Vánoční večírek pro Harrachovské seniory - 11.12.2017

 

Ve čtvrtek 7. prosince se opět sešli dříve narození Harrachováci při již tradičním vánočním posezení, které se konalo na hotelu Sklář

Vánoční večírek pro seniory

Ani v letošním roce nechyběl připravený program, který všem čtvrteční večer jistojistě zpříjemnil. Zahájili ho malí farníci společně s harrachovskými klavíristy pod vedením paní Jarošové a paní Jelínkové s milým adventním pásmem. Překvapivé pro všechny bylo paní Jarošovou vyřčené celkové číslo malých klavírních umělců. V Harrachově jich totiž máme dvanáct! Poté následoval příchod Mikuláše s jeho věrným doprovodem v podobě čertů a andělů. Samozřejmě byli všichni přítomní hodní, tudíž na ně čekaly dárečky ať už ty praktické či pro radost.
Po odchodu dětí s jejich dospěláckým doprovodem následovalo povídání s etnologem Krkonošského muzea Správy KRNAP Liborem Duškem. Ten se věnuje již osmým rokem výzkumu mezi pamětníky z Krkonoš a blízkého Podkrkonoší. Vysvětlil, jak takový výzkum probíhá, vyprávěl o svých setkáních s krkonošskými pamětníky, kteří podpořili jeho práci tím, že mu povídali o svých životech v dobách válečných i poválečných. O tom, že tato beseda byla poutavá, svědčil fakt, že celý sál ani nedutal a se zaujetím poslouchal. Možná si někteří z přítomných vzpomněli na to, že měli podobné zážitky v dětství či v mládí.A byla zde při této příležitosti zmíněna i dvě harrachovská jména – pan Nüsser nebo již zesnulý pan Vaněk. I tyto dva pány Libor Dušek v minulosti navštívil.
Při tomto vyprávění si člověk uvědomil, čím si dříve narození lidé museli tady na horách projít… Život to byl tvrdý a málokdo by z dnešních mladých lidí dokázal žít tak skromně a vydělávat si na své živobytí tak těžce jako staří horalé. Libor Dušek v průběhu své besedy připomněl smutný fakt, že pamětníci ubývají a že mnozí potomci, vnuci, pravnuci se dozvídají skutečnosti ze života svých rodičů, prarodičů, praprarodičů právě třeba z rozhovorů, které jsou publikovány v časopise Krkonoše – Jizerské hory nebo z knihy Krkonošští rodáci vzpomínají, jejíž autorem je právě Libor. Již zmiňovanou knihu si mohli zájemci po skončení vánočního posezení zakoupit přímo s podpisem autora či věnováním. A že zájemců bylo požehnaně! Zásoby knížek, které s sebou Libor Dušek přinesl, nestačily.

Děkuji všem, kteří se na tomto povedeném večeru podíleli, ať už to byli hosté se svým programem nebo mé kolegyně z kulturní komise – jmenovitě Vlaďka Polyáková, Hanka Petráková a Katka Cilichová. Samozřejmě poděkování patří i starostce Evě Zbrojové, která svou účastí akci podpořila a místostarostovi Jaroslavu Čechovi, který pomohl s převozem účastníků.Lenka Skrbková

[ dh ]

Sledujte naše Facebookové stránky


Vánoční večírek pro Harrachovské seniory  2017 Vánoční večírek pro Harrachovské seniory  2017
Vánoční večírek pro Harrachovské seniory  2017 Vánoční večírek pro Harrachovské seniory  2017 Vánoční večírek pro Harrachovské seniory  2017
Libor Dušek Libor Dušek

Další fotografie jsou ve fotogalerii


© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |