Bílá voda - 15.2.2005

  Dětské ozdravovny v České republice se dlouhodobě potýkají s nedostatečným počtem pacientů, jejich kapacita není po většinu roku plně využita. Jedenadvacet dní, což je standardní délka pobytu v takovém zařízení, přitom hradí všechny zdravotní pojišťovny. Výjimku, kdy jsou ozdravovny plné, tvoří jen červenec a srpen.

"Devadesát procent kandidátů na pobyt v ozdravovně má zájem jen o letní měsíce," říká Jaroslav Starý, dětský lékař z Mostu. Ten, kdo by chtěl dítě trpící například častými respiračními chorobami na hory poslat právě teď, má šanci. Pacient má na ozdravovnu nárok jedenkrát do roka.

Rodiče mají možnost vybrat si, do které ozdravovny svého potomka odvezou. Dětský lékař po dohodě s rodiči vypracuje návrh na umístění dítěte do ozdravovny. Ten pak posuzuje revizní lékař v pobočce příslušné zdravotní pojišťovny.

"Tady na horách je nádherný podzim i jaro. Jaro je podle mě taky ideální doba pro pobyt v naší ozdravovně. U nás se totiž otepluje později než v níže položených oblastech a děti k nám tedy mohou ujet před pylovými alergiemi a podobnými obtížemi," láká Jiří Hladík, ředitel dětské ozdravovny Bílá voda v Harrachově.

V Bílé vodě v Harrachově mají kapacitu 40 míst, děti tu bydlí na dvou až čtyřlůžkových pokojích. Školáci tu denně absolvují čtyřhodinové vyučování, které navazuje na výuku v jejich kmenové škole. "Máme tu dva ročníky, pro každý stupeň jeden. Předškolní děti mají dopoledne vlastní program," vysvětluje ředitel. Harrachovská ozdravovna zakládá svůj program hlavně na pobytu na čerstvém vzduchu.

"V blízkosti areálu se nacházejí dva vodní toky, řeka Mumlava a potok Bílá voda. To způsobuje, že je zde poměrně vysoká klimatická vlhkost. Vlhký vzduch pak blahodárně působí na nemocné sliznice dýchacích cest," říká Hladík. V zimním období tu děti chodí na výlety po okolí, mohou hrát hokej, sáňkovat nebo lyžovat.

"Seznamujeme je také se zdejšími pamětihodnostmi a vůbec atraktivními místy v okolí. Nedaleko ozdravovny stojí třeba známé harrachovské skokanské můstky, jsou tu sklárny, muzeum skla, muzeum dolů," vypočítává.

"Jaro a podzim jsou však pro nás z hlediska návštěvnosti kritická období," dodává. Většina ozdravoven nabízí své služby dětem od tří do patnácti let, třeba do Harrachova však jezdí děti minimálně pětileté.

"V budoucnu však chystáme i program pro matky s dětmi od tří let," dodává Hladík.

Během pobytu se o děti čtyřiadvacet hodin denně stará školený zdravotnický personál. Stravu zajišťuje Bílá voda pětkrát denně. Pobyt v ozdravovně působí pozitivně nejen na fyzické zdraví dítěte, ale také na jeho psychický vývoj. Naučí se fungovat samostatně, postarat se samo o sebe.

Dětská ozdravovna Bílá voda je nestátní zdravotnické zařízení horského typu. Budova leží v Anenském údolí poblíž dolní stanice lanové dráhy na Čertovu horu.

Je na ostrově mezi potokem Bílá voda a řekou Mumlavou na rozlehlém pozemku, který je lemován vzrostlými stromy, za řekou je les.

Vysoké kvalitě životního prostředí přispívají nejen zmíněné vodní toky /a tedy poměrně vysoká vzdušná vlhkost/ a okolní lesy, ale i ta skutečnost, že celá oblast je plynofikovaná.

Kapacita zařízení je 40 lůžek, děti pobývají ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích.

  Dětská ozdravovna Bílá voda
anenské údolí 168
512 46 Harrachov
telefon/fax: 481 528 128
 

http://www.bilavoda.eu

DH
© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |