Dětský den 1. června

novinky
 
V úterý 23. 5. 2017 – informace o prospěchu:
- 1. stupeň od 15:30 – 16:30
- 2. stupeň od 16:00 – 17:00

novinky
 
Školní družina – termíny a kritéria přijetí do školní družiny 2017/2018


novinky
 

Školní akademie v Harrachově 2017

novinky
 

Ve škole proběhne sběr papíru
(u knihovny vedle školy):

Úterý     2. května  7:15 – 8:00 také 14:00 – 15:00
Středa    3. května  7:15 – 8:00
Čtvrtek  4. května  7:15 – 8:00 také 14:00 – 15:00

Dodávejte svázané do balíčku, odděleně kartonový papír a noviny.

novinky
 
Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017 - 2018
novinky
 
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2017
novinky
 
Školní družina je na základě průzkumu zájmu a se souhlasem RM ze dne 13. 2. 2017 v době jarních prázdnin od 20. 2. do 24. 2. 2017 uzavřena.
 
novinky
 
Uzavření školní družiny dne 3. 2. 2017
- se souhlasem RM ze dne 23. 1. 2017 a na základě průzkumu zájmu,
 rozhodla ředitelka školy o uzavření školní družiny o pololetních prázdninách.
 
 
novinky
 
Od středy 11. 1. 2017 je školní kuchyně opět v provozu a ve škole se vaří.
 
novinky
 
UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Od 4. 1. do 10. 1. 2017 z důvodu nemoci kuchařek. Obědy strávníkům jsou automaticky odhlášeny, činnost kuchyně bude předem oznámena.
novinky
 
Uzavření školní družiny v době zimních prázdnin

zip Informace zde

novinky
 
Při příležitosti 80. výročí otevření naší školy nabízíme nahlédnutí do jedné ze školních kronik a to z válečných let, počínaje rokem 1940 až do roku 1959. Tímto zároveň zveme všechny přátele školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 26. 11. 2016 od 10 hodin.
Kronika :

zip Zalistovat kronikou můžete zde

novinky
 
Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který se bezprostředně týká budoucnosti našich malých dětí v Harrachově.

V současnosti uvažuje městský úřad Harrachov ve spolupráci s CZECHPM o rozšíření základní školy o nové specializované učebny. Na investici se budeme snažit získat finanční dotaci z IROP.

Prosíme Vás tedy o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Vaše odpovědi a komentáře nám poskytnou zpětnou vazbu a pomohou usměrnit charakter projektu. Dotazník je zcela anonymní.

zip vyplnění krátkého dotazníku zde

novinky
 
Oznámení o uzavření školní družiny 18. 11. 2016

zip Informace zde

novinky
 
Pozvánka na den otevřených dveří

zip Informace zde

novinky
 

Výsledky ve sběru papíru

zip Výsledky zde

novinky
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY - úterý 18. 10. 2016
1. stupeň - 15:30 - 16:30
2. stupeň - 16:00 - 17:00

 

novinky
 

Informace o uzavření školní družiny ve dnech ředitelského volna a o podzimních prázdninách.

zip Další informace na plakátu zde

novinky
 
novinky
 

SBĚR PAPÍRU

Ve škole proběhne sběr papíru (u knihovny vedle školy):

pondělí   10. října 7:00 – 8:00
úterý     11. října 7:00 – 8:00 také 14:00 – 15:00
středa    12. října 7:00 – 8:00
čtvrtek   13. října 7:00 – 8:00 také 14:00 – 15:00

 

novinky
 

Informace o přijetí do školní družiny na rok 2016/2017

zip Další informace na plakátu zde

novinky
 
Zahájení školního roku 2016/2017 proběhne 1. září v 8:00 na plácku u školního hřiště. V případě špatného počasí zahájíme společně školní rok v malé školní tělocvičně. Informace o rozvrhu a sešitech k pořízení podají třídní učitelé 1. 9.. Zájemci o školní družinu, kteří včas nepodali předběžnou přihlášku, mohou v tento den přihlásit své dítě u paní vychovatelky.
novinky
 
Provoz školní družiny 30. 6. 2016 je do 14:00.
novinky
 
novinky
 
Informace o chování a prospěchu
úterý 24. 5. 2016
1. stupeň - 15:30-16:30
2. stupeň - 16:00-17:00

 

novinky
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY

zip Další informace na plakátu zde

novinky
 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
- vedle školy u vstupu do knihovny

Pondělí 18. 4.  – od 7:15 do 8:00           od 14:00 do 15:00
Úterý    19. 4.  – od 7:15 do 8:00
Středa   20. 4.  – od 7:15 do 8:00           od 14:00 do 15:00

Dodávejte svázané do balíčku, odděleně kartonový papír a noviny!

novinky
 
novinky
 

Den otevřených dveří školy

Pdf Další informace ke stažení

novinky
 

Informace pro rodiče žáků 7. třídy - lyžařský výcvikový kurz.

zip Další informace ke stažení

novinky
 

Výsledky zápisu do 1. trídy

Pdf Další informace

novinky
 

Uzavření školní družiny

Pdf Další informace

novinky
 
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O BRUSLENÍ:
školní kluziště otevřeno v pracovních dnech od 15:00 do 19:00, ve dnech pracovního volna od 9:00 do 19:00. Vstup zdarma pro žáky harrachovských ZŠ i MŠ. Cena za zapůjčení bruslí (v omezeném počtu do velikosti 37) za 50,-Kč. V případě nepříznivých klimatických podmínek rozhodne o uzavření kluziště jeho správce, pan Gregor. Kontaktní telefon - 704 471 963
novinky
 

ZÁPIS do 1. ročníku

Pdf Další informace

novinky
 

V úterý 15. 12. 2015 - informace o prospěchu a chování

1 stupeň od 15:30 do 16:30
2. stupeň od 16:00 do 17:00

novinky
 

Žáci a zaměstnanci školy zvou na VÁNOČNÍ KONCERT,
ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 16:30 ve školní tělocvičně.

Všichni jsou srdečně zváni.

novinky
 

Oznámení - školní družina - zimní prázdniny

Pdf Další informace

novinky
 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pondělí 21. 12. 2015 a úterý 22. 12. 2015 stanovuje ředitelka školy dva dny ředitelského volna pro žáky. Ředitelské volno je žákům uděleno se souhlasem RM ze dne 23. 11. 2015.

novinky
 

16. 11. 2015 - se souhlasem RM ředitelské volno pro žáky, školní družina bude uzavřena.

novinky
 

Nabídka PPP Jablonec nad Nisou rodičům žáků.

PdfDalší informace

novinky
 

OnLine testování žáků

Testy Alf - Odkaz pro žáky

http://www.interactivetests.net/olt/www/cz/student/login?sid=4619

novinky
 
Uzavření školní družiny v době podzimních prázdnin
- se souhlasem RM ze dne 12.10.2015
novinky
 
Z provozně organizačních důvodů bylo nutno ukončit poptávku po pracovní pozici školník. Uzávěrka nabídek byla uzavřena k datu 22. 10. 2015. Místo bylo obsazeno osobou s požadovanou kvalifikací. ř.š.
novinky
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY - úterý 20. 10. 2015
1. stupeň - od 15:30
2. stupeň - od 16:00

 

novinky
 

Nabídka kroužků pro žáky školy od společnosti KROUŽKY.CZ

PdfDalší informace

novinky
 

Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov přijme? pracovníka na pozici školníka.  (vyučen nejlépe v oboru elektro)
Předpokládaný nástup: 1. 12. 2015
Platové zařazení: 5. platová třída
Byt 3+1 v areálu školy k dispozici.
Přihlášky zasílejte e-mailem: skola@harrachov.cz do 30. 10. 2015
Bližší informace: Ing. Helena Stříbrná, ředitelka školy, tel. 775 159 771, 481 528 134

novinky
 

SBĚR PAPÍRU
Ve škole proběhne sběr papíru
(u knihovny vedle školy):

úterý 13. října  7:00 – 8:00 
středa 14. října 7:00 – 8:00   také  14:00 – 15:30
čtvrtek 15. října   7:00 – 8:00  

novinky
 
ŠKOLNÍ ZÁVODY V PŘESPOLNÍM BĚHU
v úterý 22. září od 14:00 na Kamlu.
Žáci i učitelé srdečně zvou všechny své příznivce.
novinky
 

POZVÁNKA
Při příležitosti zahájení školního roku a po ukončení zateplení školy a výměny oken nabízíme veřejnosti možnost prohlídky školy. Od 10 do 12 hodin bude škola otevřena pro veřejnost.

novinky
 

Školní družina 2015/16

PdfDalší informace

novinky
 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

proběhne v úterý 1. září 2015 v 8:00 před budovou školy.
Žáci si s sebou přinesou přezůvky.
Družina pro žáky 1. a 2. třídy bude od 1. 9. zajištěna. Rodiče žáků, kteří své dítě dle pokynů ř.š. dosud nepřihlásili, přihlásí své děti u paní vychovatelky Zuzany Polyákové tentýž den. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity školní družiny. Stejně tak rodiče, kteří své dítě již předběžně přihlásili, vyplní u vychovatelky školní družiny závaznou přihlášku.

Všechny rodiče a přátele školy srdečně zveme, žákům i zaměstnancům školy přeji úspěšný školní rok.
Helena Stříbrná, ř.š.

Pdf Sešity

novinky
 

Projekt školy: Firmičky

PdfDalší informace

novinky
 
ZÁJEMCŮM O ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

přihlášky podávejte nejpozději do 26. 6. 2015, vyrozumění o přijetí bude zveřejněno na vývěsce u školy a na webových stránkách do 26. 8. 2015. Přihlášky lze do 19. 6. donést osobně do kanceláře ZŠ, popř. vložit do poštovní schránky školy, lze zaslat poštou.

Pdf Kritéria pro přijetí do družiny

Pdf Předběžná přihláška

novinky
 
V úterý 19. 5. 2015 proběhnou informace o prospěchu žáků.
1. stupeň od 15:30 - 16:30
2. stupeň od 16:00 do 17:00
 
Ve čtvrtek 21. 5. 5015 - ŠKOLNÍ AKADEMIE od 16:30 ve velké tělocvičně.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, bývalé žáky a přátele školy.

novinky
 
Ve čtvrtek 7. 5. 2015 od 14:00 před budovou školy proběhnou oslavy 70. výročí osvobození. V tělocvičně proběhne beseda s pamětníky, škola vystaví válečnou a poválečnou kroniku, práce žáků k danému tématu. Všichni jsou srdečně zváni.

novinky
 

NAŠE ŠKOLA JE PARTNEREM PROJEKTU
Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji

PdfDalší informace

novinky
 

Vážení rodiče,

dnes jste obdrželi informaci o nákaze žáka školy svrabem. Po obdržení této informace jsem začala ihned jednat. U pediatra jsem si ověřila, že jde o jeden prokázaný případ, který ihned zůstal doma. Nákaza u jiných žáků v danou chvíli nebyla potvrzena. Dle tvrzení lékaře nejde o epidemii a rozhodně není důvod k uzavření školy. Ve škole byla okamžitě zavedena mimořádná opatření nad rámec běžné hygieny. Byla provedena desinfekce tříd – nábytek, dveře, podlahy, omyvatelné stěny, šatny, družina a její vybavení. Ze tříd byly odstraněny látkové ručníky a tuhá mýdla, třídy a jídelna byly vybaveny umyvadly s desinfekcí, na opláchnutí rukou dětí a zaměstnanců školy, koberce byly vyprány horkou vodou, ošetřeny desinfekcí byly rovněž tělocvičny a všechno jejich vybavení, toalety, sprchy, žáci  byli informováni a poučeni. 
Považuji za nutné informovat rodiče o postupu školy a uklidnit jejich pochopitelné obavy. Zároveň vás žádám, aby jste také vy svým dětem připomínali hygienické zásady a v případě výskytu svědící vyrážky své dítě nechali prohlédnout lékařem. S  nebezpečím nákazy tímto parazitem se může dítě setkat prakticky kdykoliv  mimo školu nebo domov  a všichni máme zájem děti ochránit.
Věřím, že tuto situaci společně zvládneme.                               

Helena Stříbrná, ředitelka školy

novinky
 

Výsledky matematické soutěže Pangea
zúčastnilo se 3 662 žáků 8. tříd z celé republiky

Umístění žáků ZŠ Harrachov
239.    Pospíšilová Gabriela
334.     Horáček Ladislav
394.     Bulíček Marek
436.     Michálko Marek
915.     Farský Jan
1 002.  Nguyen Tomáš
1 035.  Petráková Julie
3 119.  Farská Emílie

účastníků ze 7. tříd bylo 3 846 z celé republiky
588.     Kousalová Sára
653.     Čičáková Adéla
1 316.  Michálek Ondřej
1 426. Berková Simona

Všem účastníkům děkuji
a blahopřeji k pěknému umístění
Alena Bervicová

novinky
 
Den otevřených dveří 18.4.2015, od 9 do 12 hod.
 

novinky
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY - čtvrtek 9. 4. 2015
1. stupeň od 15:30
2. stupeň od 16:00
 

novinky
 

SBĚR PAPÍRU
Ve škole proběhne sběr papíru (u knihovny vedle školy):

čtvrtek 23. dubna 6:45 – 8:00 také 15:00 – 16:00
pátek 24. dubna 6:45 – 8:00
pondělí 27. dubna 6:45 – 8:00
úterý 28. dubna 6:45 – 8:00 také 15:00 – 16:00

novinky
 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ navštěvující družinu:

Na základě výsledků průzkumu zájmu o školní družinu v době velikonočních prázdnin a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka školy o uzavření školní družiny .

novinky
 

Výsledky voleb do Školské rady za rodiče

PdfDalší informace

novinky
 

Výsledky voleb do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy

PdfDalší informace

novinky
 

Volby do Školské rady

PdfDalší informace

novinky
 

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

S ohledem na souhlas MŠMT se změnou v organizaci školního roku 2014/2015 z důvodu rekonstrukce školy, bude školní rok ukončen k 19. 6. 2015. Tato organizační změna vedla školu ke změně termínů třídních schůzek:

9. 4. 2015 – čtvrtek – třídní schůzky
19. 5. 2015 – úterý – informace o prospěchu
19. 6. 2015 – zakončení školního roku a předávání vysvědčení

PdfPovolení Ministerstva školství

novinky
 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců žáků

PdfVOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
PdfKandidátní lístek

novinky
 

Výsledky školního kola biologické olympiády

PdfDalší informace

novinky
 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

PdfDalší informace

novinky
 

Naše škola je partnerem projektu
„ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI“
www.zdrave-a-bezpecne.cz

PdfDalší informace

novinky
 

Zápis žáků do 1. třídy

PdfDalší informace

novinky
 
VOLNÝ VSTUP NA ŠKOLNÍ KLUZIŠTĚ do konce vánočních prázdnin.
Kdo máte brusle a chuť zkusit led na školním hřišti, využijte to!
POZOR - VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!!
novinky
 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ navštěvující družinu:

Na základě výsledků průzkumu zájmu o školní družinu v době zimních  prázdnin, od 20.12.2014 do 2.1.2015,  po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka školy o uzavření školní družiny po celou dobu těchto prázdnin.

Žáci nastoupí do školy v pondělí 5. 1. 2015.

novinky
 
INFORMACE O PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ
    úterý 9. 12. 2014 
1. stupeň  od 15:30 do 16:30
2. stupeň  od 16:00 do 17:00
novinky
 

Pozvánka na vánoční besídku školy
dne 11. 12. v 16:30

PdfPlakát

novinky
 

Informace pro rodiče a veřejnost

ZMĚNA TERMÍNU plánované akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ z důvodu pořádání veřejné akce Ski Opening 2014 s programem pro děti ve shodném termínu. Ve snaze vyhovět žádostem rodičů dětí, které se o víkendech zimní sezóny zúčastňují řady soustředění a závodů, přesouvá škola termín této oblíbené školní akce na sobotu 18. dubna 2015.

 

novinky
 

INFORMACE PRO RODIČE

opatření na zajištění bezpečnosti žáků (zajištění budovy).

PdfDalší informace

novinky
 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ navštěvující družinu:

Na základě výsledků průzkumu zájmu o školní družinu v době podzimních prázdnin ve dnech 27.10. a 29.10. , se souhlasem Rady města Harrachov č.j. 32/3, rozhodla ředitelka školy o uzavření školní družiny po celou dobu těchto prázdnin.

Žáci nastoupí do školy ve čtvrtek 30. 10. 2014.

novinky
 

SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÉHO ODPADU

Ve škole proběhne sběr papíru (u knihovny vedle školy):
pondělí 3. listopadu 7:00 – 9:00
úterý 4. listopadu 7:00 – 9:00
středa 5. listopadu 7:00 – 9:00, také 14:30 – 15:30
čtvrtek 6. listopadu 7:00 – 9:00

novinky
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY - úterý 14. října:
1. stupeň - 15:30 - 16:30
2. stupeň - 16:00 - 17:00
 
POZOR ZMĚNA pro 4. a 5. třídu jsou schůzky přesunuty na čtvrtek 16. 10. ve stejném čase.
Srdečně zveme všechny rodiče žáků.

 

novinky
 

Vážení rodiče žáků 8. a 9. ročníku,

v týdnu od 29. 9. – 3.10.2014 proběhne kurz intenzívní anglické konverzace s rodilou mluvčí paní Joannou Ferrell. Vaše dítě, které jste do tohoto kurzu přihlásili, bude absolvovat 30 vyučovacích hodin (denně 6 hodin) výuky. V tomto týdnu se žáci přihlášení na anglickou konverzaci neučí podle rozvrhu. 

Žáci, kteří se kurzu účastní budou mít výuku denně od 8:00 do 13:35. 
Žáci, kteří se kurzu neúčastní, se budou učit podle náhradního rozvrhu v předepsané časové dotaci.

H. Stříbrná, ř.š.

novinky
 

 INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.
Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Ing. Helena Stříbrná
ředitelka školy

novinky
 

Účast školy v projektu: „Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti“

PdfDalší informace

novinky
 
Hudební kroužek pro děti
novinky
 
VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH ZÁVODŮ V PŘESPOLNÍM BĚHU
proběhne v pátek 12. září v 11 hodin na venkovním hřišti u školy.
Srdečně zveme všechny rodiče a příznivce školy, fotografie ze závodů jsou již umístěny na stránkách školy.
novinky
 
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ pro školní rok 2014/2015

PdfDalší informace

novinky
 

Rozvrhy tříd na školní rok 2014/2015

PdfDalší informace

novinky
 

Přehled sešitů, které si žáci zajistí pro výuku.

PdfDalší informace

novinky
 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
proběhne v pondělí 1. září 2015 v 8:00 v prostoru vedle školy u nového školního hřiště.
Žáci si s sebou přinesou přezůvky.
Družina pro žáky 1. a 2. třídy bude od 1. 9. zajištěna, rodiče žáků přihlásí své děti u paní vychovatelky Zuzany Polyákové tentýž den. Žáci 3. třídy budou přijati do družiny pouze do naplnění její kapacity dle zřizovací listiny.

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy, všem žákům i zaměstnancům školy přeji úspěšný školní rok.
Helena Stříbrná, ř.š.
novinky
  AKTUALITY A INFORMACE (2013-2014)
AKTUALITY A INFORMACE (2012-2013)
AKTUALITY A INFORMACE (2011-2012)
AKTUALITY A INFORMACE (2010-2011)
AKTUALITY A INFORMACE (2009-2010)
AKTUALITY A INFORMACE (2008-2009 )