Zpět      Tisk     Všechny články

POVODNĚ - komu a jak bezpečně přispět

13.8.2010 v 13:31

Vzhledem ke krizové situaci po bleskové povodni na severu Čech Vám přinášíme souhrn informací o organizacích, které aktivně nasazují dobrovolnické týmy, zajišťují materiální pomoc a starají se o povodněmi postižené.

povodně povodně

Vzhledem ke krizové situaci po bleskové povodni na severu Čech Vám přinášíme souhrn informací o organizacích, které aktivně nasazují dobrovolnické týmy, zajišťují materiální pomoc a starají se o povodněmi postižené.

Na darujspravne.cz/povodne najdete, komu a jak bezpečně přispět. Tato podstránka je pravidelně aktualizována a postupně přibývají další informace – jak o organizacích, které pomáhají, tak o konkrétních činnostech. Všechny zmíněné organizace pomáhají postiženým v zaplavených oblastech, kde aktivně monitorují situaci a reagují na aktuální konkrétní potřeby. Každý Váš příspěvek tak může být využit tam, kde je ho zrovna třeba.

Všem dárcům děkujeme!

Organizace, kterým můžete přispět:

Liberecký kraj zřídil povodňové konto LIBERECKÝ KRAJ - POVODNĚ 2010 na které od úterý 10. srpna od 12:00 hodin, bude možno zaslat libovolnou finanční částku. Tato pomoc bude samozřejmě sloužit postiženým obcím a jejich občanům. Bude rozdělena dle požadavků starostů a potřeb lidí.
Číslo konta: 99111199/0300
Veřejná sbírka je zproštěna všech režijních nákladů, konto je vedeno u
Československé obchodní banky, a.s.
Ukončení veřejné sbírky ke dni 31. prosince 2010.
Pro Liberecký kraj veřejnou sbírku zřizuje Agentura regionálního rozvoje, vlastněná Libereckým kraje.


Společnost Člověk v tísni už do postižených oblastí vypravila několik kamionů  s balenou vodou, prostředky na osobní hygienu a barely, který lidem umožní nabírat vodu z cisteren a brát si ji domů. „ Lidi pomoc vítají. Berou si věci, které jim doma chybí. Dřív si museli nářadí půjčovat sousedé mezi sebou,“ řekla Zdeňka Cermanová z Frýdlantu, které  voda v domě vystoupala do výšky 2,5 metru. Vedoucí povodňového týmu Člověka v tísni Igor Klimeš upozornil na potřebu dalších dobrovolníků,  „Nabíráme dobrovolníky, kteří pomůžou s úklidovými a odklízecími pracemi. Budou pod dohledem našich koordinátorů nebo si je přeberou krizové štáby,“   po třech dnech odklízení následků povodní jsou lidé unavení a vítají každou pomocnou ruku. Na dárcovské SMS zatím lidé poslali přez 1 200 000 korun. Na povodňové konto Člověka v tísni přispěli okolo 2 850 000 korun. 
Povodňový kontakt Člověka v tísni: tel: 226 200 400, email: povodne@clovekvtisni.cz
Krizové štáby a zástupci postižených obcí mohou kontaktovat Člověka v tísní na čísle: 776 460 280
DMS SOSPOVODNE na  87 777. Cena jedné DMS je 30,- organizace obdrží 27,-. Více na  www.darcovskasms.cz
Další možnosti finanční pomoci: platby PaySec a platební karty.
www.clovekvtisni.cz
   
Povodňová humanitární pomoc Diakonie pokračuje. Dva týmy dobrovolníků pomáhají s odklízením povoňových škod v obcích Dobranov, Stružnice a Dubice na Českolipsku a ve Višňové a Vísce na Liberecku. Hledáme další dobrovolníky pro koordinační centra Česká Lípa a Liberec. Podrobnosti na telefonním čísle 724 515 408 nebo e-mailu: povodne@diakoniecce.cz. Hlavním koordinátorem Diakonie je její pracovník a bývalý senátor Zdeněk Bárta, který se dnes rovněž zúčastnil koordinační schůzky humanitárních organizací. Pokračuje také veřejná povodňová sbírka Diakonie ČCE. K dnešnímu dni lidé poslali peníze a dárcovské SMS v celkové výši přes 0,5 milionu Kč. Předpokládáme, že sbírkové konto ještě navýší příspěvky z jednotlivých sborů Českobratrské církve evangelické. Děkujeme všem, kdo pomáháte!
www.diakoniecce.cz/povodne
DMS POMOCPOVODNE na  87 777.  Cena jedné DMS je 30,- organizace obdrží 27,-. Více na  www.darcovskasms.cz
Další možnosti finanční pomoci: platby PaySec a platební karty
www.diakoniecce.cz 

Místní Oblastní a Farní charity využívají prostředků, které byly Diecézní charitou Litoměřice uvolněny k přímé materielní pomoci pro oblasti postižené záplavami. Jednotlivé Charity, konkrétně Farní charita Česká Lípa, Oblastní charita Liberec a Oblastní charita Česká Kamenice, které sídlí přímo v zatopené oblasti, aktivně působí v postižených obcích.  „V prvním týdnu očekáváme velkou intenzitu přímé materielní pomoci. Pokračovat bude však Diecézní charita Litoměřice i v následné péči, kterou zahájíme pravděpodobně začátkem příštího týdne“ uvedl hlavní koordinátor pomoci za DCH Litoměřice pan Roman Striženec. Pomocnou ruku podaly také Charity: OCH Most, OCH Ústí nad Labem a OCH Hradec Králové, a uspořádaly sbírku materielní pomoci, kterou budou následně distribuovat do postižených míst.
DMS POVODNE2010 na  87 777. Cena jedné DMS je 30,- organizace obdrží 27,-. Více na  www.darcovskasms.cz
http://www.dchltm.czČeský červený kříž má v oblasti činné všechny své oblastní spolky sídlící v jednotlivých postižených okresech. Do postižených oblastí byl poskytnut materiál OS ČČK z nezasažených oblastí. „ Spolky mezi sebou komunikují a koordinují zásobování materiální pomoci “, vysvětluje Helena Jedličková z ČCK.
Pomoc je financována i z Fondu Humanity ČČK. Na Liberecku je v terénu na čtyřicet záchranářů ČČK, kteří procházejí zasažené, i těžko dostupné, obce. Krom distribuce humanitarni pomoci také zřídili improvizované ošetřovny a poskytují psychosociální pomoc postiženým povodněmi.
Oblastní spolky ČČK vyhlašují podle požadavků zasažených oblastí materiální sbírky.
DMS CCK na  87 777. Cena jedné DMS je 30,- organizace obdrží 27,-. Více na  www.darcovskasms.cz
Další možnosti finanční pomoci: platby PaySec
www.cervenykriz.euArmáda spásy se zapojuje do pomoci po povodních. Sbírkové konto a DMS heslo je aktivní pro povodně od dne vyhlášení do 15.8.
Materiální pomoc na Raspenavsko přivezla ve středu 11. srpna 2010. Poručík Petr Janoušek předal do humanitárního skladu téměř tunu převážně čisticích prostředků a hygienických potřeb z moravských zásob, určených pro tyto účely.
DMS ARMADASPASY na  87 777. Cena jedné DMS je 30,- organizace obdrží 27,-. Více na  www.darcovskasms.cz
Další možnosti finanční pomoci: platby PaySec a platební karty.
www.armadaspasy.cz  
Humanitární organizace ADRA vyslala do povodňových oblastí na severu Čech své koordinátory. Situaci monitorují v Chrastavě, Mníšku, Bílém Kostele a ve Frýdlantu. V Libereckém centru Generace bylo zřízeno krizové a informační centrum. Dnes ráno zde proběhla schůzka nevládních organizací, působících v postižených oblastech, s jednotkami záchranného sboru. Cílem schůzky bylo sladění pracovních postupů pro dosažení co největší efektivity prací.
Pro komunikaci veřejnosti s centrem jsou k dispozici emailové schránky povodne@adra.cz a dobrovolnici@adra.cz nebo telefonní linka +420 731 70 50 02 +420 731 70 50 02. Na uvedených kontaktech se shromažďují nabídky i poptávky pomoci.
V Liberci a v Chrastavě jsme zřídili sklady materiální pomoci, které jsme během včerejšího večera a noci zavezli. V tuto chvíli už koordinátoři materiál postupně rozvážejí. Kde to podmínky dovolují, začíná se s prvními úklidovými pracemi .“ přiblížil nám situaci hlavní koordinátor povodňových aktivit Josef Koláček.
DMS ADRA na  87 777. cena jedné DMS je 30,- organizace obdrží 27,-. Více na  www.darcovskasms.cz
www.nadace-adra.cz    


  Nadace EURONISA se rozhodla podpořit oblasti v severních Čechách, které poškodila blesková povodeň. ' Ač nejsme přímo humanitární nadací, již 15 let je naším posláním pomáhat slabým v euroregionu Nisa a to lidé zasažení přírodní katastrofou v současné chvíli rozhodně jsou', popisuje Petra Kuntošová z Euronisy.
Souběžně se sbírkou přes DMS se Nadace EURONISA rozhodla uspořádat sbírku v Liberci v obchodním centru Forum. Akce probíhá od středy 11. srpna do pátku 13. srpna vždy mezi 10 a 17 hodinou. Výtěžek bude darován obci Višňová ve Frýdlantském výběžku, která byla povodněmi silně zasažena. Za vybrané finance bude nakoupeno vybavení, které lidem v obci schází: vařiče, nářadí, apod.
Na obnovu postižených obcí půjde srpnový výtěžek sbírky „Pozvedněte slabé!“. Přispět je možné několika způsoby.
DMS EURONISA na číslo 87 777. Cena DMS je 30,- korun, z toho 27,- obrdří příjemce pomoci.
Podpořením sbírkového účtu 705 705 705 / 2700 nebo použitím elektronické peněženky Paysec či platbu kartou . www.euronisa.cz.


[ dh darujspravne.cz/povodne

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS