Zpět      Tisk     Všechny články

Výroční akce - Harrachov 2011

6.9.2011 v 09:32

Seznámení veřejnosti s několika nejúspěšnějšími projekty, které byly realizovány v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko proběhne od 13. – 14. září v hotelu Sklář v Harrachově.

Celá akce odstartuje v úterý 13. září v 12:00 slavnostním zahájením. Po dobu dvou dní se účastníci mohou seznámit s několika nejúspěšnějšími projekty, které byly realizovány. Představeny budou mikroprojekty Euroregionu Nisa, projekt „Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov“ a další projekty z různých oblastí podpory.

datum
Program:
13.9.2011
- zahájení,
- seznámení účastníků se stavem programu,
- příklady realizovaných mikroprojektů,
- návštěva výstupu vybraných realizovaných projektů,
- společný kulturní a společenský večer.

14.9.2011
- stručné představení vybraných projektů,
- prohlídky konkrétních výstupů realizovaných projektů,
- ukončení akce.

 

program

Výroční akce 2011 – Podrobný program PDF


Věříme, že vás tato informační akce zaujme a setkáme se 13.9.2011 v Harrachově při jejím zahájení v hotelu OREA Vital Hotel Sklář. V případě Vašeho zájmu najdete bližší informace včetně podrobného programu také na www.cz-pl.eu/vyrocni-akce-2011.html, na této adrese najdete i elektronickou přihlášku, která je k dispozici do 7. září 2011.

magický odpočinek bez hranic
V rámci projektu „Szklarska Poreba.pl – magický odpočinek bez hranic“, připravili loni v září
naši polští přátelé společný veřejný výlet do známé jizerskohorské osady Orle.


Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006. Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. Jde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje.

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS