Zpět      Tisk     Všechny články

Noc kostelů 2016 v Harrachově

30.5.2016 v 10:50

Kostel v Harrachově

V pátek 10. června 2016 se v harrachovském kostele sv. Václava poprvé uskuteční Noc kostelů.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před 12 lety ve Vídni a první Noc kostelů se tam uskutečnila v roce 2005. V roce 2009 akce překročila hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. O rok později se Noc kostelů konala již v celém Česku a program letošní Noci kostelů už připravuje více než 900 kostelů a modliteben.
A na co se můžeme těšit?
Světlo nám ve své choreografii přinesou harrachovské tanečnice pod vedením paní učitelky Jiroušové. Oficiální zahájení bude patřit paní starostce Evě Zbrojové. Po ní nám přijdou zazpívat děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Horáčkové. Kolik je už v Harrachově malých šikovných muzikantů, se budete moci přesvědčit při Harrachovském concertinu. Okamžik ztišení vám nabídne chvilka varhanní improvizace a čtení ze zapomenutých textů s názvem Přikázání štěstí. Poté uslyšíte modlitby slavných osobností, jako byl Beethoven, Tolstoj nebo Komenský. V atmosféře dohasínajícího dne si vychutnáte Meditaci na 12 kapek v moři, které hledají svou Pravdu, proloženou flétnovou improvizací. Na závěr můžete strávit půlhodinku Ticha kostela při svitu svíček.
Mottem letošního ročníku Noci kostelů je verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude.“ Dveře našeho kostela vám jsou otevřené… A jestli tam už nebude noc? Přijďte a přesvědčte se sami.

noc kostelů

Program Noci kostelů v kostele sv. Václava v Harrachově:
18:00–18:05 Přivítání světla na Noci kostelů
18:05–18:15 Slovo p. starostky E. Zbrojové
18:15–19:15 Harrachovské concertino
19:15–19:30 Chvilka varhanní improvizace
19:30–19:45 Přikázání štěstí
19:45–20:15 Modlitby slavných
20:15–20:30 Meditace na 12 kapek v moři
20:30–21:00 Ticho při svíčkách

www.nockostelu.cz.


Magdalena Jarošová

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS