Město Harrachov

2023

Výjezd 35/2023

Dne 28.12.2023 v 11:32 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24, technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Harrachov, Ryžoviště, ucpaný potok. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (místní komunikace na Ryžovišti cca 150 m pod čp.317) průzkumem zjištěn částečně ucpaný propustek pod místní komunikací. Díky jeho snížené kapacitě došlo k tomu, že voda z koryta potůčku tekla přes čelo propustku na místní komunikaci. Následně byl propustek pomocí ženijního nářadí a trhacího háku pročištěn a plně zkapacitněn. Pak se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd 34/2023

Dne 25.12.2023 v 21:59 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: požár, saze v komíně, Harrachov, čp.355, hotel wellness David, jiskry z komína. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Dle informací se v objektu pevným palivem topí pouze v krbu, který je u dětského koutku. Objekt hotelu byl uzavřen. V recepci se nikdo nenacházel. Na místo přijela jednotka HZS HS Tanvald. Jednotky se dostaly do objektu přes restauraci. Byla provedena kontrola krbu a bylo zjištěno, že k žádnému požáru sazí nedošlo, tudíž, že se jedná o planý poplach. Na místo přijela hlídka PČR. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 33/2023

Dne 22.12.2023 v 06:48 při řešení jiné události byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS24,dopravní nehoda se zraněním, Harrachov, Nový Svět čp.8. Jednotka odjela z místa události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo (areál bývalé pily Janov pod Harrachovem u silnice I/10) průzkumem zjištěna DN OA Audi A4 B8. Havarované vozidlo se nacházelo mimo silnici I/10. Ve vozidle se nikdo nenacházel. Z havarovaného vozidla neunikaly žádné náplně. Nezraněný řidič vozidla se nacházel mimo vozidlo. Na místě byli zástupci vlastníka areálu (AVE CZ). Na místo přijela hlídka PČR. Členové jednotky zajistili místo události a provedli protipožární opatření. Na místo události přijela jednotka HZS HS Tanvald. Na místo události přijela ZZS, která si řidiče převzala. Následně byla odpojena autobaterie a dohledány doklady od vozidla a řidiče.Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na místo události, ze kterého byla KOPISem odvolána.

fotogalerie

Výjezd 32/2023

Dne 22.12.2023 ve 06:22 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24,technická pomoc, odstranění stromu, Harrachov čp.604. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (místní komunikace u čp.604 ke koupališti) zjištěn průzkumem 1ks spadlého stromu, který zcela zasahoval přes komunikaci a komunikace byla zcela neprůjezdná. Po pořízení fotodokumentace bylo započato s likvidací stromu z komunikace. V průběhu prací byla jednotka KOPISem povolána k jiné události. Po návratu z jiné události se jednotka vrátila, strom rozřezala, odklidila mimo komunikaci a komunikace byla uklizena a zprůjezdněna v celé šíři. Pak se jednotka vrátila na základnu.

fotogalerie

Výjezd 31/2023

Dne 22.12.2023 ve 04:17 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24,technická pomoc, odstranění stromu, Harrachov, Nový Svět, u hotelu Karolína. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (silnice I/10 poblíž křižovatky se silnicí III/01021 u hotelu Karolína) zjištěn průzkumem 1ks spadlého stromu,který částečně zasahoval do jednoho jízdního pruhu. Po pořízení fotodokumentace byl následně strom rozřezán, odklizen mimo komunikaci a komunikace byla uklizena a zprůjezdněna v celé šíři. Pak se jednotka vrátila na základnu.

fotogalerie

Výjezd 30/2023

Dne 21.12.2023 v 10:37 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Technická pomoc,odstranění stromu,strom přes cestu. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (silnice I/14 směr Vilémov, hranice okresů Jablonec n/N. a Semily) zjištěn spadlý 1ks smrku přes silnici. Silnice byla neprůjezdná. Po fotografickém zdokumentování byl strom rozřezán, silnice uklizena a zprůjezdněna v celé šíři. V průběhu odstraňování smrku ze silnice na místo události přijela jednotka HZS HS Tanvald, která pomohla s odstraněním stromu. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

fotogalerie

Výjezd 29/2023

Dne 9.12.2023 v 16:41 byl KOPISEm jednotce vyhlášen poplach: dopravní nehoda, uvolnění komunikace, odtažení, Harrachov, Nový Svět, u mostu přes řeku Mumlavu před Harrachovem. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (Černý most před Harrachovem na silnici I/10) průzkumem zjištěna DN OA Honda. OA se nacházel mimo silnici pod mostem blízko toku Mumlava. Ve vozidle se nikdo nenacházel. Z vozidla neunikaly žádné kapaliny. 2 osoby, které ve vozidle cestovaly byly u vozidla PČR , která byla již na místě události. Členové jednotky provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a odpojili baterii. Na místo přijela jednotka HZS HS Tanvald. Na místo události přijelo vozidlo ZZS, které si obě osoby převzalo. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu. Při nehodě OA došlo k poškození ocelového svodidla na začátku mostu.

fotogalerie

Výjezd 28/2023

Dne 24.11.2023 ve 12:28 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: technická pomoc,odstranění stromu, Harrachov,I/14 strom přes cestu, pro NA neprůjezdné, Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo události ( silnice I/14 směr Vilémov v k.ú. Dolní Rokytnice) průzkumem zjištěn 1ks spadlého smrku, který zasahoval do 1/2 silnice, která tak byla částečně neprůjezdná. Na místě byli zástupci správce silnice (AVE CZ,a.s.) a Správy KRNAP,ÚP Harrachov. Na místo události přijela jednotka HZS HS Tanvald. Následně byl strom pomocí navijáku na CAS stažen na komunikaci, rozřezán a odstraněn mimo komunikaci a komunikace byla uklizena a zprůjezdněna v celé šíři. Po tuto dobu byla komunikace zcela uzavřena. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 27/2023

Dne 14.11.2023 v 17:43 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24,záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory, výtah, Harrachov, Nový Svět čp.70. Z důvodu poruchy, kdy CAS 24 nebylo možno nastartovat, jednotka nevyjela na místo události. Toto bylo nahlášeno na KOPIS. Odstranění poruchy pak bylo nahlášeno na KOPIS a MPT byla znovu zařazena do výjezdu.

 

Výjezd 26/2023

Dne 23.10.2023 v 17:45 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Technická pomoc, transport pacienta, Harrachov, Ryžoviště, GPS zaměřil linku 112 z telefonu, běželi z Čertovy hory. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Jednotka nemohla najít místo události, to bylo později upřesněno PČR. Místo události se nacházelo na Černé sjezdovce v Ryžovišti. Pro požární techniku nedostupné. Proto bylo nutno techniku ustavit ve spodní části sjezdovky a na místo události dojít pěšky. Na místo události přijela jednotka HZS HS Tanvald. Na místě události se nacházela jedna zraněná dospělá osoba mužského pohlaví, která byla v péči členů ZZS a HS ČR o.p.s. a 3 děti. Děti byly odvedeny 2 členy jednotky po sjezdovce dolů k dolní stanici lanové dráhy Alfa, kde si je převzala HS ČR o.p.s. Zbylí a navrátivší se členové jednotky dále asistovali při ošetření zraněné osoby a při transportu zraněné osoby po sjezdovce dolů a jejího naložení do vozidla HS ČR o.p.s. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

fotogalerie

Výjezd 25/2023

Dne 14.10.2023 v 11:12 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24,záchrana osob a zvířat, AED, Harrachov, Nový Svět , čp.109, RD. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Při příjezdu na místě události již byla ZZS. V 1.patře RD v pokoji ležela osoba mužského pohlaví. Jednotce bylo ZZS sděleno, že postižená osoba je bohužel již delší dobu mrtvá. Na místo události přijel lékař ZZS, Městská policie Harrachov a HS ČR Krkonoše. HS po zjištění skutečnosti odjela z místa události. Členové jednotky pomáhali nalézt doklady zemřelé osoby. Po nalezení dokladů se následně jednotka po dohodě s lékařem ZZS vrátila na základnu. AED u jednotky nebyl použit.

Výjezd 24/2023

Dne 28.9.2023 v 18:59 hodin byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Dopravní nehoda, vyproštění osob, Kořenov , OA náraz do stromu, vozidlo mimo silnici. Jednotka vyjela s CASem 24 v počtu 1+3. Při cestě na místo zásahu bylo KOPISem upřesněno místo nehody - Horní Polubný - směr Václavíkova studánka. Při příjezdu se místě události nacházela jednotka HZS Tanvald, vozidlo ZZS s lékařem a hlídka OO PČR Harrachov. . Osoba z vozidla byla již v péči lékaře. Na vozidle již bylo provedeno protipožární opatření. Na místo přijelo vozidlo ZZS. Postižená osoba byla naložena do vozidla ZZS. VZ bylo jednotce zděleno, že osoba z vozidla byla v době příjezdu HZS na sedadle spolujezdce a v okolí by se mohl nacházet řidič havarovaného vozidla. Jednotka utvořila rojnici a prohledala okolí DN. Nikoho se najít nepodařilo. Po cca 20ti minutách bylo pátrání po osobě - řidiči odvoláno. Na místo přijelo vozidlo vyšetřováni DN. Poté se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu

fotogalerie

Výjezd 23/2023

Dne 15.09.2023 v 07:51 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Požár výškové budovy, Tanvald, Šumburk nad Desnou, Raisova čp.191,3 patra, v rekonstrukci, plameny ze střechy. Jednotka vyjela na místu události s CASem 32 v počtu 1+1. Po příjezdu na místo události byla jednotka VZ určena ke kyvadlové dopravě vody v bojovém úseku č.1. Následně však byla přesunuta do bojového úseku č.2, kde doplňovala vodu do CAS HZS HS Tanvald. CAS Jednotky byla doplňována cisternami SDH Kořenov -Příchovice a SDH Tanvald- Šumburk. Po lokalizaci požáru probíhalo dohašování ohnisek požáru. V průběhu dohašování se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu. Spotřeba vody 18000 l.

fotogalerie

Výjezd 22/2023

Dne 13.09.2023 v 08:00 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24,záchrana osob a zvířat, AED, Harrachov, Nový Svět,RD. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Při příjezdu na místě události již byl člen Horské služby ČR o.p.s., který prováděl resuscitaci osoby mužského pohlaví (zástava srdce) v obývacím pokoji RD. Na místě byla i manželka postiženého, která ho našla. Členové jednotky pomáhali s resuscitací osoby. Na místo přijelo vozidlo ZZS a přiletěl vrtulník LZS s lékařem, kteří si postiženou osobu převzali. Jednotka dále asistovala při resuscitaci. Bohužel přes všechny snahy se nepodařilo postiženou osobu oživit a lékař LZS konstatoval u postižené osoby smrt. Následně se jednotka po dohodě s lékařem LZS vrátila na základnu.

Výjezd 21/2023

Dne 11.09.2023 v 15:24 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Dopravní nehoda se zraněním,Kořenov,Dolní Kořenov,čp.762,OA náraz do sloupu elektrického vedení. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (silnice I/10 Kořenov nad Pensionem Jizerka čp.762) již byla na místě jednotka HZS PS Tanvald. Průzkumem zjištěna dopravní nehoda OA Opel Vivaro s přívěsem do betonového sloupu u silnice. Vozidlo bylo mimo komunikaci. Ve vozidle se nikdo nenacházel. Řidič se spolujezdcem byli nezraněni mimo vozidlo. Betonový sloup,do kterého vozidlo narazilo byl přeražený, avšak díky nadzemnímu kabelovému vedení,které na něm bylo umístěno,zůstal ve vertikální poloze. Silnice I/10 byla průjezdná pouze v jednom jízdním pruhu. Jednotka na pokyn VZ řídila kyvadlově dopravu na místě události. Na místu události přijela skupina vyšetřování DN DI PČR. Na místo události dále přijelo pohotovostní vozidlo ČEZ. Po vyšetření DN skupina vyšetřování DN DI PČR odjela. Po odjezdu PČR byl od vozidla odpojen přívěs a umístěn na zpevněnou plochu nad čp.762. Na místo události přijelo vozidlo odtahové služby. Jednotka asistovala při naložení vozidla a pak se na pokyn VZ vrátila na základnu.

fotogalerie

Výjezd 20/2023

Dne 2.9.2023 v 9:06 byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci,Harrachov,Ryžoviště,únik hydraulického oleje z bagru,bagr stojí na komunikaci,komunikace neprůjezdná. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. P příjezdu na místo události (silnice III/01021 za čp.280 v Ryžovišti) průzkumem zjištěno,že napříč silnicí se nachází kráčející rypadlo MENZI MUCK bez RZ. Ze stroje silně unikal hydraulický olej,při čemž se stroj nacházel poblíž vodního toku-Ryzího potoku. K poškození rypadla došlo při jeho přesunu po silnici. Silnice byla zcela neprůjezdná. Obsluha stroje se nacházela mimo stroj. Na místě byla již hlídka MP Harrachov a údržba města Harrachov, které odklonily únik oleje svodnicí podél komunikace tak,aby bylo zabráněno kontaminaci vodního toku unikajícím olejem. Jednotka zajistila místo události,provedla protipožární opatření,zasypala zasažené místo na silnici (cca 5x5m) sorbentem a zajistila svodnici podél komunikace. Na místo přijely jednotka HZS PS Tanvald a hlídka OO PČR Harrachov. Následně byl stroj pomocí navijáku s kladkou jednotky přetáhnut ke kraji komunikace, čímž byla silnice zprůjezdněna na úrovni jednoho jízdního pruhu. Členové jednotky dále společně s MP Harrachov řídili kyvadlově provoz na silnici. Po příjezdu traktoru byl stroj traktorem odtažen mimo komunikaci na blízké odpočívadlo a silnice byla zprůjezdněna v celé šíři. Následně se jednotka vrátila na pokyn VZ na základnu.

fotogalerie

 

Výjezd 19/2023

Dne 23.08.2023 v 01:34 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Dopravní nehoda, vyproštění osob, Harrachov, Nový Svět. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Jako místo události byl označen bývalý hraniční přechod Harrachov-Jakuszyce. Tam jednotka dojela. Ve skutečnosti se jednalo o křižovatku silnic I/10 a III/01023. Po příjezdu na skutečné místo události průzkumem zjištěna DN OA BMW X5. Vozidlo prorazilo ocelová svodidla a skončilo v lese pod silnicí I/10. V havarovaném vozidle se nikdo nenacházel. 3 osoby byli venku mimo vozidlo. V okolí vozidla se žádná jiná osoba nenacházela. Z vozidla nic nevytékalo. Jednotka zajistila místo události. Na místo přijely vozidlo ZZS a jednotka HZS PS Tanvald. Všechny tři osoby si převzala posádka ZZS. Na místo události přijel lékař ZZS a hlídka PČR. Jednotka dále plnila pokyny VZ a po zajištění vozidla pomohla s demontáží poškozených ocelových svodidel a s jejich odstraněním mimo vozovku. Pak se na pokyn VZ vrátila na základnu. Při DN došlo k poškození ocelových svodidel podél silnice I/10 v délce cca 70 m.

Výjezd 18/2023

Dne 21.8.2023 ve 22:21 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Dopravní nehoda,úklid vozovky,Harrachov,OA do svodidel. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (silnice I/10 pod Černým mostem přes Mumlavu) průzkumem zjištěna DN (náraz do svodidel) OA Mitsubishi Pajero Sport. Havarované vozidlo bylo mimo komunikaci cca 100 m nad místem události. Z havarovaného vozidla unikl na silnici olej. Ve vozidle se nikdo nenacházel. Řidič byl mimo vozidlo. Na místě byla hlídka PČR. Členové jednotky zajistili místo události. Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald. Jednotka dále na pokyn VZ řídila kyvadlově dopravu. Po příjezdu skupiny vyšetřování DN DI PČR bylo VZ místo události předáno PČR a jednotka se na jeho pokyn vrátila na základnu. Při nehodě byla poškozena stávající ocelová svodidla. 

Výjezd 17/2023

Dne 10.08.2023 ve 13:53 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Dopravní nehoda se zraněním,Kořenov,Dolní Kořenov,hlavní silnice,u apartmánu Kořenov. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo události (silnice I/10 Kořenov) zde byla již jednotka HZS PS Tanvald,hlídka PČR a vozidlo ZZS. Průzkumem zjištěna DN OA RZ Volkswagwn Tiguan a motocyklu Suzuki. Silnice byla průjezdná pouze v jednom jízdním pruhu. Ve vozidle se nikdo nenacházel. Zraněný motocyklista byl v péči příslušníků HZS PS Tanvald a ZZS. Členové jednotky na pokyn VZ řídili kyvadlově dopravu na silnici. Po naložení zraněného motocyklisty do vozidla ZZS a jeho odjezdu byly havarovaný motocykl a OA odstraněny mimo komunikaci. Komunikace byla uklizena a zprůjezdněna v celé šíři a místo události bylo předáno PČR. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

fotogalerie

Výjezd 16/2023

Dne 16.07.2023 v 21:31 hodin byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Požár, lesní porost, Harrachov, požár pod mamutím můstkem. Velitel jednotky byl v odpoledních hodinách telefonicky informován fyzickou osobou, že v této lokalitě bude provádět pálení zbytku dřevní hmoty. Pálení bohužel nebylo nahlášeno na KOPIS. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události (prostor u heliportu pod dojezdem velkých skokanských můstků) bylo průzkumem zjištěno, že fyzická osoba zde provádí pálení. Místo pálení bylo zajištěno 1ks RHP a bylo pod kontrolou fyzické osoby. Situace byla nahlášena na KOPIS. Jednotka zlikvidovala oheň a ohniště pomocí 1 proudu C a 1 vysokotlakého proudu vody.Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald, ostatní síly a prostředky byly KOPISem odvolány nazpět při cestě na místo události. Místo události bylo následně VZ předáno fyzické osobě, která byla VZ náležitě poučena ohledně povinnosti nahlašování pálení. Pak se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd 15/2023

Dne 07.07.2023 v 10:45 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci,Harrachov Nový Svět čp.130. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo události (místní komunikace od křižovatky se silnicí III/01021 směr V Borovicích )průzkumem zjištěna dopravní nehoda nákladního vozidla s návěsem TZ VOLVO. Jednalo se o převrácený návěs, který převážel hlínu na stavbu a při vyklápění ohnul a zlomil pístnici a převrátil se. Z proražené palivové nádrže uniklo cca 5l nafty. Místní komunikace byla zcela neprůjezdná. Členové jednotky zajistili místo události, provedli protipožární opatření a posypali uniklou naftu na komunikaci sorbentem. Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald. Na místo události byl povolán autojeřáb. Na místo události přijela hlídka PČR, která po zjištění situace a kontrole řidiče návěsu odjela z místa události. Vozidlo bylo zajištěno proti pohybu. Dále bylo nutno z korby havarovaného návěsu odstranit zbývající sypký materiál. Toto bylo provedeno z větší míry stavební mechanizací (bobcat) ze sousední stavby. Jednotka dále vyčkala příjezdu autojeřábu. Dále jednotka asistovala při narovnání převráceného vozidla a odstranění poškozené pístnice návěsu (pomocí jeřábu), kdy hrozil z pístnice únik cca 20l hydraulického oleje. Dále zajistila při vyprošťování vozidla křižovatku nad místem události proti možnému pohybu vozidel směrem k místu události. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu. Spotřeba sorbentu cca 5kg.

fotogalerie

Výjezd 14/2023

Dne 18.06.2023 v 16:37 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: záchrana osob a zvířat,uzavřené prostory,Harrachov čp.219,zabouchlé auto-uvnitř 2 osoby. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (parkoviště proti penzionu Varšavjanka) průzkumem zjištěno, že nahlášené vozidlo Volkswagen Passat je otevřeno, a že uvnitř vozidla se nenachází žádné osoby. 4 osoby včetně řidiče se nacházeli mimo vozidlo. Dále bylo zjištěno, že žádná z osob nevyžadovala lékařskou péči. Toto bylo nahlášeno na KOPIS. Jednotka HZS PS Tanvald byla v průběhu jízdy na místo události KOPISem odvolána nazpět. Členové jednotky ještě jednou zkontrolovali zdravotní stav osob z automobilu a pak se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd 13/2023

Dne 8.6.2023 v 17:33 hodin byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24, technická pomoc, měření koncentrací, Harrachov , Nový Svět č.p. 97. Jednotka vyjela na místo události v počtu 1+3. Na místě události bylo nájemcem bytu sděleno, že v koupelně vedle plynového kotle je umístěn hlásič výskytu oxidu uhelnatého ( CO ), který hlásí alarm. Jednotka provedla průzkum a provedla měření na výskyt oxidu uhelnatého. Žádné hodnoty naměřeny nebyly. Hlásič vedle kotle již nic nehlásil a ani po stisknutí kontrolního tlačítka nijak nereagoval. Bylo shledáno, že baterie v hláciči je vybitá. Na místo události přijela jednotka HZS Tanvald, která ještě provedla nová kontrolní měření s negativním výsledkem. Následně byl byt předán nájemci. Potom se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 12/2023

Dne 08.06.2023 v 13:05 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: záchrana osob a zvířat z vody, Harrachov, Mumlavský vodopád, žena spadla do vodopádu. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (silnice cca 200 m nad Mumlavským vodopádem směr Vosecká bouda) průzkumem zjištěna u silnice zraněná osoba ženského pohlaví ,která byla v péči členů HS Krkonoše o.p.s.. Žena spadla do toku Mumlava a byla kolemjdoucími lidmi vytažena. Členové jednotky asistovali při ošetření zraněné osoby. Na místo přijela ZZS+lékař, jednotka HZS PS Tanvald a hlídka PČR. Po předání zraněné osoby ZZS a odjezdu vozidel ZZS se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

 

Výjezd 11/2023

Dne 25.05.2023 v 16:02 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Požár, lesní porost, Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice, Taktické cvičení u vyhlídky Stráž. Jednotka vyjela na místo události s CASem 32 v počtu 1+3. Cestou na místo události získala jednotka informaci, že se jedná o žhářský útok, a že byly zapáleny dřevěné konstrukce všech čtyř vyhlídek v této lokalitě a okolí vyhlídky Liška. Po příjezdu na místo události (lesopark Hlídka na Stráži) bylo VZ jednotce nařízeno napojit se na rozdělovač HZS LBK PS Jilemnice a vytvořit dopravní vedení C s rozdělovačem a útočným proudem D na vyhlídku Horník. CAS 32 byla použita pro kyvadlovou dopravu vody. Jednotka vytvořila dopravní vedení 3xC+rozdělovač a útočné vedení 2xD a zahájila hašení v lokalitě Horník. Po lokalizaci požáru bylo provedeno dohašování skrytých ohnisek. Po likvidaci požáru proběhlo balení materiálu a následoval nástup jednotek a ústní vyhodnocení cvičení. Následně se jednotka vrátila na základnu. Jednalo se o taktické cvičení.

Výjezd 10/2023

Dne 20.05.2023 v 15:22 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Dopravní nehoda se zraněním. Kořenov, Příchovice, křižovatka Kořenov směr Příchovice. Z důvodu, že v čase vyhlášení události nebyl v jednotce přítomen žádný strojník, jednotka nebyla akceschopná a na místo události tak nevyjela. Toto bylo nahlášeno na KOPIS.

Výjezd 9/2023

Dne 15.4.2023 v 19:43 hodin byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: Dopravní nehoda, vyproštění osob, Harrachov c.p. 15, na obchvatu Harrachova. Jednotka vyjela na místo události s CAS 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno havarované vozidlo na střeše zabírající jeden jízdní pruh. Ve vozidle se nikdo nenacházel a řidič byl v řešení hlídky PČR , která se nacházela na místě události. Jednotka provedla protipožární opatření, zasypala sorbentem unikající látky, označila dopravními kužely části havarovaného vozu, které se nacházely v druhém jízdním pruhu a začala řídit dopravu. Na místo události přijelo vozidlo ZZS. Na místo události přijela jednotka HZS PS Tanvald. Po příjezdu skupiny vyšetřování DN DI PČR se jednotka HZS PS Tanvald vrátila na základnu a naše jednotka na pokyn VZ zůstala nápomocna PČR v řízení dopravy v době vyšetřování. Na místu události přijelo odtahové vozidlo a jednotka asistovala při naložení vozidla, odpojení baterie, odstranila z komunikace zbylé části havarovaného vozidla. Ještě byla sorbentem zasypána místa po uniklých provozních kapalinách. Poté se jednotka vrátila na základnu.

fotogalerie

Výjezd 8/2023

Dne 31.03.2023 v 17:34 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Požár nízké budovy, Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice čp.95 Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byla jednotka určena VZ vzhledem k dostatečnému počtu SaP jako záloha na místě události. Po likvidaci požáru se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

fotogalerie

Výjezd 7/2023

Dne 27.03.2023 v 09:06 hodin byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: únik nebezpečných látek do ovzduší, Kořenov, Polubný, čp.320, u RD. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Během jízdy na místo události bylo KOPISem jednotce sděleno, že na místě události je dostatečné množství SaP, a jednotka byla na pokyn VZ odvolána a následně se vrátila na základnu.

Výjezd 6/2023

Dne 11.03.2023 v 16:41 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: dopravní nehoda se zraněním, Kořenov, Horní Kořenov čp.1263. Na místo události vyjela jednotka s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěn havarovaný OA mimo komunikaci.Ve vozidle se nikdo nenacházel. Na místě byla již jednotka HZS PS Tanvald a PČR. Následně se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 5/2023

Dne 11.03.2023 v 7:37 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: dopravní nehoda,vyproštění osob,Harrachov,Nový Svět,1 OA. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Před výjezdem bylo nutno opravit drobnou závadu na CASu 24. Vlastní cesta na místo události byla komplikována hustým sněžením a tím zhoršenou sjízdností komunikací a dopravou na komunikaci. Z tohoto důvodu se jednotka opozdila s příjezdem na místo události. Po příjezdu na místo události (křižovatka silnic I/10 a III/01021 u bývalého hotelu Karolína) byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěna DN 2 OA SUZUKI Vitara a Škoda Superb. Havarované vozidlo Suzuki bylo na chodníku podél silnice I/10 a vozidlo Škoda bylo podél chodníku na silnici I/10. Silnice I/10 byla průjezdná v celé své šíři. V havarovaných vozidlech se nikdo nenacházel. Řidič a řidička obou vozidel byli nezraněni mimo vozidla. Z havarovaných vozidel neunikali žádné kapaliny. Členové jednotky zajistili místo události, provedli protipožární opatření a odpojili autobaterie u obou vozidel. Na místo události přijelo vozidlo ZZS. Po kontrole obou nezraněných osob se vozidlo ZZS vrátilo nazpět. Na místo události přijela jednotka HZS PS Tanvald. Následně po zjištění situace se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu. Řidič a řidička obou vozidel čekali na příjezd skupiny vyšetřování DN DI PČR. Při odjezdu na základnu na místo přijela hlídka PČR.

fotogalerie

Výjezd 4/2023

Dne 4.3.2023 v 11:33 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: únik nebezpečných látek do ovzduší, Harrachov,Nový Svět čp.597. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události proveden průzkum. Průzkumem zjištěn v jednom z bytů apartmánového domu čp.597 spuštěný hlásič CO. Jednotka provedla měření koncentrace CO v bytu. Měřením nebyla zjištěna žádná koncentrace CO. Na místo události přijela jednotka HZS z PS Tanvald, která také provedla měření koncentrace CO. Také nebylo nic naměřeno. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 3/2023

Dne 17.2.2023 v 15:04 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: záchrana osob a zvířat z výšky,Harrachov čp.226. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (dolní stanice lanové dráhy Delta v Harrachově) byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěno, že kvůli poruše nejela lanová dráha a na sedačkách zůstal nezjištěný počet osob. Ti zde již seděli cca 1 hodinu. Na místě byli již 2 členové HS o.p.s. oblast Krkonoše, kteří u nejbližší sedačky prováděli záchranu 2 osob. Členové jednotky jim při tom asistovali.Po záchraně těchto dvou osob byla lanovka zaměstnanci SAH a.s. provizorně zprovozněna a všechny osoby vystoupili na horní stanici lanové dráhy. Zaměstnanci SAH a.s. a členové HS pak sváželi pomocí skůtrů a čtyřkolek nejvíce vyčerpané osoby od horní stanice dolů.Na místo události přijeli v průběhu záchranných prací jednotky HZS PS Tanvald a Jablonec nad Nisou+ řídící důstojník, vozidlo ZZS a hlídka PČR. Po ukončení prací se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

fotogalerie

Výjezd 2/2023

Dne 04.03.2023 ve 20:18 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Dopravní nehoda se zraněním, Harrachov čp.210,lyžařský areál Zákoutí,areál koupaliště. Jednotka vyjela na místo události se čtyřkolkou v počtu 1+1. Po příjezdu na místo události zjištěna dopravní nehoda -střet lyžaře s rolbou. Zraněná osoba byla v péči členů Horské služby Krkonoše o.p.s. Na místo události dále přijela 2 vozidla PČR, jednotka HZS PS Tanvald a 2 vozidla ZZS. Členové jednotky asistovali při ošetření pacienta a jeho transportu do vozidla ZZS. Následně se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 1/2023

Dne 03.02.2023 ve 14:58 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Technická pomoc,odstranění stromu,Harrachov,Nový Svět. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (silnice I/10 pod fotbalovým hřištěm) zjištěno,že spadlý strom (smrk) byl již rozřezán,odklizen (zřejmě správcem komunikace) a silnice byla zprůjezdněna v celé šíři. Toto bylo nahlášeno na KOPIS a jednotka se vrátila na základnu. Jednotka HZS PS Tanvald byla KOPISem odvolána cestou na místo události.

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 23 °C 16 °C
neděle 21. 7. jasno 25/15 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 26/16 °C
úterý 23. 7. déšť 20/14 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:03

Slunce zapadá:20:51