VEŘEJNÁ SBÍRKA - NA POMOC POSTIŽENÝMI POVODNĚMI
od 13. 6. do 30. 6. 2013
zapečetěná kasička je umístěna : 
v kanceláři paní Vetrové od 7:30 do 13:30
v kanceláři ředitelky školy od 13:30 do 15:00
novinky
 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ úrovně školního stravování

Vážení rodiče,
škola věnuje velkou pozornost kvalitě školního stravování. Dosud se pozornost školy, s podporou zřizovatele, soustřeďovala především na vylepšení technického zázemí.
Snahou školy je dosáhnout spokojenosti se stravováním dětí v souladu s přepisy, požadavky hygieny a všech kontrolních orgánů zabezpečujících dohled nad stravováním dětí.
Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Školní stravování se řídí výživovými normami a finančními limity, které musí škola plně respektovat a zároveň bychom rádi v rámci závazných předpisů zlepšili úroveň školního stravování.
Děkuji touto cestou všem rodičům, dětem, zaměstnancům i cizím strávníkům za čas, který věnovali vyplnění dotazníků, jehož výsledky zveřejňujeme. Připomínky uvedené v dotaznících zpracovává vedoucí školního stravování paní Marcela Vetrová.                    
H. Stříbrná, ř.š.

PdfCizí strávníci PdfŽáci a rodiče PdfZaměstnanci školy
novinky
 

DĚTSKÝ DEN - nejen pro děti z naší školy!
Pdf Další informace naleznete zde

novinky
 

Letní příměstské tábory v MDC Maják Tanvald
Pdf Další informace naleznete zde

novinky
 

Školní akademie 28.5.
Pdf Další informace naleznete zde

novinky
 

DŮLEŽITÁ  INFORMACE  PRO  RODIČE  A  ŽÁKY:
MŠMT vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Pdf Další informace naleznete zde

novinky
 
Vážení rodiče,
v úterý 7. května 2013 nabízíme ve škole (kancelář ř.š.) možnost konzultací se speciálním pedagogem pedagogicko psychologické poradny Semily, Mgr. Lenkou Markovou. V době od 14:15 do 15:00. Na tyto konzultace není třeba se objednat.
novinky
 
Pozvánka na Den otevřených dveří dne 20. dubna 2013
Program naleznete zde
novinky
 
SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÉHO ODPADU

pondělí 13. května 6:45 – 8:00 také 14:00 – 16:00

úterý 14. května 6:45 – 8:00

středa 15. května 6:45 – 8:00 také 14:00 – 16:00

novinky
 

Vážení rodiče,

rádi bychom pozvali Vaše děti na tradiční letní dětský tábor každoročně pořádaný Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Tábor se koná v krásném prostředí Českého ráje u rybníka v Drhlenách. Děti jsou ubytované v chatkách a starají se o ně spolu se zkušenými oddílovými vedoucími i pracovnice poradny v Semilech. Potřebné informace: http://tabor.pppsemily.cz

novinky
 
VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH SJEZDAŘSKÝCH ZÁVODŮ
proběhne v pátek 12. dubna v 11 hodin v malé tělocvičně školy. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče na slavnostní předávání cen vítězům.
novinky
 
ŠKOLNÍ ZÁVODY VE SJEZDU NA LYŽÍCH
- v pátek 5. dubna od 9:00 na malém vleku
- SA Harrachov vyšel škole vstříc s přípravou tratě, zajištěním teplého čaje a tatranek pro závodníky a také s organizací závodu
Příjďte podpořit naše závodníky !
novinky
 

Upozornění všem rodičům i žákům!
Škola zakoupila pro všechny naše žáky i jejich rodiče přístupovou licenci s platností 365 dní na portál Proškoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče. Bližší informace o testech najdete na odkaze:
http://www.proskoly.cz/cz/index.php
Výhodou je možnost vypracovávat si testy z pohodlí domova, děti získají ihned po provedení testování své hodnocení a mohou si vytisknout certifikát o absolvování testu.  Rodiče mají takto přístup k výsledkům testů svých dětí, mají možnost posouzení a získání náhledu na schopnosti a dovednosti svých ratolestí.
Všichni žáci školy obdrží svoje přístupová hesla (rovněž i přístupová hesla pro rodiče). Hesla jsou důležitá pro spuštění jednotlivých testů, proto je prosím pečlivě uschovejte. V případě ztráty si lze jejich duplikát vyzvednou u ředitelky školy.

novinky
 
Jarní prázdniny mají naši žáci od 4.3. do 10.3.2013.
Po dobu volna bude ve škole probíhat přestavba školní kuchyně, zapojení nového sporáku, konvektomatu a kontrola statiky tříd v přístavbě. Děkujeme zřizovateli za pomoc a finanční podporu, dětem přejeme krásné prázdniny.
Učitelé ZŠ Harrachov
novinky
 

Pravidla slušného chování dodržovaná žáky i pracovníky školy

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 

Škola dbá o zdravý vývoj dětí, v hodinách tělesné výchovy se žáci věnují lyžování.

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 

Školní závody v běhu na lyžích

ve čtvrtek 7. 2. ve 14:00 na lyžařském stadionu u Skicentra.

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy !

novinky
 

MOŽNOSTI  ZVÝHODNĚNÉHO LYŽOVÁNÍ pro žáky ZŠ Harrachov

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 
Informace pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče
Rada kraje svým usnesením č. 54/13/RK rozhodla, že v LK bude součástí přijímacího řízení přijímací zkouška pro střední školy se studijním programem ukončeným maturitou . Podrobnější informace naleznete na odkaze:
novinky
 
ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 
Informace o prospěchu a chování
proběhnou v úterý 8. ledna 2013
 v 15:30 - 16:30 nižší stupeň
 v 16:00 - 16:00 vyšší stupeň
novinky
 

Ředitelské volno - 3. a 4.ledna 2013 

- uděluji z důvodu  odložení plného vytápění školy (o 4 dny) po skončení zimních prázdnin. Po tyto dny se bude ve škole pouze temperovat, aby zaměstnanci mohli provádět zadané úkoly ve škole.
- žákům celého nižšího stupně je umožněno využít školní družinu pod pedagogickým dozorem s nástupem od 7:40 do 12:00 (družina bude vytápěná).
-  pro děti navštěvující pravidelně odpolední školní družinu je tato služba rovněž umožněna.
- všem zájemcům o školní obědy bude umožněn vstup v době od 12:00 do 13:00 bočním vchodem od tělocvičny, bude zajištěn pedagogický dozor                    Ing. H. Stříbrná, ř.š.

novinky
 
Děti pomohly dětem

Certifikát od Fond Sidus

novinky
 

Vánoční koncert ve škole
Kluci a holky z 1., 2. a 3. třídy, čtyřicítka zpěváčků sboru, skupinka fléten, patnáct kytaristů a kytaristek, malé tanečnice a recitátoři, betlémské figury v živém obraze našich deváťáků, ale také paní učitelky pro vás na pátek 14. 12. 2012 v 17 hodin připravují příjemný hodinový program k oslavě Vánoc. Jako hosté hned v úvodu vystoupí děti z MŠ Kamínek.

Přijďte do velké tělocvičny harrachovské základní školy. Vezměte si prosím s sebou přezůvky.
novinky
 

POZOR – ZMĚNA!
- od 1. 12. 2012 ruší škola službu žáky placeného „pitíčka“ o druhé přestávce, na které jsou děti hromadně odváděny pod dozorem učitelů do jídelny. Žáci si mohou nosit z domu vlastní pití dle představ rodičů a vlastní chuti. Škola bude dětem poskytovat možnost bezplatného napití čaje, popř. vody v jídelně po dobu celého dne.                                                                      

 

novinky
 

Veřejná sbírka -Fond Sidus, o.p.s.
Naše škola se zúčastní sbírky na podporu Veřejné sbírky Fondu Sidus MHMP/958815/2012 ve spolupráci s Pediatrickou klinikou UK 2. LF v Praze Motole a s Dětskou Klinikou FN v Olomouci na podporu léčby dětských pacientů. Fond Sidus, o.p.s. byl založen 25.8.2006 s prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat:
- Pediatrické klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole
- Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc
- Individuálním pacientům
Žáci naší školy a jejich rodiče mohou pomoci zakoupením placek - smajlíků v hodnotě 35,- Kč. Výtěžek této sbírky bude zaslán na účet společnosti Fond Sidus. Zájemci o účast na této sbírce se mohou přihlásit u ředitelky školy.

  osvědčení sbírky

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 

Pozvánka  na  adventní a vánoční  zpívání

Kdo chce zpívat při rozsvěcení vánočního stromu u městského úřadu a na vánočním koncertu,  nejpozději ve čtvrtek 15. 11. se zapíše na seznam na nástěnce u vchodu.

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 

Naše škola je zapojena do projektu „OVOCE DO ŠKOL“ společnosti LAKTEA, která zajišťuje dodávky ovoce pro základní školy v celé České republice.
Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd.
Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

novinky
 

BESEDA S POLICIÍ ČR

ve středu 7. listopadu se na naší škole uskutečnila beseda s policíí ČR pro žáky třetí a čtvrté třídy na téma "Kriminalita, drogy, šikana, kyberšikana". Tuto akci zorganizovala Mgr. Alena Zapletalíková a fotografie si můžete prohlédnout ve fotogaletrii školy.
novinky
 
Chcete zajistit vyšší bezpečnost vašich dětí na cestě do školy?
Do naší školy přišla nabídka společnosti Altima, více informací naleznete v souboru zde.
novinky
 

Škola je přihlášena do projektu Pohoda


Loga projektu

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 
V úterý 23. října proběhnou třídní schůzky. Na nižším stupni začínají v 15:30 hodin, na vyšším stupni v 16:00.
Srdečně zveme všechny rodiče!
novinky
 

Hoří !  Požární poplach !
…… se ozvalo ze školního rozhlasu v pondělí 22.10. v 9:30 a začala blesková evakuace základní školy. Všichni žáci, učitelé i provozní zaměstnanci se bezpečně shromáždili na určeném evakuačním místě za 1 minutu 43 sekund.

Děkuji všem za bezpečné a rychlé vyklizení školy, Helena Stříbrná, ředitelka ZŠ

novinky
 

Zahájení činnosti kurzu sebeobrany
Na naší škole byl zahájen KURZ SEBEOBRANY, který probíhá vždy ve čtvrtek od 17 do 19 hodin v malé tělocvičně. Kurz vede pan Vladimír Zelinka, absolvent Masarykovy univerzity Brno obor SEBS.
novinky
 

Vážení rodiče, prarodiče, návštěvníci webových stránek školy,

k prioritám ministerstva školství patří zrušení základních škol praktických, které navštěvují děti s lehkým mentálním postižením a děti, které na základní škole opakovaně selhávají. MŠMT,  Úřad vlády ČR a Agentura pro sociální začleňování se domnívají, že na tento typ škol dochází příliš vysoké procento romských dětí. Jejich zařazením (inkluzí) do běžných tříd základních škol chtějí MŠMT, Úřad vlády ČR a Agentura zvýšit  uplatnitelnost Romů na trhu práce.
Bez dostatečného finančního a personálního zajištění bude  zařazením žáků z praktických škol do běžných tříd základních škol ohroženo vzdělávání všech dětí. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou dnes ve školách praktických, nebudou mít dostatečnou odbornou péči. Tyto děti se mohou uzavřít do sebe a prožívat opakovaný neúspěch, nebo naopak mohou být agresivní a rozvracet vyučovací hodiny. Tím je ohroženo i vzdělávání ostatních dětí ve třídě. Bohužel, názor odborné ani rodičovské veřejnosti ministerstvo neakceptuje. O rušení základních škol praktických rozhodují lidé, kteří nemají žádnou odbornou praxi.

Pokud s našimi názory souhlasíte, podepište prosím na http://www.petice24.com/petice_proti_rueni_praktickych_kol petici do 30. 10. 2012.

Děkujeme Vám za pomoc a podporu.

Mgr. Bc. Jana Smetanová
ZŠ Prodloužená 283, Pardubice
Mgr. Gordon Brei
MŠ a ZŠ, Brno, Lidická 6a

novinky
 
Nemáte představu o možnostech vzdělávání vašich dětí po ukončení ZŠ?
Řešíte profesní orientaci?
Chybí vám informace o pracovních příležitostech našeho kraje?
.... navštivte veletrh vzdělávání EDUCA 2012 MY JOB LIBEREC

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 

Dravci, sovy a člověk 

Zábavný vzdělávací ekoprogram s živými zvířaty s jejich předvedením ve volném letu proběhne ve velké školní tělocvičně pro žáky naší školy a děti z mateřské školky v pátek 19. 10. od 9:45. Zveme tímto také každého, kdo by měl zájem o tuto akci a vstupným 35,- Kč by byl ochoten přispět sokolnickému spolku na jejich ekologické aktivity.

novinky
 
Sběr papíru a plastového odpadu

Ve škole proběhne sběr papíru, plastových lahví a víček v těchto termínech (u knihovny vedle školy):

středa 17. října 6:45 – 8:00 také 14:00 – 16:00
čtvrtek 18. října 6:45 – 8:00
pátek 19. října 6:45 – 8:00 také 14:00 – 16:00

novinky
 
Vážení rodiče, přicházíme s nabídkou konzultačních hodin!

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 
Nabídka pro rodiče a děti
Technická univerzita v Liberci nabízí dětem se zájmem o techniku tyto akce.

Seznam akcí naleznete v přiložených dokumentech

novinky
 

VÝSLEDKY

ŠKOLNÍ ZÁVODY V PŘESPOLNÍM BĚHU se uskuteční v úterý 18. září 2012 od 14:00 hodin na Kamlu. Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy, aby přišli podpořit naše závodníky.

novinky
 

Vážení rodiče, milé děti a všichni příznivci sjezdového lyžování.
Oddíl sjezdového lyžování při Classic ski school Harrachov pořádá nábor nových členů.

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

novinky
 

Nabídka zájmové činnosti ve školním roce 2012/2013

Vážení rodiče,
vyznačte, do kterého kroužku své dítě závazně přihlašujete. V případě, že by pro malý zájem nebyl otevřen nebo došlo k nějaké změně, budete informováni. Nebudou-li děti informovány jinak, činnost kroužku začíná první týden v říjnu.
Škola stále hledá nové vedoucí zájmových útvarů. Pokud má někdo z vás nebo vašich známých zájem pracovat s dětmi a vést nějaký kroužek, ozvěte se ředitelce školy.

Nabídka zájmové činnosti - seznam v PDF

novinky
 

Do první třídy poprvé vstoupili tito naši noví žáci:

1. Chmelař František
2. Michaličková Natálie
3. Krametbauerová Tereza
4. Svoboda Jonáš
5. Jon Marek
6. Stejskalová Anna
7. Čermáková Kristýna
8. Slavík Martin
9. Berková Aneta
10. Hřebenová Natálie

Vítáme je mezi námi a přejeme jim úspěšný a pohodový první školní rok !

novinky
 

Požadavky na sešity pro žáky vyššího stupně pro šk. rok 2012/2013


č. sešitu

6. roč. – ks:

7. roč. – ks:

8. roč. – ks:

9. roč. – ks:

524

5

2

2

2

544

6

9

8

7

440

3

2

4

4

564

3

2

3

3

420

1

1

1

1

540e

3

2

2

2

520

-

1

1

1

novinky
 

Zahájení školního roku 2012/2013 na ZŠ Dr.h.c. Jana Masaryka v Harrachově
Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 se uskuteční v pondělí 3. září v 8 hodin v prostoru před školou. Již v srpnu se začala škola připravovat na příchod dětí do tříd a ve spolupráci školy a rodičů se podařilo zvelebit prostředí 1 a 2 třídy...
Přečtěte si další informace v přiloženém souboru »

 

 

novinky
  AKTUALITY A INFORMACE (2011-2012)
AKTUALITY A INFORMACE (2010-2011)
AKTUALITY A INFORMACE (2009-2010)
AKTUALITY A INFORMACE (2008-2009 )