Na borůvky s omezením - 30.7.2007

 

I pro letošní období letní sezony platí nařízení č.1/2006 Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody, které se týká některých oblastí na jeho území.

Účelem nařízení je omezení přístupu veřejnosti do některých lokalit národního parku s výjimkou značených turistických cest Klubu českých turistů a cyklotras Správy KRNAP. Omezení přístupu je platné od 20.7.2007 do 15.10.2007 V terénu jsou hranice těchto lokalit označeny tabulkami s textem, který je uveden také v polském a německém jazyce. 

Každoročně vydávané omezení vstupu se týká v drtivé většině I. a II. zóny národního parku.
Důvodem, který Správu KRNAP k tomuto kroku vede, je intenzivní sběr borůvek v cenných lokalitách. Nešetrným sběrem jsou devastovány porosty brusnice borůvky. Snižuje se tak potravní základna pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je také rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje.
Celoročně pohyb po národním parku upravuje Návštěvní řád Správy KRNAP, který zakazuje na území I. a II. zóny vstup mimo turistické značené cesty a sběr lesních plodů. Současné nařízení je tedy možno považovat za zdůraznění již existujícího zákazu.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání zákona o ochraně přírody. Fyzické osobě může být uložena pokuta až do výše 10 000,-Kč.
Omezení vstupu do zmíněných oblastí se nevztahuje na osoby, které trhají borůvky pro vlastní potřebu v územním obvodu obce, ve které jsou hlášeny k trvalému pobytu, při dodržování platného návštěvního řádu národního parku.  

Celkem se jedná o pět vyznačených oblastí, které zahrnují celé území I. a II. zóny KRNAP (kromě Boxerské stráně) a vymezené oblasti zasahující do III. zóny parku,  kam je omezen vstup. Ta, jež se týká Harrachovska je označena pod číslem 1. a má tento popis.

 

Oblast č.1.
Ze severu je oblast vymezena státní hranicí Česká republika – Polsko, jižní hranice je od západu k východu vymezena následovně: z Harrachova (od celnice) po zeleně značené turistické cestě (Terex – Janouškova cesta) k odbočce na Voseckou, odtud jižním směrem po žlutě značené turistické cestě na Krakonošovu snídani.

Po žlutě značené turistické cestě směrem na Plešivec, po hranici a II a III zly KRNAP úbočím Zadního Plechu, dále po modře značené turistické cestě k lanovce na Lysou horu, po zeleně značené turistické cestě (Krakonošova cesta) na Dvoračky a dále na Čihadlo. Odtud po hřbetnici Kotelského hřebene na kótu 1061,2, směrem východním po spádnici do údolí Kotelského potoka, proti proudu Kotelského a Boudeckého potoka přes Kotelskou louku na kótu 1053,6. Odtud hranice pokračuje východním směrem po Krakonošově cestě na Masarykovu silnici Horní Mísečky – Zlaté návrší, kde kopíruje jednu zatáčku asfaltové silnice a od ní pokračuje na Medvědín, dále západním směrem na první odval a po spádnici do Labského dolu, po asfaltové modře značené turistické cestě k Pudlavě.

Proti proudu Pudlaského potoka na manipulační plochu svážnice, po úbočí přes Dvorský potok východním směrem na Fučíkovy Boudy, dále po modře značené turistické cestě přes Ptačí kámen k Moravské boudě. Odtud jižním směrem k Novopacké boudě, po spádnici na modře značenou turistickou cestu (Davidova cesta) ke kótě 1126,6 a dále jihovýchodním směrem pod Slezké sedlo, po povalovém chodníku k silnici na Špindlerovu boudu, směrem severním do Slezského sedla.

mapa území KRNAP s omezeným vstupem

[dh]

Kdo škodí nejvíce?

Kdo podle Vás nadělá v přírodě nejvíce škody?
Otázka není vůbec jednoduchá.
Čtěte dále a posuďte sami.

© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |