Harrachov-Krkonoše
Anketa
Výroční zpráva 2016/2017
PDF
Pravidla pro hodnocení žáků
PDF
Žádost o uvolnění žáka
PDF
zpravodaj
 
2017/2018
Pdf
2016/2017
Pdf
2015/2016
Pdf
2014/2015
Pdf
2013/2014
Word
2012/2013
Word
2011/2012
Word
2010/2011
Word
2009/2010
Word
2008/2009
Word
2007/2008
Word
2006/2007
Word
2005/2006
Word
2004/2005
Word
sekce

Historie
Zpět
  Starší články z internetových stránek základní školy Dr.h.c.Jana Masaryka v Harrachově

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

třídní učitelkou v 1. třídě ve školním roce 2009/10 bude p. uč Kroupová.
Školní rok 2009/10 začíná v úterý 1. září v 8.00 hod. slavnostním zahájením před školou.

Pro Vaši informaci kromě učebnic a pracovních sešitů objednala škola z mimořádné účelové dotace na rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. roč. základního vzdělávání“ ve výši 800,- Kč na jednoho žáka následující potřeby, které nebudete tedy dětem muset o prázdninách pořizovat.

Školní vybavení pro žáky 1. roč. základního vzdělávání - zobrazit

Dále zde opět připomínáme pomůcky, kterými je nutno děti do první třídy vybavit.
Tyto pomůcky musí rodiče zakoupit sami. SEZNAM ZDE

Věříme, že učiníte vše  pro to, aby bylo Vaše dítě do školy dobře připraveno a jeho nástup byl radostný. Pedagogický sbor a třídní učitelka se těší na dobrou a soustavnou spolupráci s Vámi.   
                                                                                 
V Harrachově, 23. 6. 2009                                          Mgr. I. Portyková, ZŘŠ

Vážení rodiče,

V měsíci květnu tohoto roku jsme si dovolili některé z Vás požádat o vyplnění dotazníků, které slouží škole jako jeden z nástrojů autoevaluační činnosti, kterou je škola povinna provádět. Za vyplnění dotazníků Vám děkujeme, mnohé Vaše odpovědi jsou pro nás podnětem pro další činnost. Výsledky dotazníků také ukázaly, že mnozí rodiče nevědí, jakým způsobem je škola financována a co z prostředků, které má škola k dispozici, může nakoupit, opravit a pod. Připravujeme proto společnou schůzku všech rodičů s pracovníky školy na přelom měsíců září a říjen, kdy Vám rádi vše objasníme a zodpovíme Vaše dotazy, námitky a připomínky, které se v dotaznících objevily. Termín konání této schůzky najdete ve „Školním zpravodaji“, nebo Vás budeme informovat prostřednictvím notýsků a ŽK, dále zveřejněním termínu na webových stránkách města Harrachov v oddíle „škola“.

Velice nás potěšilo, že se mezi rodiči našli alespoň jedni, kteří dokáží posoudit a ocenit náročnost pedagogické práce, a zaslali nám lísteček s následujícím sdělením:

„Včera jsme předali vyplněný dotazník, ale zapomněli jsme vyjádřit podstatné:
Děkujeme Vám za Vaši nelehkou práci a trpělivost při učení dětí. Vaší práce si velmi vážíme.“

My si zase velice vážíme tohoto poděkování. Ačkoli je jediné, je pro nás motivací k další práci.

 

                                           Ještě jednou Vám děkujeme za Váš čas a ochotu

Mgr. I. Portyková, ZŘŠ
Harrachov, 23. 6. 2009

Hlídky mladých zdravotníků

Ve středu 13. května se v areálu hasičského záchranného sboru v Jablonci nad Nisou konala soutěž Hlídky mladých zdravotníků.

Hlídky - Zdravotnice

Soutěže se zúčastnilo celkem 21 družstev – z toho 9 hlídek I. stupně a 12 hlídek II. stupně základních škol a stejně starých tříd gymnázií. Úkolem hlídky bylo ošetřit 7 poranění (poranění znázorňovali realisticky namaskovaní figuranti) s použitím standardního zdravotnického materiálu a improvizovaných prostředků. Pak soutěžící přepravovali raněného do vzdálenosti cca 15 metrů a na závěr předvedli, jak zvládají obvazovou techniku.

Své reprezentanty na soutěži měla i naše škola. Družstvo ve složení Julie Salabová, Barbora Moravcová Eliška Vytrvalová, Kristýna Háčková a Veronika Soldátová se umístilo v souboji s „nadupanou“ konkurencí na krásném třetím místě.
Holkám patří velké poděkování za reprezentaci školy a zejména za schopnost umět pomoci druhému v životu ohrožující situaci.                      

DEN PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK

V pátek 22. 5. 2009 jsme pro žáky naší školy uspořádali Den překonávání překážek.
Žáci deváté třídy se na tento den stali vedoucími a již předem si k sobě nalosovali dalších 8 – 9 členů z první až osmé třídy.

Slavnostního zahájení se v 8:00 chopilo vedení školy (A. Bervicová a I. Portyková) v prostorách před knihovnou. V 8:15 odstartovalo první družstvo. Úkolem každého družstva bylo projít 9 stanovišť rozmístěných od sklárny kolem Černého rybníka až na kolečko a na každém stanovišti se co nejlépe zhostit zadaného úkolu. Nedaleko za sklárnou byla pro žáky přichystaná tzv. Kimova hra na bystření paměti. Na následujícím stanovišti se pak družstvo snažilo z písmen slova MATEŘÍDOUŠKA sestavit co nejvíce podstatných jmen.

Dalším úkolem bylo správně určit předložené houby, rostliny a stromy. Na v pořadí již čtvrtém stanovišti muselo družstvo přejít po kládě přes potok tak, aby se žádný člen „nevykoupal“. Bylo-li družstvo úspěšné, mohlo v poklidu pokračovat na zeměpisně-topografické stanoviště, kde mělo splnit úkoly zaměřené na práci s mapou. Po zeměpisných znalostech předvedlo družstvo své dovednostní a komunikační schopnosti  na stanovišti první pomoci. Zde bylo úkolem za dohledu Horské služby správně a rychle ošetřit 2 poranění na jednom členovi družstva. Jakmile svého kamaráda ošetřili, pokračovali na další stanoviště, kde procvičovali svůj dobrý odhad - měli totiž do různě tvarovaných nádob nalít stejné množství vody. Na předposlední zastávce házeli žáci granátem do vytyčeného kruhu a poté celé družstvo spolupracovalo na přenášení míče položeného na kroužku s úchyty, které žáci drželi v rukou.

Posledním stanovištěm bylo bludiště mezi stromy, které museli zvolení členové družstva projít se zavázanýma očima bez jakéhokoli ústního napovídání. Radit si mohli pouze tlesknutím, lusknutím a podobně. Po absolvování bludiště se družstvo vydalo do cíle, kde si každý sám opekl zaslouženého vuřta.

den_překážek_102.jpg den_překážek_102~0.jpg den_překážek_103.jpg den_překážek_103~0.jpg

Před odchodem domů bylo nutné ještě vyhlásit výsledky. Na prvním místě se umístilo družstvo Markéty Horáčkové, na druhém místě družstvo Daniela Hrocha a na třetím místě družstvo Tomáše Berky. A pokud vás zajímá, jak dopadli ostatní, nahlédněte do výsledkové listiny.

FOTOREPORTÁŽ

VÝSLEDKY

PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří se na organizaci naší akce podíleli, patří velké poděkování. Obzvláště: SKP za bezplatné propůjčení areálu kolečka, členům Horské služby, p. Motejlkovi a F. Vaculíkovi, p. Horáčkovi, p. Soukupovi, p. Pažoutovi, p. Slavíkovi, P. Švecové a p. Pampelové.

Děkujeme též všem sponzorům, bez nichž bychom tuto akci nebyli schopni zorganizovat.

SPONZOŘI
Komise pro sport a mládež při MÚ
p. Švecová
p. Pampelová
p. Hrubošová
p. Bárová

Školní závody ve slalomu na lyžích a snowboardu VÝSLEDKY ZDE

Dne 7.4. 2009 uspořádala Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov ve spolupráci se Ski areálem a Horskou službou Harrachov tradiční školní závod ve slalomu na lyžích a na snowboardu. Závod proběhl za pěkného slunečného počasí a  zúčastnily se ho celkem 82 děti. Závodníky přišlo podpořit i poměrně dost rodičů. Žáci měli možnost závodit budˇna snowboardu, nebo na sjezdovkách. Po prohlídce trati absolvovali závodníci dvě soutěžní kola. Děkujeme touto cestou členům Horské služby za přípravu trati a pracovníkům Ski areálu Harrachov za pomoc s organizací a zapůjčení zařízení(sjezdovky, vleku a vysílaček).Občerstvení pro závodníky (čaj a sušenku) tentokrát zajistila zdarma pro všechny závodníky Horská služba Harrachov
, za což také děkujeme.
Poděkování patří za pomoc s organizací též p. Michálkové, p. Petře Šablaturové manželům Polednovým a p. Janu Čermákovi.

Děkujeme sponzorům a všem, kteří s organizací závodu pomáhali.                    
Za organizační výbor p. I. Bohatý      


Sponzoři závodu:
Komise pro mládež a sport při MÚ Harrachov
Pivnice U Krtka – Denkovi
p. Švecová
p. Jindra Krajčovičová
Sport Čermák – p. Jan Čermák

Zápis o provedení a výsledcích voleb do Školské rady při Základní škole Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, konané dne 17.3.2009 za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků
DOKUMENT STAHUJTE ZDE

Závody v běhu na lyžích

 

Vyhlášení výsledků závodu bude v pátek 13.3.2009 v 11 hod v tělocvičně školy.

VÝSLEDKY ZDE
Běžecké závody březen 2009 - FOTOGALERIE
Vyhodnocení běžeckých závodů - FOTOGALERIE

Rozšíření nabídky volitelných předmětů
Snahou ZŠ Harrachov je rozšířit od škol. roku 2009/10 nabídku volitelných předmětů pro žáky od 7. ročníku o  soubor prakticky zaměřených seminářů, kde si žáci budou ověřovat poznatky z výuky, rozšiřovat si je, procvičovat učivo jiným způsobem, provádět praktické pokusy a pozorování, nebo budou mít v některých ročnících zcela nové vyučovací předměty.
DOKUMENT STAHUJTE ZDE

Zápis do 1.třídy

Dne 11.2.2009 proběhl zápis do 1.třídy. Celkem bylo zapsáno 14 dětí – 7 chlapců a 7 dívek. Vyučující zatím nebyl určen.

Předškoláky přivítaly paní učitelky, které si s nimi povídaly a zároveň zjišťovaly jejich dovednosti – znalost číslic do 10, počítání prvků, hledání rozdílů a souvislostí, poznávání barev, kreslení postavy, správné držení tužky, správnou výslovnost, zpívání písniček, přednes básniček a jiné.
Na závěr byli budoucí prvňáčci za svou „statečnost“ odměněni reklamním sáčkem a výrobky, které pro ně připravili žáci 3., 4. a 5. třídy.
Doufáme, že se naši budoucí žáci na začátek školní docházky těší stejně jako náš učitelský sbor na ně.

Seznam potřeb do 1. třídy

 Zápis o odevzdání návrhů kandidátů do Školské rady k 23.1.2009
STAHUJTE ZDE

 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 STAHUJTE ZDE

Ekologické aktivity školy

Škola se již delší dobu zaměřuje na ekologickou likvidaci odpadů – třídíme PET lahve a starý papír. V tomto školním roce jsme navázali spolupráci se společností RETELA, která se zabývá zpětným odběrem vyřazených elektrozařízení.
Vzhledem k tomu, že sběrné místo musí být pod dohledem, plastový box je umístěn v kanceláři vedoucí ŠJ. Kompletní drobné vyřazené elektrospotřebiče mohou žáci odevzdávat každý den před vyučováním.

RETELA
Kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

Instrukce pro praktický provoz 

Plastový box je určen pro odevzdání jakýchkoli elektrospotřebičů o malých rozměrech (30x30x20cm), pro všechny skupiny elektrozařízení.

Do boxu lze umístit veškeré kompletní elektrospotřebiče malých rozměrů

  • Mobilní telefony, rychlovarné konvice, hračky, elektrické nástroje, kulmy, walkmany, hodinky, fény, myši, reproduktory, tiskárny, žehličky, vrtačky, holicí strojky ….
  • Baterie ( i samostatně)

Do boxu se nesmí odkládat

    • Autobaterie
    • Samostatné kabely
    • Nekompletní elektrospotřebiče
    • Zářivky a výbojky

Upozornění pro rodiče:

Škola zavedla novou telefonní linku pro přímé spojení s vedoucí školní jídelny a vychovatelkou školní družiny: 481 312 500.

Telefonní číslo do školy k hospodářce, ŘŠ, ZŘŠ a do kabinetů vyučujících zůstává: 481 528 134.

 

NOVÁ ADRESA FOTOGALERIE ŠKOLY www.mesto-harrachov.cz/skola-foto/