Zpět      Tisk     Všechny články

Podzimně zimní výlet na hřebeny Krkonoš

6.11.2011 v 20:15

Fotožurnál - na cestě po horském údolí Bílého Labe až na Sněžku. Kam nedosáhly paprsky podzimního slunce, bylo vše kolem nádherně omrzlé.

Cesta u Luční boudy

 

Údolí Bílého Labe - horské údolí erozně ledovcového původu, které se nachází mezi Kozími hřbety a pohraničním hřbetem, údolím probíhá rozhraní mezi žulovými a rulovými horninami. Délka údolí je cca 6,5 km a je ohraničeno Bílou loukou a rozcestím U Dívčí lávky.


FOTOŽURNÁL - horské údolí Bílého Labe, podzim 2011

údolím Bílého Labe údolím Bílého Labe
údolím Bílého Labe údolím Bílého Labe
údolím Bílého Labe údolím Bílého Labe
údolím Bílého Labe údolím Bílého Labe
údolím Bílého Labe údolím Bílého Labe
údolím Bílého Labe údolím Bílého Labe

 

Cesta údolím Bílého Labe od hotelu Bílé Labe k Luční boudě byla slavnostně otevřena před více než sto lety (1891) patří  k nejromantičtějším vycházkám v Krkonoších. Údolí je sevřeno ze severu Malým Šišákem a Stříbrným hřbetem, z jihu Prudkými srázy Kozích hřbetů. Setkáme se tu s mnoha jevy,  které dělají Krkonoše Krkonošemi.

[ dh

 

článek Toulavá kamera - V Krkonoších vás tentokrát provedeme údolím Bílého Labe.

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS