Oprava chodníku před školou
V květnu 2012 se podařilo ředitelce školy zrealizovat rekonstrukci chodníku před hlavním schodištěm do budovy školy. Chodník byl léta pod schody propadlý a zvláště v zimě hrozilo vážné nebezpečí úrazu dětí i dospělých.
Práce provedla firma Žula Jenišovice a na obnovu byly použity původní kostky, aby byl zachován charakteristický vzhled celého vstupního prostoru. Děkuji manželům Ing. Čestmíru Rakušanovi a paní Jaroslavě Rakušanové za poskytnutí sponzorského daru, díky němuž bylo možné akci uskutečnit.

novinky
 

Atletický 3boj
4. 6. 2012 se uskutečnilo v Jablonci n/Nisou Okresní kolo 3boje všestrannosti žáků 1. – 5. tříd. ZŠ Harrachov vyslala do „boje“ z každého ročníku 2 chlapce a 2 dívky. Soutěžilo se v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky. Z našich se nejlépe umístili:
1. tř. Šárka Slavíková       5. místo
2. tř. Jesika Tulková          3. místo
Ondra Pilař               4. místo
Adam Klobouček     5. místo

Do krajského finále v Turnově postoupili J. Tulková a O. Pilař. Zde oba svorně obsadili mezi 15 konkurenty 8. místo.

novinky
 

Dětský den
Dne 1.6. připravila Komise pro mládež při MÚ Harrachov ve spolupráci se základní školou pro děti ZŠ i MŠ DĚTSKÝ DEN. Tradiční program byl obohacen o disciplinu řezání polen a hašení vodními, práškovými a sněhovými hasicími přístroji. Dětský den se měl uskutečnit v areálu Kemp Jiskra. Vzhledem  k tomu, že od rána pršelo, byl dětský den přesunut do prostor školy. I přes nepřízeň počasí se vydařil.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pořadatelům, kteří se o zdárný průběh dětského dne přičinili. Poděkování patří p. Balcarovi, p. Benešovi a firmě Made, p. Bartošovi a p. Procházkovi, p. Horáčkovi, p. Kožíškovi,  p. J. Lichému z Vrchlabí, p. M. Máslovi, manželům Pánkovým, p.T. Plocovi,  p. St. Slavíkovi, p. J. Slavíkovi, p. W. Slavíkovi, manželům Ulrichovým, p. F. Vaculíkovi a všem zaměstnancům školy.

novinky
 

Den překonávání překážek

V pátek 25. 5. 2012 jsme pro žáky naší školy uspořádali Den překonávání překážek.
Žáci deváté třídy se na tento den stali vedoucími a již předem si k sobě nalosovali dalších 9 – 10 členů z první až osmé třídy.
Slavnostního zahájení proběhlo v  8:30 v prostorách před knihovnou. V 8: 40 odstartovalo první družstvo. Cílem družstev bylo projít 9 stanovišť, na kterých žáci plnili různé znalostní a dovednostní úkoly. Mimo jiné se hodnotila i schopnost týmové spolupráce. Nejlépe se všech úkolů zhostil tým Veroniky Soldátové ve složení Šárka Slavíková, Anežka Klímová, Dominika Dlouhá, Anna Hrubošová, Barbora Polednová, Stela Dostalíková, Jörn Nestler, David Zemek, Milena Chlupová a Michaela Šrámková. Celou akci jsme ukončili na biatlonovém kolečku společným opékáním buřtů.

Děkujeme p. St. Slavíkovi, Martinu Pánkovi, p. Ivaně Moravcové a Fr. Vaculíkovi za pomoc při organizaci akce a Policii ČR za poskytnutí areálu. Velký dík patří také sponzorům, bez nichž bychom tuto akci nebyli schopni zorganizovat.

Sponzory této akce byly: Komise pro sport , školu a mládež Města Harrachov
Pekárna Tanvald – Jaroslav Schneider a spol.

novinky
 
Sběr - květen 2012
1. třída 1.408 kg
2. třída 374kg
3. třída 583 kg
4. třída 802 kg
5. třída 1.526kg
6. třída 1.083kg
7. třída 1.154kg
8. třída 439kg
9. třída 1.103 kg
Škola celkem 8.472 kg

Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili.

novinky
 

Hlídky mladých zdravotníků

Dne 9. 5. 2012 se konala v areálu Hasičského záchranného sboru v Jablonci nad Nisou soutěž „Hlídky mladých zdravotníků“. Družstvo žákyň ZŠ Harrachov ve složení Denisa Balcarová, Kristýna Háčková, Barbora Svobodová, Eliška Krčková a Michaela Šrámková obsadilo ze 17 týmů pěkné 3. místo. Úkolem bylo týmově ošetřit 7 poranění – 3 s využitím standardního zdravotnického materiálu a 4 s využitím improvizovaného materiálu.

Každá hlídka musela absolvovat ještě 11 povinných, ale nebodovaných stanovišť, kde si mohli soutěžící vyzkoušet zdravotní pomůcky záchranářů, prokázat znalost léčivých bylin, lidského těla, seznámit se s prací vězeňské služby, policie a hasičů.

   

gall

novinky
 

Rozloučení s Čmelákem
Žáci 7. třídy se v druhém květnovém týdnu rozloučili na závěrečném  třídenním  pobytovém setkání v Radostíně u Sychrova se vzdělávacím cyklem Cestou řemesla, který začal v říjnu minulého roku. Setkávali se v něm žáci naší školy se žáky ze Speciální a praktické školy v Rokytnici nad Jizerou, vzájemně se poznávali  a učili se spolupracovat.
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli využít krásné přírody v okolí Sychrova nejen k procházkám s řadou aktivit a poznávacích her v přírodě, ale hlavně  k dokončování výrobků ze dřeva, hlíny, vlny a jiných materiálů venku pod širým nebem. Kromě toho si mohli všichni vyzkoušet techniku suchého filcování, jak se pracuje na hrnčířském kruhu či jak se vyrábí linorit. Asi nejefektnější bylo glazování a vypalování tzv. keramiky „raku“ v peci, kterou nám přivezli a na místě předvedli výtvarníci - manželé Vágnerovi z Železného Brodu.
Na závěr si děti z jednotlivých skupin připravily a předvedly prezentaci toho, co za celou dobu projektu poznaly a zažily. Vedoucí skupin Jolana Stáňová, Luboš Jiřiště a Jan Pšenička všem slavnostně předali „výuční listy“ a proběhla  vernisáž výstavy výrobků dětí.
Děti si odvezly domů nejen všechny výrobky, z nichž leckterý může sloužit jako pěkný dárek pro rodiče, ale i spoustu zážitků ze společně prožitých chvil a doufejme, že i pár návyků, jak lépe vycházet a spolupracovat s ostatními.      

gall

novinky
 

Veselé zoubky

Děti 1. ročníku se zapojily do projektu „Veselé zoubky“, který připravila Drogerie dm. Shlédly video Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Hravou formou se naučily, jak správně pečovat o svůj chrup. Dostaly taštičku s produkty péče o zoubky – zubní pastu, indikátor zubního plaku, kartáček , žvýkačky bez cukru a informační brožuru pro rodiče. Děti byly nadšené a moc se jim to líbilo.


novinky
 

Sběr papíru
v Základní škole Harrachov bude probíhat ve dnech

Po 14. 5., Út 15. 5., St 16. 5.

Svázaný papír v balících,  PET lahve (sešlápnuté) a PET víčka  bude vybírat školník u vchodu do městské knihovny
Po 14. 5.    7.00 – 8.00
Út  15. 5.   7.00 – 8.00    15.00 – 16.30
St   16. 5.   7.00 – 8.00   15.00 – 16.30


novinky
 

Reforma financování regionálního školství
Vyjádření I. náměstka ministra Ing. Ladislava Němce na dopis Sdružení obcí Libereckého kraje.

Vyjádření náměstka 

novinky
 
Informace pro rodiče !!
V pondělí 7. 5. 2012 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO
novinky
 

Cesta řemesla – Mariánskohorské boudy

Dne 18.4.2012 byla 7. třída v Jizerkách na Mariánskohorských boudách v chalupě, která se jmenovala Fritzova a dnes patří společnosti Čmelák. Bylo v ní 5 místností: světnice, seník, chlév (nyní kuchyně), dřevník a pokoj. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, například, že seníku se říkalo hambalka. Dnes se zde vyspí větší počet lidí.
Lidé, kteří žili na Mariánskohorských boudách, se starali o  panský dobytek a říkalo se jim BUDAŘI. Sami mohli chovat jen 4 krávy a 4 kozy. Dobytek nesměl být na pastvě v lese, aby nepůsobil škodu.
V boudách není dodnes zavedena elektřina, svítí se pouze petrolejkou. Program se všem líbil.
Ondra Biemann

škola

novinky
 

Základní škola Harrachov pořádá
v sobotu 21. 4. 2012  v době od 9 – 11.30 hod

Den  otevřených dveří

Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, kamarády a známé, ať vidí, jak naše škola vypadá a jak se učíme.

Program:

 • 9:00       schody ve vestibulu – zpívání prvňáků + flétničky
 • 9:15       1. tř. ukázka výuky
 • 9:15       2. tř. ukázka výuky, interaktivní tabule
 • 9:15       3. tř. ukázka výuky, interaktivní tabule (učebna Nj)
 • 9:15       příprava výrobků na gastrovýstavu (přízemí na přístavbě)
 • 9:30       6. tř. preparáty pod mikroskopem, výukové programy z přírodopisu
 • 9:45       skládání z čajových sáčků
 • 10:00     vernisáž gastrovýstavy (přízemí na přístavbě)
 • 10:10     4. tř. pantomima Den v pravěku
 • 10:10     7. tř. prezentace anglicky mluvících zemí
 • 10:15     8. tř. pokusy z chemie
 • 10:40     7. tř. pokusy z fyziky
 • 10:45     5. tř. ukázka hodiny tělesné výchovy
 • 11:15     country tance 1. stupeň (tělocvična)
 • 11:30     všechny přítomné zveme k závěrečnému společnému tanci

Po celý den si můžete vyzkoušet práci na interaktivní tabuli.
Bude otevřená pro veřejnost školní družina.
Můžete si vyzkoušet výukové programy v počítačové učebně.
Naše hostesky vám nabídnou kávu nebo čaj ve školní jídelně.

novinky
 
Výsledky závodu
Školní závod ve slalomu 2.4.2012

ZDS 2012 výsledky v kategoriích     ZDS 2012 I a II stupeň

Sponzoři akce:

 • DAVID sport Harrachov
 • Sport Čermák Harrachov
 • Ski areál Harrachov
 • Horská služba Harrachov
 • Classic Ski  School Harrachov
 • Ladislav Horáček

Všem sponzorům děkujeme za opakovaně velkou pomoc, moc děkujeme.

novinky
 
Školní závody ve sjezdu
se konají v pondělí 2. 4. 2012 od 9.00 hodin. Sraz účastníků v 8.30 hod u dolní stanice malého vleku DOPLIK na Čertově hoře. Všichni závodníci musí mít přilbu.

propozice 2012

novinky
 

Ve čtvrtek 29. 3. 2012 se uskuteční další den projektu „Cesta řemesla“. Skupina Darů lesa a skupina Darů zvířat bude tvořit ve škole, skupina Darů země navštíví keramickou dílnu v Rokytnici. Sraz ve škole 8.30 hod, návrat cca ve 14.30 hod.

Ti, kteří pojedou do Rokytnice si vezmou větší svačinu, pití, přiměřené oblečení. Oběd buď odhlásit nebo vyzvednout.

Ti, kteří budou ve škole, si dojdou na oběd.

novinky
 

Volby do školské rady
Dne 22. 3. 2012 proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců. 
Zvoleny byly:

paní Kateřina Ulrichová
paní Petra Šablaturová

Zápis o výsledcích

novinky
 

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 22. 3. 2012 se konají třídní schůzky.
1. stupeň od 15.30 hod,
2. stupeň v 16. hodin.
Zároveň proběhnou volby zástupců rodičů do Rady školy. 

Hlasovací lístek 
pro volby do Školské rady při Základní škole Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov konané dne 22. 3. 2012 od 16.00 – 17.00 hodin.
__________________________________

Poučení : Na hlasovacím lístku můžou být zatrženi pouze dva kandidáti. Nelze dopsat dalšího kandidáta. Zatržení se provede zakroužkováním čísla kandidáta. Volební lístek se vhodí do volební urny.

1.   Horáčková Martina
2.   Konvalinková Renata
3.   Michálková Marie
4.   Nguyen Xuan Thuy
5.   Šablaturová Petra
6.   Ulrichová Kateřina

HLASOVACÍ LÍSTEK K VYTIŠTĚNÍ

novinky
 

Výsledková listina školního závodu v běhu na lyžích volnou technikou »

Vyhlášení výsledků závodu proběhne v pátek 16. 3. 2012 v 11.00 hod. ve školní tělocvičně

novinky
 
Lyžařský výcvik

v případě příznivých sněhových podmínek, proběhne v týdnu od 19. –  23. března 2012.

Dle osnov ZŠ se lyžařského výcviku  (LV) povinně zúčastní všichni žáci 7. ročníku. Pokud se žák LV nemůže zúčastnit ze závažných zdravotních důvodů, doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře, potvrzení odevzdá třídnímu učiteli. Takto omluvený žák po dobu LV navštěvuje školu, bude se učit v jiné třídě.

Pokyny pro účastníky lyžař. výcviku 7. ročníku ve školním roce 2011/2012 »

novinky
 

Cesta řemesla

Ve středu 14. 3. 2012 se uskuteční další den projektu „Cesta řemesla“. Skupina Darů lesa navštíví truhláře v Nouzově u Semil, skupina Darů zvířat má naplánovanou exkurzi na zpracování vlny a skupina Darů země bude tvořit ve škole.

Sraz ve škole 8.30 hod, návrat cca ve 14.30 hod. S sebou – větší svačinu, pití, přiměřené oblečení a přezůvky. Oběd buď odhlásit nebo vyzvednout.

novinky
 

ŠKOLNÍ ZÁVODY V BĚHU NA LYŽÍCH
volnou technikou
Den konání:
úterý 13. března 2012 od 14:00 hodin
Sraz účastníků-závodníků:
ve 13:45 hod. na běžeckém lyžařském stadionu u Skicentra

novinky
 
Volby do Rady školy

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás žádostí o návrh kandidátů do školské rady. Školská rada má  6 členů, z toho 2 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, 2 z řad pedagogických zaměstnanců školy, 2 jsou jmenování zřizovatelem. Kandidáta pro volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků může navrhovat každý rodič, který má v den voleb dítě zapsané ve škole. Může navrhovat i více kandidátů nebo sám sebe. Návrhy se podávají písemně na adresu ředitelství Základní školy Harrachov, nejpozději do 10 dnů přede dnem voleb do školské rady.
Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, popřípadě v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyslovila souhlas s jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s volebním řádem. Volební řád je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo na městském úřadě.

Je nutné navrhovaného kandidáta osobně kontaktovat a nechat si podepsat souhlas s kandidaturou. Jinak je návrh neplatný!!

Návrhy kandidátů z řad rodičů se podávají písemnou formou
ředitelce školy do 12. 3. 2012. Volba proběhne dne 22. 3. 2012
od 16:00 do 17:00 hodin ve školní jídelně


novinky
 

Pohár podkrkonošských škol v běhu na lyžích
Dolní Branná

Závod se uskutečnil ve středu 22. 2. 2012 v lyžařském areálu Na Bakově v Dolní Branné od 10.00 hodin. Přeboru se zúčastnilo 15 škol z Podkrkonoší. Závod byl vypsán pro děti I. stupně a jel se klasickým způsobem běhu. Servis – mazání lyží na akci prováděli pánové Václav  Čuřík a Ivan Bohatý. Děkujeme sportovní komisi města Harrachov za úhradu nákladů na dopravu a panu Čuříkovi za pomoc na místě závodu.

VÝSLEDKY:

V hodnocení škol se naše škola umístila na 2. - 3. místě.
Škola vyslala 13 žáků:

1. ročník         
Komárková T.                         1. místo
Bohatá N.                               8. místo
Slavíková Š.                            7. místo        
Florek M.                               7. místo  

2. ročník         
Tulková J.                                3. místo        
Pilař O.                                    2. místo

3. ročník         
Benešová N.                            2. místo
Moravec M.                              6. místo

 

4. ročník         
Šablatura P.                             2. místo
Balcarová K.                            12. místo

5. ročník         
Horáček L.                              5. místo
Medalová K.                             5. místo
Pospíšilová G.                           3. místo

novinky
 

Lučanský Pelikán
Lyžařské závody ve slalomu LUČANSKÝ PELIKÁN se konaly v pátek 17. února  2012 v Lučanech  n. N.. Pořadatelem bylo město Lučany n. N. a ZŠ Lučany n. N.. Závod se jel jednokolově za deštivého počasí, celkem se ho zúčastnilo cca 100 závodníků v 8-mi kategoriích. Škola Harrachov do závodu postavila 7 závodníků.

Výsledky:

M. Moravec       - 3. tř.        1. místo                                
B. Polednová     - 4. tř.        1. místo
V. Poledno         - 4. tř.        2. místo
A. Čermáková     - 6. tř.        1. místo
R. Soldát            - 6. tř.        1. místo
A. Ptáčníková     - 6. tř.        4. místo
V. Lisičanová      - 6. tř.        5. místo

gall
novinky
 

Druhá exkurze s Čmelákem
(aneb člověk míní, příroda mění)

Ve středu 15. února se děti  ze 7. třídy těšily na další exkurzi z projektu o řemeslech, který pořádá společnost přátel přírody Čmelák. V plánu byla návštěva truhláře v Nouzově u Semil, dílny na zpracování ovčí vlny v Semilech a keramické dílny v Rokytnici.
Počasí nám však plány poněkud zhatilo. Odjížděli jsme za hustého sněžení s nedobrými pocity do bílé tmy. Kus za Vilémovým nám téměř na hodinu cestu zatarasila velká lavina, spadlá ze skal přes celou silnici.
Poté, co nás silničáři vyprostili, jsme se domluvili s vedoucími projektu, že program kvůli kalamitní situaci na silnicích pozměníme. Zůstali jsme tedy v Rokytnici, kde  proběhl náhradní program. Rozděleni do dvou skupin jsme si postupně prohlédli vybavení a krásné výrobky keramické dílny v rokytnické speciální a praktické škole a poté zajeli do nedaleké keramické dílny pana Pohořelého v Horní Rokytnici. Ten dětem předvedl práci na hrnčířském kruhu a zodpověděl pár otázek dětí o jeho cestě k této profesi. Na závěr si děti zapsaly svá zjištění do pracovních listů, které si průběžně vkládají do „Tovaryšské knihy“.

gall

 

novinky
 

Zápis do 1. třídy

Dne  8. 2. 2012 proběhl v ZŠ zápis dětí do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 11 budoucích prvňáčků a zatím je zapsáno 8 dětí (4 děvčata a 4 chlapci).
Předškoláky přivítaly paní učitelky, které si s nimi povídaly a zároveň zjišťovaly jejich dovednosti – znalost číslic do 5, počítání prvků, hledání rozdílů a souvislostí, poznávání barev, kreslení postavy, správné držení tužky, správnou výslovnost, zpívání písniček, přednes básniček a jiné.
Na závěr byli budoucí prvňáčci za svou „statečnost“ odměněni omalovánkou, drobným dárkem společnosti  Eventmarketing a výrobky, které pro ně připravili žáci 2. stupně a 5. třídy.
Doufáme, že se naši budoucí žáčci do školy  těší.

                                                                         Paní učitelky 1. stupně

gall

 

novinky
 

Nové interaktivní tabule
Od ledna má škola k dispozici 2 učebny s interaktivní tabulí. Tabule byly zakoupeny z dotací EU v rámci projektu EU peníze školám.
Děkujeme společnosti EMBA a panu Marku Michálkovi za sponzorský dar – zakoupení dvou pojezdů k těmto tabulím v celkové hodnotě 35.424,-Kč. Díky nim jsou tabule výškově stavitelné a umožňují pohodlnou práci „prvňákům“ i žákům 9. třídy.

novinky
 

Sportovní úspěchy našich žáků
Ve dnech 29. 1. – 3. 2. 2012 se konaly Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve Frenštátě pod Radhoštěm. Umístění našich žáků:

Šablatura Petr           4. třída       2 x 3. místo v severské kombinaci
Rýdl Radek              4. třída       2 x 5. místo v severské kombinaci
Horáček Ladislav     5. třída       5. místo ve skoku, 2. místo skok družstva
Zemek David           6. třída       2 x 1. místo v severské kombinaci
Vytrval Jan               8. třída       2 x 2. místo v severské kombinaci
Zemek Jakub            8. třída       6. místo ve skoku

Všem blahopřejeme

novinky
 

Pololetní diskotéka

Na závěr prvního pololetí tohoto školního roku si kluci a holky ze 6. - 9. třídy užili odpolední diskotéku v Music Clubu APACHE. Děkujeme panu Marku Lahodovi nejen za bezplatné zapůjčení sálu, ale také za DJe a sponzorské ceny nápojů, kterými jsme se osvěžovali.

gall

novinky
 

První exkurze se Čmelákem

Ve středu 25.1.2012 se žáci 7. třídy zúčastnili další části vzdělávacího cyklu o řemeslech „Cestou řemesla“, kterou pořádá liberecká společnost přátel přírody Čmelák. Tentokrát se jednotlivé skupiny rozjely na první exkurzi. Skupina „darů země“ k paní  keramičce Dumkové do Rokytnice, skupina „darů zvířat“ na farmu do Pasek nad Jizerou a skupina „darů lesa“ k truhláři p. Mičkovi do Bohdalovic. Děti si během exkurze měly všímat a do pracovních listů zaznamenat např. jaké nástroje jsou k řemeslu potřeba, jak se s nimi profesionálně zachází nebo jaká byla osobní cesta řemeslníka k jeho profesi.
Zřejmě nejvíc byli nadšeni kluci v truhlářství, když si prohlédli perfektní výrobky, voňavé, čisté a moderně vybavené prostředí truhlářské dílny.

novinky
 

O pohár běžce Tanvaldu

Pěkného úspěchu dosáhli žáci naší ZŠ na 1. části seriálu lyžařských závodů „ O pohár běžce Tanvaldu“, který se uskutečnil 24. 1. 2012 na běžeckých tratích „U Lesíka“ v Tanvaldě.

1. místo získali: Ondra Pilař – 2. třída
Nella Benešová – 3. třída
Petr Šablatura – 4. třída    
Gábina Pospíšilová – 5. třída.

2. místo obsadili:   Tereza Komárková – 1. třída
Jesika Tulková – 2. třída
Radek Rýdl – 4. třída
Stela Dostalíková – 5. třída

3. místo vybojoval: Jirka Konvalinka – 1. třída.

Všem závodníkům gratulujeme!

novinky
 

ZÁPIS žáků do 1. ročníku

8. února 2012 – středa od 14.00 do 16. 30 hod.
v budově základní školy

novinky
 

SnowKidz

Jedinečný den plný sněhu a zábavy je celosvětová akce, která má cílem ukázat dětem, jak úžasný je sníh. Akce je součástí mezinárodní kampaně FIS SnowKidz „Sníh nás baví.“ Uskuteční se v neděli 22. ledna od 10 do 17 hod v běžeckém areálu u hotelu SkiCentrum v Harrachově.

Programem bude provázet Míša Nosková (finalistka Superstar), která i zazpívá některé z písniček z muzikálu Děti ráje, zúčastněte se netradičních soutěží s českými sportovci, můžete si vyzkoušet jízdu na kole na sněhu, proběhne módní přehlídka zimního oblečení pro maminky za podpory známých českých maminek, výuka lyžování pro děti v parku SnowKidz, jízda na matraci, snowtubing, testování lyží pro děti, týmová soutěž ve stavění sněhuláků, diskotéka pro děti, vystoupení klauna Čiko a mnoho dalšího. Autogramiáda autora dětských knížek Petra Morkese.

Celá akce je volně přístupná, pro děti bude připraven zdarma teplý čaj na zahřátí a na chuť i sušenky.
  
Veškeré informace najdete na www.snowkidz.cz a www.tourdekids.cz

další informace jsou v přiloženém plakátu »

novinky
 

V souvislosti se změnou zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech, který nabývá účinnosti od 01.01.2012, Vám sdělujeme důležité informace ohledně vydání 1. OP. Pokud bude občan žádat o vydání 1. OP a nový občanský průkaz bude vytištěn před dovršením 15 let držitele, bude dle zákona vybírán správní poplatek ve výši 50,- Kč a platnost tohoto dokladu bude 5 let. Pokud bude občanský průkaz vytištěn po dosažení 15 let věku držitele, bude vydání bez poplatku a platnost tohoto dokladu bude 10 let.

správní odbor MěÚ Tanvald
novinky
 

JAK  JSME  PROŽILI  ADVENT

Lampiónový průvod od MŠ a ZŠ         - neděle 27. 11. od MŠ
Sousedské setkání u vánočního stromu - neděle 27. 11. u MÚ
Výstava výtvarných prací u knihovny  - od pondělí 28. 11.
Mikulášská besídka     - pondělí 5. 12.
Vánoční výzdoba tříd a školy    - projektový den, pondělí 5. 12.
Vánoční koncert pěveckého sboru v kostele  - sobota 17. 12. v 17.12 hodin
Vystoupení pěveckého sboru v hotelu Duha - úterý 20. 12.
Hodnocení výzdoby tříd, vernisáž  - středa 21. 12.
Třídní vánoční besídky             - čtvrtek 22. 12. od 8 hodin

+ Vyhlášení vítěze soutěže ve výzdobě tříd a společné zpívání koled na chodbě u ředitelny.

Průběžně výroba pozvánek na uvedené akce, výroba drobných upomínkových předmětů (přání, figurky, obrázky) a četba, vymýšlení a dramatizace textů s vánoční tematikou.

Diskotéka v Blue Café byla přesunuta na závěr 1. pololetí.

 

novinky
 

Vážení rodiče,

vzhledem ke zdražování potravin v souvislosti zvýšení DPH z 10% na 14% se od 1. 1. 2012 zvýší cena za 1 oběd :

I.    kategorie   (7 – 10 let)     z…. 19,- Kč      na 23,-Kč
II. kategorie   (11 – 14 let)     z…..21,- Kč      na 25,-Kč
III. kategorie   (15 a více let)  z…..23,-Kč       na 29,-Kč

pitný režim - zůstává…… 30,-Kč / měsíc

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku. Školní rok trvá v rozmezí září – srpen (vyhl. 107/ 2005 Sb., novelizace 13. března 2008)

Cizí strávníci………..59,-Kč / 1 oběd

                                        Alena Bervicová, ŘŠ

novinky
 

Vážení rodiče,

Z důvodu připojení pedag. pracovníků k výstražné stávce dne 7. 12. 2011 bude výuka zahájena v 8.50 hodin. Pro žáky 1. – 5. ročníku bude v případě zájmu od 7.40 hodin zajištěna družina.

další informace jsou v přiloženém dokumentu »

novinky
 

Sběr papíru
Sběr – listopad 2011

Třída

kg

1.

336

2.

688

3.

198

4.

400

5.

1649

6.

186

7.

142

8.

239

9.

306

Třídy celkem

4.224

ŠD

79

Škola celkem

4.303

 

Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili !!

novinky
 

NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

nabídka na školní rok 2011/2012 je v přiloženém dokumentu »


Žáci naší školy pracují také ve sportovních oddílech, kde pod vedením zkušených trenérů  trénují skoky a běh na lyžích, sjezd, biatlon a fotbal.

novinky
 

Vážení rodiče, milé děti a všichni příznivci sjezdového lyžování.
Oddíl sjezdového lyžování při Classic ski school Harrachov pořádá nábor nových členů. Rádi ve svých řadách uvítáme děti od 4 do 11 let, které mají zájem o sjezdové lyžování.

Skiclub
více se dozvíte v přiloženém dokumentu »

novinky
 

SLAVNOSTNÍ  ZAHÁJENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2011/2012

gall

Do 1. třídy nastoupili Nela Bohatá, Natálka Burdová, Bára Bulušková, Míra Florek, Mája Grisníková, Honza Horáček, Péťa Kašpar, Terezka Komárková, Jirka Konvalinka, Andrejka Pánková, Pepa Slavík, Šárka Slavíková, Patrik Šťástka, Vítek Ulrich a Felix Zapletalík.  (Seznam neodpovídá pořadí dětí na fotce.)

novinky
 

Vážení rodiče budoucích  prvňáčků.

třídní učitelkou v 1. třídě bude ve školním roce 2011/2012 p. uč. Jitka Schoberová. Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září v 8 hod. slavnostním  zahájením před školou. Prvňáčci si s sebou přinesou aktovku a přezůvky.

Školní potřeby, které rodiče musí zakoupit sami:

Aktovka na záda
Penál lehký
Plnící pero, hadřík
1 tužka č. 1, č. 2
Měkká guma
Ořezávátko
Igelitová plena (ubrus) 60 x 45
Hadr na štětce
Zásobník na číslice (1 – 20)
Zásobník na písmena v tvrdých deskách (formát A4)
Měkké pastelky
Stabilní kelímek na vodu (ne sklo)
Přezůvky v látkovém sáčku
Nůžky s kulatou špičkou (stříhající)
Cvičební úbor v látkovém sáčku (trenýrky, tričko, tepláková souprava, obuv se světlou podrážkou, ponožky)
Malá a velká tvrdá folie na psaní , A5, A4

Škola zakoupí další pomůcky v hodnotě 800 Kč/žáka z mimořádné dotace „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání.

Pedagogický sbor a třídní učitelka se těší na dobrou a soustavnou spolupráci s Vámi.  

Mgr. Alena Bervicová, ŘŠ

novinky
 
Seznam sešitů které si ve školním roce 2011/2012zakoupí žáci sami:

2. tř.         sešit č. 523 - 2 ks

3. tř.          sešit č. 523 – 4 ks

4. tř.          --------

5. tř.          sešit č. 524 – 7 ks, č. 544 – 1 ks

6. tř.          sešit č. 524 – 4 ks, č. 544 – 5 ks


7. tř.          sešit č. 564 – 2 ks, č. 440 – 2 ks, č. 544 – 3 ks

8. tř.          sešit č. 564 – 2 ks, č. 440 – 4 ks, č. 544 – 7 ks

9. tř.          sešit č. 564 – 2 ks, č. 440 – 3 ks, č. 544 – 5 ks


  

AKTUALITY A INFORMACE (2010-2011)
AKTUALITY A INFORMACE (2009-2010)
AKTUALITY A INFORMACE (2008-2009 )