Zákaz ohňostrojů a petard v Harrachově - 15.12.2017

 
Fireworks

Odpalování zábavní pyrotechniky je na území Města Harrachova zakázáno, s výjimkou doby od 31. prosince od 15.   hodin do 1. ledna do 6.   hodin.

V Harrachově platí Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky na území města Harrachov.

Dle této vyhlášky lze pyrotechniku odpalovat  pouze v době od 31. prosince od 15. hodin do 1. ledna do 6 hodin následujícího kalendářního roku.

Kontrolu a dozor nad dodržováním povinností stanovených touto vyhláškou vykonávají pověření zaměstnanci města Harrachova a strážníci městské policie.
Odkaz na Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 v plném znění


Žádáme občany a návštěvníky Harrachova o respektování Obecně závazné vyhlášky i ve svátečních dnech na konci kalendářního roku.Harrachov je na Facebooku

[ dh ] Foto: unsplash-logoSteve Halama
© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |