OZNÁMENÍ
S technických důvodů škola vyhlašuje na úterý 3. června ŘEDITESKÉ VOLNO.
novinky
 
INFORMACE O PROSPĚCHU úterý 13. 5. 2014 
1. stupeň 15:30 - 16:30
2. stupeň 16:00 - 17:00
 
novinky
 
Příjem sběru ( papíru) od 26.5. do 29.5., od 7,30 – 8,30 hod.
novinky
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 12. 4. 2014 od 9 do 11 hodin
srdečně zveme všechny příznivce školy na program připravený žáky a pedagogy naší školy s možností občerstvení ve školní jídelně.

PdfProgram a další informace

novinky
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY proběhnou v úterý 25. března 2014.
1. stupeň - 15:30
2. stupeň - 16:00
Třídní schůzky žáků 8. a 9. ročníku z důvodu nemoci třídních učitelek neproběhnou.
Rodiče žáků těchto tříd se mohou v době konání třídních schůzek dostavit k získání informaci o prospěchu a chování k jednotlivým vyučujícím v době od 15:30 do 17:00.

 

 

novinky
 
MS V LETECH NA LYŽÍCH 2014
Svaz lyžařů ČR UMOŽNÍ BEZPLATNÝ VSTUP PO CELÉ ČTYŘI DNY VŠEM ŽÁKŮM ZÁKLADNÍ ŠKOLY HARRACHOV.
Vstupenky si mohou vyzvednou na MÚ v pracovní době úřadu.

Další informace

 

novinky
 

Dodatečný zápis

PdfZÁPIS - další informace

novinky
 

Výsledky zápisu do 1. ročníku

PdfVÝSLEDKY - další informace

novinky
 

ZÁPIS do 1. ročníku

Středa 5. února 2014 od 14.00 do 16.30 hod. v budově základní školy.
K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte a vezme s sebou:
1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců dítěte

PdfZÁPIS do 1. ročníku - další informace

novinky
 

Školní zralost dětí

Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu v souboru níže a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

PdfŠkolní zralost

novinky
 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ navštěvující družinu:


Na základě výsledků průzkumu zájmu o školní družinu v době vánočních prázdnin a se souhlasem Rady města Harrachov ze dne 11. 12. 2013, rozhodla ředitelka školy o uzavření družiny po celou dobu těchto prázdnin. Žáci nastoupí do školy v pondělí 6. 1. 2014.

 

novinky
 

OnLine testování žáků

Testy Alf - Odkaz pro žáky

http://www.interactivetests.net/olt/www/cz/student/login?sid=4619

 

novinky
 

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

 

1) přehled středních škol v LK se stručným průvodcem přijímacím řízením:

http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=qliSay_aDNk%3d&tabid=140

 

2) vše kolem přijímacích zkoušek:

http://www.edulk.cz/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.aspx

 

novinky
 

SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÉHO ODPADU

Ve škole proběhne sběr papíru, plastových lahví a víček v těchto termínech ( u knihovny vedle školy):

pondělí 7. října 6:45 – 8:00 také 14:00 – 16:00
úterý  8. října 6:45 – 8:00  
středa 9. října 6:45 – 8:00  také  14:00 – 16:00

 

novinky
 

ZDRAVÁ 5

Naše škola se zapojila do projektu Zdravá Pětka, který je unikátním celorepublikovým vzdělávacím programem pro základní školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznámí žáky v rámci dvouhodinových bloků zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodin je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

novinky
 

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

 

1) přehled středních škol v LK se stručným průvodcem přijímacím řízením:

http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=qliSay_aDNk%3d&tabid=140

 

2) vše kolem přijímacích zkoušek:

http://www.edulk.cz/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.aspx

 

novinky
 
Náborový leták do klubu bojových umění a sportů SOSHIKI Tanvald

Pdfleták

 
novinky
 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
proběhne v pondělí 2. září v 8:00 před naší školou.
Žáci si s sebou přinesou přezůvky.
Všem žákům i zaměstnancům školy přeji šťastný a úspěšný nový školní rok!
Helena Stříbrná, ř.š.

PdfSešity, které si žáci sami pořídí do nového školního roku 2013/2014

 
novinky
 
ORGANIZAČNÍ ZMĚNY ve šk. roce 2013/2014

 

PdfZměny přestávek

novinky