Oprava mostu u Motejlků začne 12. dubna - 7.4.2021

  Most 10-079, který převádí komunikaci I/10 Harrachov přes tok Milice. Rekonstrukce mostu bude prováděna po polovinách se zachováním silničního provozu. Průjezd uzavřeným úsekem silnice bude umožněn kyvadlově, bude řízen světelným signalizačním zařízením. Rekonstrukce spočívá v kompletní renovaci mostní konstrukce včetně chodníků, tras inženýrských sítí (veřejné osvětlení, přechod aj.) a přilehlých ploch. Dojde k výměně mostního svršku (asfaltového souvrství) včetně hydroizolace na nosné konstrukce. Stávající křídla, římsy a závěrné zdi, jenž jsou v dezolátním stavu, budou odstraněny a následně odlity z pohledového ŽB s vyšší odolností vůči korozi. Mostu bude ověřena po odkrytí svrchních vrstev hodnota předpjetí výztuže. Spodní konstrukce budou očištěny od nesoudržných částic a následně sanovány speciální povrchovou úpravou s odolností vůči korozi vlivem vlhkosti a solí. Projekt řeší opakovaně se tvořící závady (erozi svrchního krytí) a prodlužuje celkovou životnost mostu. V případě dodržení navrhovaných termínů potrvá oprava do konce srpna letošního roku.


© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |