VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - 13.1.2005

 
M ě s t o H a r r a c h o v


středisko rekreace a zimních sportů,
Centrum 150, 512 46 Harrachov

Rada Města Harrachova na základě doporučení redakční rady HN

vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozici redaktora Harrachovských novin

 

Kritéria výběru:

 
  1. Znalost města a okolí
2. Náplň místních novin (vyvážené a objektivní informace)
3. Zkušenost s vydáváním místních novin
4. Finanční podmínky uchazeče
5. Znalost práce s PC, vlastnictví PC

 
Nabídky zasílejte písemně v obálce označené "Redaktor HN" na adresu: Město Harrachov, Centrum 150, 512 46 Harrachov do 28.1.2005 včetně, rozhodující je podací razítko pošty.
 

 

Václav Cajthaml
starosta města

 

DH
© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |