Petice za záchranu školství - 29.3.2012

 

Na několika místech v Harrachově je umístěna Petice za záchranu českého regionálního školství. Tato petice vznikla na základě vize, týkající se reformy financování regionálního školství, který bezprostředně ohrožuje zejména venkovské školy.
Koncepce ministerstva školství by vedla k výraznému omezení či zániku základních škol.

Petice

PETICE proti „koncepčnímu záměru reformy systému financování
regionálního školství“

odpověď z ministerstva školství (PDF) »


Vážení čtenáři, jistě vám neunikly vzrušené debaty kolem školství. Začalo to školami zřizovanými KÚ LK, kdy se stal Harrachov „postiženou“ obcí tím, že téměř ze dne na den v červnu 2011 bylo zrušeno detašované pracoviště ISŠL v Harrachově a žáci byli „odesláni“ do školy ve Vysokém nad Jizerou, kdy se po krátkém čase zjistilo, že toto řešení není moudré, protože spousta z nich přestoupila do jiných, dojízdně příznivějších školských zařízení. Pokračovalo to vzrušenou debatou kolem školství vysokého a „nezapomnělo“ se ani na školy základní. Velká města a obce problém „koncepčního záměru reformy systému financování regionálního školství“ ani tak bolet nemusí. Převážně se jedná o školy venkovské, kde je již třeba, tak jako u nás v Harrachově, na udržení obou stupňů ZŠ z obecního rozpočtu přispívat nemalou částkou, u nás je to 450.000,-Kč na kalendářní rok. Dosud platí limit nejméně 17 žáků v průměru na jednu třídu. Do tohoto limitu hradí stát plně platy pedagogických a nepedagogických pracovníků. Pokud tento průměr žáků na třídu klesne, sníží KÚ LK pracovní úvazky zaměstnanců, a je na zřizovateli, zda na sebe převezme jejich dofinancování.
V současné době máme průměrný počet cca 13,5 žáka na třídu, MŠMT však přichází se svojí „koncepcí“. Požaduje průměrný počet žáků na třídu 21 žáků (první stupeň), resp. 24 žáků (druhý stupeň) a slibuje větší podporu prvnímu stupni (dříve národní škola).
K vysvětlování těchto kroků používá termíny jako optimální naplněnost, reálná průměrná naplněnost všech běžných tříd, nasávací efekt (v případě vyšší reálné naplněnosti třídy, než je naplněnost optimální bude stanovena pevná částka, o kterou se objem finančních prostředků zvýší s každým žákem „navíc“. Třída s vyšší průměrnou naplněností, než bude určený počet žáků, již žádné další finanční prostředky na dalšího žáka „navíc“ neobdrží, takže ON (oborový normativ) na žáka se bude s každým dalším žákem snižovat .....
S ohledem na to, jakým macešským způsobem se stát staví ke svým obcím, kdy je rok od roku zatěžuje vyššími finančními povinnostmi a přitom přispívá stále méně, i s ohledem na zvyšující se provozní náklady i ceny energií a téměř nemožností zvýšit příjmovou část rozpočtu obce, se jedná o holý nesmysl za výše uvedených podmínek druhý stupeň základních škol v malých obcích udržet.
Jistě jste v loňském roce zaznamenali kroky, které vedly k úsporám ve výdajích obce na provoz ZŠ v Harrachově při zachování obou stupňů školy i kvality výuky. Vedení města je stále přesvědčeno o tom, že je bezpodmínečně nutné současný stav zachovat a snažíme se stále podnikat kroky, které vedou k získání dalších žák z okolních obcí. Samozřejmě jsme připraveni tyto uspořené prostředky, v případě nutnosti, použít na sanaci škod vzniklých “odborným“ rozhodnutím ministerstva školství. Ale městská pokladna má finanční limity, které překročit nelze. Proto odmítáme návrh MŠMT, který směřuje k tomu, že ve venkovských školách zůstanou pouze první stupně a druhý stupeň bude dojíždět veřejnou hromadnou dopravou do vzdálené spádové základní školy s několika sty žáky. Záměr je zcela nedomyšlený právě směrem k malým obcím:

  • Co získáme, když z budovy ZŠ „odstěhujeme“ 60 žáků druhého stupně?
  • Jakých úspor dosáhneme při správě a údržbě poloprázdného objektu?
  • Jakým způsobem zajistíme veřejnou dopravu tak, aby nebyly postiženy děti časově (jak při
  • dojíždění stihnou další mimoškolní aktivity?), bezpečnostně a rodiče finančně?
  • Nesouhlasíme s obrovskými a anonymními školskými zařízeními, když můžeme našim dětem zajistit komfort rodinné školy a péče.
  • Dokázal si někdo z předkladatelů návrhu představit, že ne všichni žijí v Praze, ale spousta občanů žije v horských oblastech republiky?
  • Dokáže nám předkladatel rozumně vysvětlit, jakým způsobem pravidelně a bezpečně dopravovat děti v kalamitních podmínkách právě uplynulé zimy?
  • Pokud dojde k realizaci reformy, budou mít rodiče těchto dětí, kteří mají na horách již tak těžký a nákladný život a mnozí zůstávají jenom kvůli lásce k horám a s vidinou zdravého životního prostředí pro své rodiny, ještě motivaci zde zůstat a neodstěhují se raději do oblastí, kde bude jejich život jednodušší?

Vedení města pro záchranu školy udělá maximum, není však možné, aby jeden stále ustupoval a druhý pouze nařizoval. Chceme jednat, chceme dojít třeba i k jistému kompromisu finančnímu. Bohužel, na veřejném slyšení v únoru t. r. v Senátu ČR, kam jsme byli pozváni, chyběl avizovaný pan ministr školství Dobeš, chyběl i jeho náměstek p. Němec a 300 starostů a ředitelů škol, kteří se slyšení zúčastnili, nemělo partnera k jednání. Stejný pan náměstek Němec pozval zřizovatele a ředitele škol v LK na jednání na 23. 3. 2012. Několik dnů před termínem jednání zrušil a přesunul na polovinu dubna. Nakonec 22. 3. 2012 p. ministr Dobeš z ministerského postu odstoupil. To však neznamená, že reforma v „jím“ navrženém duchu nebude dále pokračovat. (V průběhu psaní tohoto článku p. Němec zcela zrušil i již jednou přesunuté jednání.)
Sdružení místních samospráv ČR schválilo petici proti výše uvedenému koncepčnímu záměru reformy veřejného školství a předalo dále obcím a školám. Dne 22.3.2012 RM schválila tuto petici ke zveřejnění v našem městě. Stejná petice již týden leží v prostorách naší ZŠ. Pro Vás, kteří chcete podpořit naši školu proti nesmyslným reformám, bude podpisový arch připraven i v sekretariátu MÚDěkuji předem vám všem, kteří se svým podpisem aktivně postavíte na obranu uceleného základního školství na venkově, a konkrétně u nás v Harrachově.

E. Zbrojová, starostka

 

[ dh ]
© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |