Zpět      Tisk     Všechny články

Rekonstrukce šaten, tělocvičny a školní kuchyně

8.3.2021 v 07:16

Rekonstrukce šaten, tělocvičny a školní kuchyně spěje k cíli Na co se můžou těšit žáci od 3. tříd po znovuotevření škol? Na přelomu nového roku začala obnova vnitřních prostor Základní školy dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov. Konkrétně rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny včetně prostoru nářaďovny, šaten, školní kuchyně a školní jídelny. V rámci projektu Oprava podlahy tělocvičny a zázemí ZŠ včetně rekonstrukce školní jídelny došlo k rekonstrukci i šaten a jejich vybavení. U šaten jsme mysleli na její letní, zimní provoz a snadnou údržbu. Součástí rekonstrukce bylo zhotovení elektroinstalace, zabudování vedení sítí pod omítky, obklad stěny a položení nových podlah. Žáci budou mít k dispozici kvalitní šatní lavice, kde jsou dotykové části opatřeny kvalitní bukovou výdřevou. Rekonstrukce školní kuchyně vychází z požadavků kladených na stravovací zařízení dle vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny. Stávající stav kuchyňského provozu byl z hygienického hlediska nevyhovující. Probíhá rekonstrukce, dílčí stavební úpravy spočívající v bouracích pracích, provedení podlah, omítek, dlažeb a obkladů v místnostech stravovacího provozu a jejich přilehlých částech včetně výdejny jídla a jídelny. Vzhledem ke značné dlouhotrvající vlhkosti ve školní kuchyni byly položeny nové sanační podlahy a omítky tak, aby nadále nevznikala v prostorách školní kuchyně plíseň, jak tomu bylo dříve. Ovšem zároveň musí být na jaře provedeny izolační práce budovy z venku, aby bylo 100% zamezeno vnikání vlhkosti do prostor školní kuchyně a jídelny. Zároveň bude školní kuchyně dovybavena o nové další vybavení, které zpříjemní nejen komfort práce našich kuchařek, ale i komfort stravování žáků naší ZŠ. Jedná se zejména o instalaci ohřívače talířů, nové pracovní stoly s dřezy, nové ohřívací vany a druhá nová myčka na nádobí. Dále uvažujeme o doplnění odvětrání o další prvek vzduchotechniky. Výstupem pro tělesnou výchovu a zájmových kroužků je modernizovaná tělocvična, která nabízí uživatelům standardní podmínky pro sport odpovídající dnešním trendům. V rámci projektu byla v tělocvičně zhotovena nová multifunkční podlaha poslední generace, která je šetrná k pohybovému aparátu sportujících osob, instalována nová plastová okna, část sportovního vybavení bylo renovováno a část bylo pořízeno jako nové. Instalováno bylo nové moderní dřevěné obložení a kompletně nově omítnuty veškeré stěny třívrstvou omítkou. Těšíme se na dokončení projektu, který přispěje ke zlepšení bezpečnosti a kvality výuky nejen dětí při hodinách tělesné výchovy, ale i efektivnosti při příchodu do školní budovy. Dále byl úspěšně dokončen projekt „Zdravá záda“, který vzešel z iniciativy členů školské rady, zejména z řad rodičů. Město Harrachov následně získalo dar 110 000 Kč na pořízení školních skříněk pro žáky II. stupně základní školy. Členové školské rady, zejména z řad rodičů, se podíleli na uskutečnění tohoto projektu, kdy navrhovali, aby žáci II. stupně nemuseli nosit tak těžké školní tašky, sportovní vybavení apod. Proto bylo se ZŠ dohodnuto, že budou pořízeny speciální skříňky, kam si budou žáci ukládat učebnice. Budou se o svou skříňku starat a budou mít ke své skříňce klíče. Skříňky by měly být dodány a instalovány do školy cca v horizontu 4 týdnů. Závěrem město Harrachov velmi děkuje dárci za výše uvedený dar.

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS