Harrachov-Krkonoše
Anketa
Sport
Zpět

     Ceník - Lanovky Harrachov 2008/09

  Hlavní sezóna
20.12.2008 - 15.3.2009 
 Vedlejší sezóna
do 19.12.2008, od 16.3.2009 
   Dospělí   Děti   Dospělí   Děti 
 3 hodiny  385   300   320   260 
 do 10 hodin  290   230   250   195 
 do 12 hodin  395   310   330   270 
 Od 10.30 hod.  545   445   465   365 
 od 12.00 hod  445   360   385  320 
 Od 13.30 hod.  360   300   310   260 
 Od 14.30 hod.  260   215   225   185 
 1 den  590   475   510   405 
 2 dny  1150   920   970   780 
 3 dny  1680   1350   1430   1140 
 4 dny  2170   1740   1850   1480 
 5 dnů  2640   2110   2240   1800 
 6 dnů  3070   2460   2620   2090 
 7 dnů  3480   2780   2960   2370 
 4 dny ze 7 dnů  2230   1780   1900   1510 
 5 dnů ze 7 dnů  2690   2150   2290   1830 
 10 dnů ze 14 dnů  4660   3730   4660   3730 
 12 dnů ze sezóny  6320   5050   6320   5050 
 60 bodů  145   145   145   145 
 120 bodů  270   270   270   270 
 300 bodů  620   620   620   620 
 600 bodu*  1140   1140   1140   1140 
 1 jízda  85   65   85   65 
 
 Hlavní sezóna   Vedlejší sezóna 
 Dospělí   Děti   Dospělí   Děti 
 1 den  590   475   510   405 
 6 dnů  3070   2460   2620   2090 

V zimním období přeprava pouze s lyžemi nebo snowboardem na nohou

Bodové jízdenky

  Cestující musí sledovat aktuální zůstatek bodů na jízdence při průchodu turniketem.

  Body, které na jízdence zůstanou a již nestačí na jednu jízdu, se automaticky připočtou k následující bodové jízdence Pokud není dodána další jízdenka, turniket neumožní průchod.

  Bodové jízdenky se prodávají v platných hodnotách dle ceníku nebo ve variabilních hodnotách rozsahu od 60 do 600 bodů.

  Platnost bodové jízdenky je jedna sezóna.

Sleva z ceny jízdného

  Sleva z ceny jízdného se poskytuje pouze při nákupu na hlavních pokladnách.

  HBC - Sleva z ceny jízdného je možná podle pravidel Harrachovského bonus klubu. Sleva je v této sezóně 15% pro každého návštěvníka Harrachova, který se prokáže ubytovacím průkazem vystaveným jeho ubytovatelem, členem HBC.

Děti

  Děti se počítají od 3 do 12 let.

  Děti mladší 3 let v doprovodu osoby starší 15 let na klíně jedou zdarma.

POZOR

  Nevystavujte jízdenku nadměrnému teplu a magnetickému poli, mechanicky nepoškozujte, nepřehýbejte.


  Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat pokyny, doporučení, omezení a nařízení, obsažená ve smluvních přepravních podmínkách a pokynech pro cestující SA Harrachov, a.s


  Při nedodržování smluvních přepravních podmínek, pokynů pro cestující a pokynů pro uživatele lyžařských tratí, zejména při předbíhání a při jízdě mimo vyznačené sjezdové tratě, si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka z přepravy.


  Časová jízdenka je nepřenosná, platné jsou pouze jízdenky zakoupené na místech k tomu určených.


  Náhrada nevyužitého jízdného je poskytována v případě, že kapacita přepravních zařízení klesne o více než 50% po dobu delší než 1,5 hodiny. Za ztracené jízdenky se náhrady neposkytují.