Přestává být Harrachov konkurenceschopný? - 18.5.2016

 

Ve čtvrtek 12. května se v harrachovském hotelu Sklář konala odborná konference na téma Harrachov - návrat mezi prémiové destinace cestovního ruchu.

Konference se konala pod záštitou starostky města Evy Zbrojové a pozvání na ni dále přijali: Jaroslav Čech – místostarosta Harrachova, Jan Hřebačka – ředitel KRNAPu, Jiří Krejčí – ředitel Sportovního areálu Harrachov a.s. (SAH, a.s.), Marian Novotný – ředitel hotelu Sklář, Vítek Poledno – předseda Sdružení cestovního ruchu v Harrachově (SCRH), Michal Kunrt – Skiareál U dolu, Zdeněk Zídek - starosta Lipna nad Vltavou, Michal Kopecký – ředitel Skiareálu v Rokytnici nad Jizerou, Vladimír Kopal – ředitel Klasického areálu Harrachov, o. p. s. (KAH, o.p.s.), Alena Kindová –  Český olympijský výbor (ČOV), Petr Matyáš – starosta Rokytnice nad Jizerou, polská delegace z jakuszyckého areálu a další.Konferenci uspořádal Ondřej Špaček ze společnosti KPMG, která pro Harrachov zpracovávala analýzu návštěvnosti.

Harrachov

Konferenci zahájila starostka Eva Zbrojová, která zmínila vše, co se nejen pro obyvatele, ale i návštěvníky města zvelebuje a že zde nechybí ani velkorysá podpora sportu. Bohužel i přesto dochází k úbytku obyvatel našeho horského střediska. Zmínila i fakt, že město muselo vystoupit z projektu Česko – polská Hřebenovka, díky němuž měla být na Čertově hoře postavená rozhledna a tedy i další atraktivní turistický cíl. Avšak vzhledem k nepříliš šťastnému stanovisku Sportovního areálu Harrachov, muselo město z projektu odstoupit. Místo Harrachova do projektu vstoupila Smržovka a rozhlednatedy bude stát místo v Harrachově na Smržovce. Dále poukázala i na katastrofální stav mamutího můstku, který by měl být chloubou Harrachova. Přeci jen díky mamutu patříme k pouhým pěti místům na světě, kde tento můstek stojí. Na závěr svého úvodního slova starostka potvrdila, že je třeba podpořit rozvoj cestovního ruchu v Harrachově, ale zároveň bychom si měli uchovat jeho přírodní krásy.
Po úvodu následovala prezentace společnosti KPMG, která přítomným ukázala velice zajímavá čísla. Například, že 2% harrachovských občanů za svou prací dojíždí, kdežto v jiných městech stejné velikosti je to 15-16% obyvatel. Že k nám vyjíždí trávit svůj volný čas 55% Pražanů a obyvatel středočeského kraje nebo, že 62% Poláků k nám jezdí pouze na jednodenní pobyty bez přespání. Určitě jsou to zajímavé informace k tomu, na jakou klientelu zaměřit svou pozornost. V roce 1989 Harrachov patřil mezi nejlepší horská střediska v ČR a v roce 2016 zde nastal značný propad. Co to v praxi znamená? Harrachov, dle této analýzy, ztrácí svou konkurenceschopnost v zimním období. Dalším problémem, který naše město trápí je nedostatečná kapacita parkovišť a bylo nám doporučeno rozvoj směrovat do podoby singltrekových tratí nebo aquaparku.
Další prezentace se zhostil starosta Lipna nad Vltavou Zdeněk Zídek a přítomným předvedl, jak doslova na zelené louce dokázali vybudovat perfektně fungující středisko, které má návštěvníkům co nabídnout v zimě či v létě. A patří tak mezi ediné pětihvězdičkové zimní středisko na jihu Čech.
Mezi další prezentující patřili Poláci, konkrétně Kinga Jaworek z jakuszyckého areálu, která se pochlubila s projektem modernizace oblíbeného jakuszyckého areálu. Bude se jednat o celoroční areál, kde bude vybudován multifunkční objekt s bazénem, restaurací, recepcí, wellness centrem atd. Venku bude vytvořena cyklodráha, in-line dráha, parkoviště. Zahájení tohoto projektu Poláci plánují v roce 2017 a jeho ukončení v roce 2019. Do projektu plánují zapojit i českou stranu. Je zde tedy možnost, jak získat peníze například na opravu skokanských můstků včetně mamutího.
Další prezentaci, kterou mohl hojný počet návštěvníků této konference vidět, byla připravena místostarostou Harrachova. Místostarosta upozornil na fakt, že pokud si chceme zachovat 23,44% spokojených návštěvníků v zimním období, je nutno zachovat a zlepšit kvalitu běžeckých tratí. Dále, že spokojenost se službami = odraz zážitku, který je ze strany návštěvníka očekáván. V prezentaci nechyběla ani informace o poklesu počtu návštěvníků v období vánočních svátků a Silvestra 2015/2016 oproti sezoně 2014/2015. Zatímco v zimní sezoně 2014/2015 to bylo 59 782 turistodnů v následující sezoně toto číslo pokleslo na 11 310 turistodnů. Z úst místostarosty padlo i poděkování ubytovatelům a SCRH za zřízení HarrachovCard, díky které se lépe kontroluje výběr poplatků. Město mělo dostat na poplatcích částku 7 062 106 Kč a vybralo 5 739 000 Kč, tzn. 81%, což je vskutku krásné číslo. A co by tedy Harrachovu prospělo?
Pro zimní období:

 1. zvýšení kapacity sjezdovek
 2. dokončení systému zasněžování včetně retenční nádrže
 3. propojka s Rokytnicí nad Jizerou
 4. oprava skokanských můstků
 5. vrátit Harrachovu konání závodů na nejvyšší mezinárodní úrovni
 6. vybudovat trasy pro zimní turistiku
 7. vyřešit dopravní situaci a parkování v zimním období

Pro letní období:

 1. vybudovat nové zajímavé turistické trasy a naučné stezky
 2. více odpočívadel a laviček
 3. vybudování rozhledny na Čertově hoře
 4. vybudování floutrejlových a singltrekových tratí
 5. umožnit vstup na mamutí můstek jako na místo s krásným rozhledem

Dále místostarosta upozornil na skutečnost, že Harrachov má obrovskou výhodu v bohaté nabídce volnočasových aktivit, které jsou pro návštěvníky dostupné celoročně. Ať už se jedná o prohlídky ve sklárně, muzea skla, ski muzea, hornického muzea, v muzeu KRNAPu – Šindelce nebo jízdy na bobové dráze. Bohužel i přesto nám stále chybí místo, kde by byly pořádány kulturní akce nebo lepší dopravní spojení mezi Harrachovem a východní částí Krkonoš.  I když konkrétně na těchto dvou nedostatcích se již nyní intenzivně pracuje.

Po prezentacích následoval diskuzní panel, kde se ke slovu dostal ředitel SAH, a.s., Jiří Krejčí, který přítomným objasnil pozemkovou problematiku pro rozšíření sjezdových tratí a zároveň je seznámil i s plánem výstavby druhé lanové dráhy na Ryžovišti nebo s vybudováním potřebné retenční nádrže. Své řekl i ředitel rokytnického areálu Michal Kopecký, který upozornil na to, že propojení Harrachova s Rokytnicí nebude až tak snadná záležitost. Dle něj přijde první na řadu modernizace studenovského areálu a poté propojka tohoto areálu s Horními Domky.

A jak to vypadá s vybudováním národního sportovního centra v Harrachově? Přítomná Alena Kindová z ČOV na tento dotaz odpověděla, že tento projekt zatím stojí, ale že Harrachov je stále do strategie zakomponován.

Dále v rámci konference vystoupil i Michal Kunrt ze Skiareálu U dolu, který tvrdí, že je třeba následovat trend lyžování a utvořit zde podmínky pro rodinné lyžování, tzn. vybudovat nenáročné sjezdařské tratě. Jejich vytipovanou lokalitou je Ptačinec, který by se propojil s Ryžovištěm. Ovšem tento projekt naráží na ochranu cenné krkonošské přírody, což potvrdil i ředitel KRNAPu Jan Hřebačka, který tuto záležitost konzultoval i s odborníky na danou problematiku a Ministerstvem životního prostředí.

Na konferenci dostal prostor i předseda SCRH Vítek Poledno, který zmínil aktivity, jež jsou hrazeny z rozpočtu sdružení. Ať už se jedná o provoz skibusu, PPC kampaně (Pay per Click kampaň je způsob reklamy, v rámci kterého se platí pouze za proklik na reklamní odkaz a návštěvníka přivedeného na dané webové stránky. PPC reklama umožňuje zvýšit návštěvnost daných webových stránek, dokáže zvýšit objem prodeje a poptávku po službách), úpravu běžeckých tratí, značení běžeckých tratí, projekt Bílé stopy atd. A co je, dle předsedy SCRH, nutné? Aby táhli všichni za jeden provaz. Pro příklad uvedl, že zatímco 2/3 harrachovských podnikatelů spolupracuje a díky jejich členství v SCRH se výše uvedené služby, prostřednictvím členských příspěvků hradí, ostatní na nich parazitují.

Na závěr vystoupil ředitel KRNAPu Jan Hřebačka, který nejenže odůvodňoval kroky KRNAPu ve výše uvedených problematikách, ale zmínil i výčet péče nejen o území Harrachova a okolí.

Je tedy k zamyšlení, zdali je opravdu nutností budovat, vzhledem k mizerným sněhovým podmínkám posledních dvou zim, další lyžařský areál a obětovat tomuto počinu nenávratně kus krásné horské přírody. Nebylo-li přeci jen lepší zvelebovat a modernizovat stávající areál?
Lenka Stehlíková

Harrachovské stránky na Facebooku


Konference Konference Konference
© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |