Zpět      Tisk     Všechny články

Muzea KRNAP

11.1.2007 v 09:53

Krkonošská muzea Správy KRNAP zaznamenala koncem roku výrazný nárůst počtu návštěvníků. V některých zařízeních tento nárůst dosahoval až 50% oproti běžné návštěvnosti v tomto období. Přestože dominovali češi, tak ani zahraniční hosté nezůstávali pozadu v objevování krás kulturního dědictví Krkonoš.
V roce 2007 jsou připravovány téměř tři desítky nových krátkodobých výstav. Zájemci se tak budou moci denně kromě pondělí dozvědět řadu zajímavých a poučných informací o přírodě a životě v krkonošském regionu i mimo něj.

Krkonošské muzeum Vrchlabí
Tel.: 499 456 704
Fax: 499 456 095
Pokladna muzea: 499 456 708
e-mail: expozice@krnap.cz
e-mail: muzeum@krnap.cz

Tři domky Vrchlabí
Náměstí Míru 223
543 01 Vrchlabí
Telefon: (+420) 499 456 758, (+420) 499421 474

Krkonošské muzeum Jilemnice
Telefon: 481 543041
Fax: 481 543 041
Email: kmjilemnice@krnap.cz

Památník zapadlých vlastenců
Paseky nad Jizerou
512 47
Tel.: 481 523 609
E-mail: muzeumpaseky@krnap.cz

 

 

Plán výstav na rok 2007

Krkonošské muzeum Vrchlabí

klášter – malá výstavní místnost:

do 15.2.           Za dlouhých zimních večerů
etnografická výstava ze sbírek muzea (přástky, draní peří, výroba betlémů a krakonošů, navlékání korálků aj. tradiční domácí práce konané v minulosti v Krkonoších v zimním období)
2.3.-20.5.        Krkonoše v zrcadle severu
aktivity a výsledky dlouholeté výzkumné práce pracovníků Krkonošského muzea a odboru ochrany přírody  Správy KRNAP (výstava k Mezinárodnímu polárnímu roku 2007)
29.5.-1.7.        ZUŠ Vrchlabí
výtvarné práce žáků
11.7.-2.9.        Lucie Blažková – fotografie
autorská výstava mladé vrchlabské fotografky
13.9.-14.10.    Žáci Hollarovy školy
výtvarné práce studentů pražské grafické školy ze soustředění v Krkonoších
24.10.-2.12.    Fotoklub Vrchlabí
práce členů vrchlabského fotoklubu Spoušť
12.12.-30.3. 08 Archeologické stopy sklářství v Krkonoších
výstava ze sbírek muzea

klášter – ambit:

do 18.2.           Světové velehory očima horolezce
12 horolezeckých expedic na světové velehory
z fotoarchivu Jana Červinky, známého vrchlabského horolezce
2.3.-13.5.        Češi a polární výzkum
z českých expedic do Země Františka Josefa, Grónska, Antarktidy na Island a Špicberky
(výstava k Mezinárodnímu polárnímu roku 2007)
23.5.-8.7.        Vysoké Tatry pohledem fotografa a přírodovědce Ing. Milíče Blahouta (1930-1978)
M. Blahout – fotografie - zvířena TANAPu
18. 7.-23.9.     Alois Zlatník (1907 – 2000) – obrazy
z tvorby vrchlabského učitele – oleje, akvarely, kresby
3.10.-18.11.    Komu se nelení VIII.
práce známých i neznámých lidových tvůrců z Vrchlabska
28. 11.-10.2. 08 170. výročí založení vrchlabské pošty a 15. výročí známky ČR
filatelistická výstava

vestibul kláštera:

1.6.-31.5.        Krkonoše očima dětí
výsledky každoroční  soutěže dětské kresby a malby

 

HIS:

do 14.1.           Dřevo radostné aj na jesličky dobré
výstava z díla lidového řezbáře Františka Gajdy ze Strážnice
23.1.-11.3.      Jiří Vavřina - obrazy
autorská výstava
15.3.-29.4.      Anna Rusová – kraslice
z vlastní tvorby i sběratelské činnosti
8.5.-24.6.        Jizerskohorské pomníčky
z historie upomínek na nešťastná úmrtí
3.7.-9.9.          Řemeslnické léto
ukázky různých rukodělných výrob
18.9.-21.10.    Výstava ke 40 letům časopisu Krkonoše
31.10.-9.12.    Ostrovy Sandokana (Výprava českých zoologů na Borneo, Sumatru a Jávu),
ve spolupráci se Společností pro výzkum a ochranu fauny ZOOGEOS
18.12.-16.3.08            Joannes Koehler – obrazy
z díla pozoruhodného židovského malíře s pohnutým osudem, který strávil zbytek života v osadě Vrchová pod Královeckým Špičákem

 

Krkonošské muzeum Jilemnice

výstavní síň v zámku:

Do 10.3.          Za vůní perníku
24.3.-20.4.      Pařížský salon objektivem ing. Josefa Voříška
25.4.-30.5.      Z přírůstků Krkonošského muzea
10.6.-30.9.      Pojďte s námi do pekárny
(z kuchyně našich předků)
5.10.-15.11.    Výběr z malířské tvorby Jiřího Boudy
2.12.-28.2.08  Vánoční výstava

výstavní síň v č. p. 1:

15.6.-15.9.      Za vůní perníku
1.10.-31. 2.     Z depozitářů muzea

 

Krkonošské muzeum – Památník zapadlých vlastenců Paseky n.J

výstavní místnost:

19.5.-25.11.    Věnceslav Metelka
výstava k 200.výročí narození a 140.výročí úmrtí
1.12.-1.4.08    Betlémy
výstava ze soukromé sbírky

chodba:

9.6.-1.4.08      Z historie pasecké papírny

 

 

[dh] zdroj:KRNAP

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS