Středověká snowshow - 14.2.2010

 
Sněhový hrad Harrachštejn

DOBÝVÁNÍ SNĚHOVÉHO HRADU


v sobotu 20. února 2010
Na Běžeckém stadionu u hotelu Skicentrum v Harrachově


Doprovodný program od 13.00 hod

  Středověká kapela
Historické a csénické tance
Šermíři, střelci, kaskadéři

Hlavní program od 17:30 hod

  Dobývání hradu Harachštejn obsazeného loupeživými rytíři.

snowwork.eu, pranyr.net

 

 

Mohutný hrad ze sněhových kvádrů.

Na stavbě nemající velikostí a použitým materiálem v Česku doposud obdoby pracují hlavně instruktoři z harrachovských lyžařských škol a také dobrovolníci.

Na stavbě napodobeniny šlechtického sídla se tu pohybuje okolo patnácti. Sněhové krychle vyřezávají třemi motorovými pilami. více zde

Bojovníci z řad dobrovolníků bez nároku na žold jsou vítáni!!

Další informace na tel: 481 529 353
Chtěli bychom poděkovat všem , kdo zaslali své návrhy na pojmenování sněhového hradu.  Návrhů bylo jich hodně  a vyhodnocení bylo nelehké.Velmi blízko k vítězství měly návrhy  odvozené od jmen obou otců zakladatelů, tedy Kneřburk a Peterburg, ale nakonec zvítězil lokálně vlastenecký Harrachštejn- jistě i proto, že společně s Karlštejnem tvoří zřejmě nevýznamnější stavby tohoto typu  v zemích Koruny české.
Autor vítěžného návrhu Martin Kňava obdržel od SA Harrachov věcnou cenu ve formě denní jízdenky

Návrhy: ŠNÉBERK ŠNÝBERK KNEŘBURK KRAKONOŠŮV VEJMINEK RESPEKTHARR HARRACHBURG HARRACHŠTEJN PETERBURG VIKIBERG KRAKHARR ( Krakonošův Harrachovský hrad ) KRAKAR HARAŠ ( Harrachovský strašidelný hrad ) FIČÁK FUJAVEC HARRACHOR KRAKONOŠNÍK HARRAŠNÍK


Stavba Sněhové pevnosti již ve fotogalerii

 

[ dh ] zdroje: denik.cz
© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |