Zpět      Tisk     Všechny články

Anketa města Harrachov

17.4.2012 v 14:22

ANKETA MĚSTA HARRACHOV

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit s anketou, ve které nás zajímá Váš názor na údržbu místních (městských) komunikací v právě ukončené zimní sezoně. Je pro nás velmi důležité znát Váš názor, neboť k němu bude přihlíženo při tvorbě plánu zimní údržby pro následující zimní období.Předmětem ankety není hlavní komunikace Harrachovem, kterou spravuje Liberecký kraj a chodník podél ní.
Vyplněné anketní lístky můžete odevzdávat na čtyřech sběrných místech a to do 23.05.2012: na sekretariátu Městského úřadu v Harrachově, na informačním centrum Správy KRNAP v Harrachově, v recepci Sklárny a minipivovaru Novosad a syn a v prodejně COOP, Nový Svět 345, Harrachov. Ve dnech 12. + 13. 05.2012 v čase od 9,30 do 11,00 a 15,30 do 19,30 hodin budou vybrané harrachovské domácnosti navštěvovat Městem Harrachov zajištění tazatelé (studenti), kteří budou anketní lístky jak rozdávat k vyplnění, tak vybírat už vyplněné, které jste obdrželi prostřednictvím pracovníků České pošty.

Anketní lístek pro vyjádření Vašeho názoru je níže ke stažení (tisku), zároveň Vás žádáme i o zaškrtnutí části města, za kterou se vyjadřujete.

 

Lenka Stehlíková
referentka cestovního ruchu a propagace
mail: referent@harrachov.cz
tel.: 481 540 504

 

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS