Město Harrachov

2022

Výjezd 28/2022

Dne 24.12.2022 v 9:13 hodin byl jednotce vyhlášen poplach: Požár nízké budovy, Harrachov, Nový Svět č.p.97, hořící ventilace, kouří to do bytu. Jednotka vyjela na místo události s CAS 24 a CAS 32. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno zahoření elektroinstalace ventilátoru na WC v jedné bytové jednotce v 1.NP. K zahašení byl použit práškový hasící přístroj. Poté došlo k odvětrání bytu. Během zásahu přijely jednotky HZS Tanvald , Horské Služby a ZZS Místo události bylo zkontrolováno termokamerou a předáno nájemci bytu. Jedna osoba byla předána do péče ZZS. Potom se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu

Výjezd 27/2022

Dne 30.11.2022 ve 12:51 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Únik nebezpečných látek do ovzduší, Harrachov čp.14. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (areál Resort Harrachov) proveden průzkum. Průzkumem zjištěn velký únik plynu v objektu čp.569. Při stavebních pracích v suterénu objektu došlo stavební firmou ve zdi k navrtání plynové přípojky do objektu. Na místě události byl správce objektu. Členy jednotky byl uzavřen HUP do objektu. Vzhledem k tomu, že poškozené potrubí bylo před HUPem, plyn stále unikal. Dle informace od správce objektu se v objektu nikdo nenacházel. Na místo události přijela hlídka PČR a jednotka HZS PS Tanvald a potom JSDHO Rokytnice nad Jizerou. Přívod el. proudu do objektu nebylo možno vypnout z důvodu, že hlavní uzávěr el. proudu se nacházel v suterénu objektu a hrozilo nebezpečí výbuchu unikajícího plynu. Z důvodu vysoké koncentrace plynu v objektu a nebezpečí výbuchu byl vstup do objektu uzavřen. Na místo události přijeli pracovníci GasNet, kteří provedli vypnutí přívodu plynu do objektu. Na místo události přijeli pracovníci ČEZ Distribuce, kteří provedli v blízké trafostanici odpojení objektu od el. energie. Pak byl objekt přirozeně odvětrán. Po předání místa události správci objektu a pracovníkům GasNetu se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 26/2022

Dne 20.11.2022 v 02:29 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: technická pomoc,odstranění nebezpečných stavů,Harrachov,Ryžoviště čp.489,Pytloun Wellnes Hotel Harrachov. Jednotka vyjela na místo události c CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěna unikající voda z topení v hotelu z kotelny v 5.NP. Jednalo se závadu na potrubí u kotle. Unikající voda vytopila částečně všechna podlaží. Jednotka provedla uzavření přívodu vody do kotle. V hotelu se v tuto dobu nenacházel nikdo z personálu ani žádný údržbář nebo majitel.Pouze hoteloví hosté. Na místo události přijela jednotka HZS PS Tanvald. Následně byla provedena evakuace osob z prostorů dvou NP bezprostředně se nacházejících pod kotelnou+ přilehlý blok. Evakouvané osoby byly shromážděny na hotelové recepci.Byl kontaktován majitel hotelu. Následně se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 25/2022

Dne 14.11.2022 ve 20:26 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24, CAS 32,záchrana osob a zvířat z vody,Harrachov čp.168. Jednotka nezasahovala. Ještě před výjezdem na místo události byla KOPISem odvolána.

Výjezd 24/2022

Dne 27.10.2022 ve 14:51 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24,požár trafostanice,rozvodny,Harrachov,Mýtiny. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události-místní komunikace pod čp.334 na Mýtinách průzkumem zjištěn požár příhradové trafostanice č. SM 0344. Z plechové skříně pod trafostanicí,kde hořelo, vycházel kouř. Požárem byla dotčena pouze trafostanice. Požár se nikam jinam nerozšířil. Toto bylo nahlášeno na KOPIS s tím, že na místě je dostatek SaP. KOPISem jednotce sděleno, že na místo události jede jednotka HZS PS Tanvald a pracovník pohotovostní služby ČEZ Distribuce a.s.. Jednotkou vytvořen z CASu 24 vysokotlaký proud, pro případ hašení a 1x práškový RHP.Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald a hlídka PČR, která po zjištění situace odjela. Jednotky vyčkaly příjezdu pracovníka pohotovostní služby ČEZ Distribuce a.s. Po vypnutí el. proudu, byla otevřena plechová skříň pod trafostanicí, bylo provedeno její odvětrání a kontrola zda v ní ještě nehoří. Po předání místa události VZ pracovníkovi ČEZu Distribuce,a.s. se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Fotogalerie

Výjezd 23/2022

Dne 01.10.2022 v 07:48 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 32,požár nízké budovy,Desná,Desná III, Černá Říčka,polubenská čp.198. Jednotka vyjela na místo události s CASem 32 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byla jednotka určena VZ vzhledem k dostatečnému počtu SaP jako záloha na místě události. Po likvidaci požáru se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 22/2022

Dne 15.09.2022 v 07:14 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Požár,hlášení EPS,Harrachov,Nový Svět čp.116,Norma,Harrachov. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události (prodejna NORMA) byl jednotkou zahájen průzkum. V době příjezdu jednotky byl na budově spuštěn akustický hlásič poplachu EPS. Byla kontaktována zástupce vedoucího prodejny. Hlásič EPS hlásil poplach ve skladu u rampy. Průzkumem skladu a půdního prostoru nebyl zjištěn žádný požár. Toto bylo nahlášeno na KOPIS. Na místo přijela hlídka PČR. Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald. Dále bylo pokračováno v průzkumu. Jeden ze zaměstnanců prodejny potom uvedl, že mu ve skladu u rampy na tlačítkový hlásič požáru spadly prázdné pekařské přepravky. Tento náraz zřejmě spustil akustický poplach a EPS. Bohužel onen hlásič se nepodařilo vypnout. Z tohoto důvodu byl kontaktován zástupce vedení společnosti NORMA, který následně na místo povolal servisního technika firmy, která má na starost servis EPS, aby poruchu opravil. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 21/2022

Dne 15.09.2022 v 07:04 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Požár,hlášení EPS,Harrachov,Nový Svět čp.116,Norma,Harrachov. Jednotka nezasahovala. Ještě před výjezdem byla KOPISem odvolána.

Výjezd 20/2022

Dne 22.08.2022 v 10:26 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24,záchrana osob a zvířat,AED,Harrachov čp.496,Hotel Svornost. Jednotka nezasahovala. Ještě před výjezdem byla KOPISem odvolána.

Výjezd 19/2022

Dne 09.08.2022 ve 21:48 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Požár, shromáždiště osob, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice čp.181, 3 patrová budova, v 1. patře vidí plameny. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. V průběhu jízdy na místo události bylo KOPISem jednotce nahlášeno, že se jedná o planý poplach a jednotka se následně vrátila na základnu.

Výjezd 18/2022

Dne 05.08.2022 v 15:12 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 32,požár,polní porost,tráva,Kořenov,Jizerka,požár trávy,rašeliniště 5m2. Před výjezdem jednotky KOPISEm sděleno veliteli jednotky,že při výjezdu má kontaktovat ohledně dalších informací velitele jednotky HZS PS Tanvald. Při výjezdu kontaktován velitel jednotky HZS PS Tanvald,který sdělil, že je nahlášen požár na polské straně a jednotka má přejet do Polska a tam provést průzkum z Jakuszyc směrem na Orle. Při cestě na místo události bylo jednotce KOPISem sděleno,že se jednalo o malý požár na polské straně,který polské jednotky již uhasily a jednotka se má vrátit na základnu. Následně se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd 17/2022

Dne 22.06.2022 v 19:19 byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, odtažení, Kořenov, Dolní Kořenov, BZ, unikají provozní kapaliny a kouří se z vozidla. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo události (silnice I/10 nad Polubenským tunelem) na místě události již byla jednotka HZS PS Tanvald. Průzkumem zjištěna nehoda OA BMW. OA byl na boku na silnici. V havarovaném vozidle se nikdo nenacházel. Řidič i spolujezdec byli mimo vozidlo. Spolujezdec byl v péči příslušníků HZS. Z havarovaného vozidla vytekly provozní kapaliny, které již byly posypány sorbentem. Na místo přijelo vozidlo ZZS. Následně se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Fotogalerie

Výjezd 16/2022

Dne 1.6.2022 v 16:59 hodin byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: Dopravní nehoda se zraněním, CAS 32, Harrachov 151, hotel Šedý vlk, DN na čtyřkolce, osoba v bezvědomí. Jednotka vyjela na místo události s CASem 32 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byla zjištěna dopravní nehoda čtyřkolky,která byla převrácena na bok. Zraněná osoba byla ošetřována členem Horské služby za asistence členů hlídky PČR a svědků nehody. Zraněná osoba v době příjezdu jednotky nebyla v bezvědomí. Dále se na místě nehody nacházel řidič čtyřkolky, který souvisle komunikoval a nejevil známky většího poranění - pouze odřeniny. Jednotka provedla protipožární opatření a asistovala při prvotním ošetření zraněné osoby. Na místo přijelo vozidlo ZZS a dostavil se člen MP Harrachov. Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald. Členové jednotky asistovali při přistání vrtulníku LZS a poté pomohli s transportem postižené osoby do vrtulníku. Po odletu vrtulníku LZS a odjezdu vozidla ZZS se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Fotogalerie

Výjezd 15/2022

Dne 20.5.2022 v 19:26 hodin byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, Harrachov Nový Svět 474, zabouchnuté dvěře, babička si myslí, že tam je zapnutý el sporák, jídlo na plotně. Jednotka vyjela s CAS 32 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byly zjištěny zabouchnuté dveře v 1 patře bytového domu. Na balkoně uvedeného bytu byla otevřena větračka. Členové výjezdové jednotky se pokusilli otevřít balkonové dveře přes otevřenou větračku. Na místo přijela jednotka HZS Tanvald a jednotka policie ČR. Po neúspěšném pokusu otevření balkonových dveří bylo použito speciální otevírací nářadí na hlavní vchodové dveře, které byly následně otevřeny a byt byl zpřístupněn majitelce. Poté se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

 

Výjezd 14/2022

Dne 14.05.2022 v 18:28 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: dopravní nehoda se zraněním,Harrachov, Nový Svět,silnice č.10 Kořenov-Harrachov,dle souřadnic AML. Jednotka vyjela na místo události c CASem 32 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo události (objekt bývalé pily Janov u silnice I/10) se zde již nacházely vozidlo ZZS a hlídka PČR. Průzkumem byla zjištěna DN motocyklu mimo silnici I/10. Zraněný motocyklista byl již v péči ZZS. Z havarovaného motocyklu neunikaly žádné kapaliny. Jednotka zajistila místo události. Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald. Po zjištění skutečností VZ byla následně jednotka VZ vyslána nazpět na základnu.

Výjezd 13/2022

Dne 27.04.2022 byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: CAS 32 ,technická pomoc, pátrání po pohřešovaných osobách,Harrachov, Nový Svět,čp.102,sraz na PČR. Jednotka vyjela na místo události s CASem 32 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo určení (Nový Svět čp.102) byly všechny zúčastněné složky vyslány na Mýtiny k zastávce ČD. Tam bylo provedeno rozdělení do 4 pátracích skupin. Každá skupina dostala popis pohřešované osoby a svůj úsek k prohledání. Jednotka spolu se dvěma dalšími JSDHO prohledala úsek od Mýtin k Jizeře až k železničnímu viaduktu. Bez výsledku. Po návratu na Mýtiny byly jednotky přemístěny k prohledání prostoru nad biatlonovým areálem SKP Harrachov na Novém Světě. Během tohoto přesunu se po dohodě s KOPIsem CAS 24 vrátila na základnu a byla povolána čtyřkolka. Pohřešovanou osobu se bohužel nepodařilo najít. Po vyhodnocení akce se pak jednotka vrátila na základnu.

Výjezd 12/2022

Dne 18.04.2022 v 18:39 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Záchrana osob a zvířat, AED, Harrachov čp.501,penzion Pretty, přízemí. Jednotka vyjela na místo události s CASem 32 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo události již na místě byly členové HS Krkonoše o.p.s.. V koupelně v přízemí ležela na podlaze osoba ženského pohlaví, která byla v hlubokém bezvědomí a byla v péči členů HS. Na místo události přijela postupně vozidla ZZS+ lékař ZZS, které si postiženou osobu převzali. Vzhledem k tomu, že na místě události bylo dostatečné množství S a P, jednotka HZS PS Tanvald byla KOPIsem odvolána nazpět v průběhu jízdy na místo události. Jednotka spolupracovala s ZZS a HS a následně asistovala při transportu osoby do vozidla ZZS. Pak se jednotka vrátila na základnu. Při resuscitaci nebyl použit AED.

Výjezd 11/2022

Dne 10.04.2022 v 15:50 hodin byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: dopravní nehoda se zraněním, Harrachov, Nový Svět, před křižovatkou na MÝTĚ od Harrachova, OA sjelo mimo vozovku, muž bez viditelných zranění, zmatený , snad údajně usnul. Jednotka vyjela na místo události s CASem 32 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo události (silnice I/10 u bývalé pily Janov) byla průzkumem zjištěna nehoda OA Mitsubishi Pajero. Havarované vozidlo se nacházelo mimo silnici I/10. Ve vozidle nebyla žádná osoba. Řidič vozidla byl mimo vozidlo,komunikoval. Toto bylo sděleno na KOPIS. Z havarovaného vozidla neunikaly žádné kapaliny na silnici . Členové jednotky zajistili místo události, provedli protipožární opatření. Na místo události přijelo vozidlo ZZS,které si převzalo řidiče vozidla. Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald. Na místo události přijela hlídka PČR OO Harrachov. Na místo události byla povolána skupina vyšetřování DN DI Policie ČR. Po předání místa události PČR se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Fotogalerie

Výjezd 10/2022

Dne 30.03.2022 v 09:18 hodin byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: dopravní nehoda se zraněním, Harrachov,Na Mýtě Jednotka vyjela v počtu 1+3. Při příjezdu se na místě události ( křižovatka silnic I/10 a I/14 na Mýtě ) nacházela hlídka PČR OO Harrachov a vozidlo ZZS. Byla zjištěna nehoda OA Audi s OA Peugeot 108. Havarovaná vozidla se nacházela na silnici I/10 a I/14.Ve vozidlech nebyla žádná osoba. Jedna zraněná osoba byla v péči ZZS. Všechny ostatní osoby a pes byly nezraněny mimo havarovaná vozidla. Toto bylo sděleno na KOPIS. Silnice I/10 a I/14 byly průjezdné pouze v jednom jízdním pruhu. Z havarovaného vozidla Peugeot unikal na silnici olej. Členové jednotky zajistili místo události, provedli protipožární opatření, odpojili akumulátory havarovaných OA a posypali sorbentem vyteklý olej na silnici I/10. Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald. Následně odjelo vozidlo ZZS se zraněnou osobou. Na místo události byla povolána skupina vyšetřování DN DI Policie ČR. Po příjezdu skupiny vyšetřování DN PČR DI Semily po předání místa události PČR, byl vyrozuměn správce komunikace a jednotka se na pokyn VZ vrátila na základnu. Únikem oleje z havarovaného vozidla nedošlo ke znečištění okolí.

Fotogalerie

Výjezd 9/2022

Dne 26.03.2022 v 19:10 hodin byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: dopravní nehoda,uvolnění komunikace,odtažení,Harrachov,Nový Svět,čp.700,vedle zbrojnice. Jednotka vyjela c CASem 32 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo události (místní komunikace směr v Borovicích) průzkumem zjištěna nehoda OA Ford Fiesta. Místní komunikace byla částečně neprůjezdná. Ve vozidle nebyla žádná osoba.2 osoby polské národnosti byly mimo vozidlo. Z havarovaného OA neunikaly žádné kapaliny. Členové jednotky zajistili místo události,provedli protipožární opatření. Na místo události přijela hlídka PČR. Na místo události přijela jednotka HZS PS Tanvald. VZ po zjištění situace předal místo události Policii ČR a jednotka HZS odjela na základnu. Jednotka vyčkala příjezdu skupiny vyšetřování DN DI Policie ČR. Po zdokumentování nehody PČR se jednotka vrátila na základnu.

 

Výjezd 8/2022

Dne 20.03.2022 v 00:01 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Požár,nízké budovy,Kořenov,Kořenov, Polubný, 1376, Kořenov - část Polubný 534, okr. Jablonec nad Nisou. Jednotka vyjela na místo události s CASem 32 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár dřevěnné chalupy. Na místě bylo již několik hasičských jednotek. Následně bylo vytvořeno z CASu 32 T148 dopravní vedení pro doplňování vody do CASu JSDHO Kořenov,Příchovice.Členové jednotky dále vytvořili hadicové vedení B pro doplňování vody do cisterny CASu 32 T148 z nedalekého podzemního hydrantu. Bohužel vzhledem k nízkému tlaku vody v síti bylo nutno cisternu doplňovat tímto vedením cisternou CAS32 T815 JSDHO Desná. Po likvidaci požáru jednotka z CASu 32 doplnila vodu do cisteren jednotek,které zůstaly na místě události. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Fotogalerie

Výjezd 7/2022

Dne 16.03.2022 v 15:56 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: dopravní nehoda se zraněním, Harrachov,Nový Svět čp.3, na Mýtě. Jednotka vyjela na místo události s CASem 32 v počtu 1+3. Při příjezdu na místě události (křižovatka na Mýtě) již byla hlídka PČR a ZZS. Silnice i/10 byla částečně neprůjezdná. Průzkumem zjištěna DN OA. Vozidlo narazilo do domu čp.3. Ve vozidle byl řidič,který byl v péči ZZS. Jednotka provedla protipožární opatření. Baterie byla již odpojena. Z havarovaného vozidla vytekl olej, který byl posypán sorbentem. Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald. Jednotka pomáhala při vyproštění zraněné osoby z vozidla a transportu zraněné osoby do vozidla ZZS a po příletu vrtulníku LZS při transportu zraněné osoby do něj. Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Fotogalerie

Výjezd 6/2022

Dne 19.02.2022 v 09:25 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS24,technická pomoc, měření koncentrací, Harrachov,čp.372,hotel,alarm na plyn.Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3.Při příjezdu na místě události (bytový dům v areálu bývalých rudných dolů) byl oznamovatel polské národnosti, který zde byl ubytován. Dle jeho informace v kotelně domu je spuštěn alarm na únik plynu. Dveře do kotelny byly uzamčeny a bylo slyšet alarm uvnitř. Bylo provedeno měření přítomnosti CO detektorem plynu na chodbě před kotelnou, Nebyl zjištěn žádný únik. Toto bylo sděleno na KOPIS. KOPISem bylo jednotce sděleno, že již byl kontaktován předseda společenství čp.372,který již kontaktoval správce objektu a ten je na cestě sem. Jednotka provedla násilné otevření dveří do kotelny a provedla měření koncentrace v kotelně. Nebyla naměřena žádná koncentrace CO. Na místopřijela jednotka HZS PS Tanvald, která také provedla měření koncentrace. Také nic nenaměřila. Následně jednotky vyčkaly na příjezd správce objektu. Dle jeho informací je čidlo na detekci již mimo provoz. Proto bylo čidlo následně vypnuto. VZ poté poučil správce objektu, předal mu místo události a doporučil mu kontaktovat servis ohledně M+R. Pak se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd 5/2022

Dne 17.02.2022 v 07:57 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: CAS 24, technická pomoc, odstranění stromu, Harrachov, Nový Svět čp.346. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn 1 ks spadlého smrku na účelovou příjezdovou komunikaci k čp.346 (Penzion u Supa). Komunikace byla zcela neprůjezdná. Následně jednotka strom rozřezala, odklidila mimo komunikaci, komunikaci uklidila a zprůjezdnila. Pak se vrátila na základnu. Pádem stromu došlo k poškození dřevěného plotu na sousedním pozemku.

Výjezd 4/2022

Dne 09.02.2022 v 11:00 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Záchrana osob a zvířat,uzavřené prostory,Kořenov,Dolní Kořenov,čp.776,podezření na úmrtí. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Na místo události přijela jednotka souběžně s jednotkou HZS PS Tanvald. Na místě byla hlídka PČR OO Harrachov. Před domem byla osoba ženského pohlaví, která sdělila, že již hodinu se snaží telefonem dovolat své matce, která žije v bytě v přízemí, a ta že ji neodpovídá. Vchodové dveře do domu byly zamčeny a tak byla vyzkoušena možnost vniknutí do bytu oknem. Při snaze otevřít okno byla zřejmě spící obyvatelka bytu probuzena a přišla sama odemknout vchodové dveře. Následně se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

Výjezd 3/2022

Dne 7.2.2022 v 17:17 hodin byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: Požár, hlášení EPS, Harrachov,č.p. 607, Apartmány Čertovka, globální požár. Jednotka vyjela s CASem 24 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události , kde se již nacházela hlídka OO PČR Harrachov, zahájila jednotka průzkum v objektu. Průzkumem bylo zjištěno použití tlačítka hlášení požáru neznámou osobou (zřejmě došlo ve tmě garáží k záměně tlačítka s vypínačem osvětlení). Toto bylo nahlášeno na KOPIS. Na místo přijela jednotka HZS Tanvald. V součinosti se správcem objektu došlo k resetu EPS, výměně krycího skla tlačítka hlásiče a k dokončení prohlídky budovy. Místo události bylo posléze předáno správci objektu a jednotky se na pokyn VZ vrátily na základnu.

 

Výjezd 2/2022

Dne 28.01.2022 v 05:22 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach: Technická pomoc,odstranění stromu,Harrachov,Nový Svět,silnice č.10,před Harrachovem. Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo události (silnice I/10 cca 200m pod fotbalovým hřištěm směr z Harrachova) zjištěn průzkumem 1 ks spadlého stromu (smrk),který ležel přes silnici I/10. Komunikace byla zcela neprůjezdná. Toto bylo sděleno na KOPIS s tím, že na místě je dostatečné množství S a P. Jednotka HZS PS Tanvald,která byla na místo události společně s jednotkou vyslána byla z tohoto důvodu KOPISem odvolána nazpět. Následně byl strom rozřezán, odklizen mimo komunikaci, komunikace byla uklizena a zprůjezdněna v celé šíři. Pak se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd 1/2022

Dne 01.01.2022 v 06:41 byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach: záchrana osob a zvířat, AED,Harrachov, Sklářská chalupa ,1.p.. Jednotka vyjela na místo události s CASem 25 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události bylo personálem Sklářské chalupy (noční Music Pub podnik) jednotce sděleno, že nahlášená osoba, které se zde udělalo špatně,je již v pořádku a odešla. Toto bylo nahlášeno na KOPIS. Na místo přijelo vozidlo ZZS, které vzápětí odjelo nazpět. Pak se jednotka vrátila na základnu.

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
slabý déšť 18 °C 10 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 11/6 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 7/3 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 7/0 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:57

Slunce zapadá:19:44