V okolí kaple sv. Alžběty byly zahájeny práce - 7.4.2021

  V okolí kaple sv. Alžběty byly zahájeny další práce Nejprve byl z větší části odstraněn zledovatělý sníh, aby se kaple při tání sněhu příliš nepodmáčela. Bylo potřeba demontovat i část oplocení, jelikož pískovcový rohový sloupek byl spadlý nejspíš vlivem tíhy sněhu a zasahoval do chodníku. Plot se nachází v dezolátním stavu již několik let a pro kolemjdoucí jsou pískovcové sloupky nebezpečné. Před samotným zahájením rekonstrukce bude provedena částečná úprava terénu a v jarních/letních měsících bude zahájena samotná rekonstrukce celkového oplocení. Rekonstrukce bude placena formou sponzorských darů a finančními prostředky ze sbírky.


© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |