Zpět      Tisk     Všechny články

Nová přehrada pod Harrachovem nebude

3.9.2011 v 09:34

Plánovaná nádrž Vilémov, která by v Krkonošském národním parku zaplavila oblast Jizerského dolu mezi obcemi Harrachov, Kořenov a Vilémov, byla vyškrtnuta ze seznamu míst, kde by v budoucnu mohly vzniknout přehrady.

O možnosti stavět přehradu v tomto místě se uvažovalo několik desítek let. Pokud by došlo na plány, které obsahoval například tzv. Směrný vodohospodářský plán z roku 1988, mohlo být zatopeno jedno z nejhezčích hlubokých údolí v Krkonoších. Protéká jím Jizera, která je v tomto místě už docela širokou řekou, zčásti ho pokrývají cenné bukové lesy. Mohla by zmizet i nocoviště netopýrů. Ačkoli údolím vede silnice I. třídy, jeho svahy zůstávají relativně uchráněné před nápory turistů – právě v těchto místech byly například v posledních deseti letech opakovaně nalezeny pobytové stopy rysa.

Přehrada - koláž

Velký dopad by případná přehrada měla i na blízké obce. Podle ředitele Krkonošského národního parku (KRNAP) Jana Hřebačky by změnila mikroklima ve svém okolí. Například pro Harrachov, který je významným lyžařským střediskem, by to mohlo znamenat vyšší teploty v zimě a naopak větší zimu v létě. V Kořenově by pod vodou rovněž mohla zmizet jeho část kolem fabriky Cutisin a rovněž penzion a čerpací stanice na soutoku Mumlavy s Jizerou. V případě vysokého stavu vody by se dokonce do Harrachova musela postavit nová silnice, protože jinak by byl dostupný jen z Polska.

Podle informací KRNAPU se ovšem náměstci ministrů zemědělství Aleš Kendík a životního prostředí Tomáš Tesař dohodli, že Vilémov mezi místy, chráněnými kvůli možné výstavbě přehrady, nebude. „Mohu potvrdit, že podle závěrečného dohodovacího jednání s MŽP byla z návrhu vyřazena lokalita Vilémov na Jizeře z toho důvodu, že se podstatnou částí nachází na chráněném území parku,“ sdělila pro Ekolist tisková mluvčí ministerstva zemědělství Tereza Magdalena Dvořáčková.

„Toto rozhodnutí s nadšením vítáme,“ uvedl ředitel KRNAP Jan Hřebačka. „Doufejme, že to je konec několikaleté společné snahy Správy KRNAP a krkonošských pojizerských obcí zabránit záměru vybudovat na Jizeře u Vilémova přehradu,“ dodal Hřebačka. „Vyřazení Vilémova nás samozřejmě těší,“ řekla pro Ekolist starostka Harrachova Eva Zbrojová. Podle ní tím sice není úplně zažehnáno nebezpečí, že by za desítky let zase někdo mohl o výstavbě přehrady uvažovat, pokud se o to ale pokusí, bude mít její prosazení podstatně složitější.

Jizerský důl
Pod vodou by zmizel i balvanitý Jizerský důl se smíšenými porosty a vzácnou flórou na svazích údolí, kterým protéká mezi Harrachovem a Rokytnicí řeka Jizera.

Lokalita Vilémov byla v roce 1988 zahrnuta do tzv. Směrného vodohospodářského plánu, který vymezoval v ČR celkem 210 míst, kde by se v budoucnu mohla akumulovat voda v přehradách. Seznam měl být před několika lety aktualizován společně se schválením nového Plánu hlavních povodí ČR. Nově na něm bylo 186 lokalit, kvůli silnému odporu veřejnosti a střetům s ochranou přírody a krajiny se ho schválit nepodařilo.

Při novelizaci vodního zákona pak bylo ministerstvu zemědělství v dohodě s ministerstvem životního prostředí uloženo, aby vytvořily soubor aktualizovaný. Tomuto soupisu se říká Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (zkráceně GLAPV) a měl by zahrnovat místa, která jsou vhodná pro případnou výstavbu přehrad – ať už kvůli povodním, nebo kvůli suchu. V návrhu původně figurovalo 69 míst po celé republice, nakonec jich v něm bude 65. Mezi čtveřicí, která vypadla, je i Vilémov. Dalšími místy jsou Šluknov na Lesním potoce, Stříbrný potok na Stříbrném potoce a Šárovcova Lhota na Chotečském potoce.

zdroj: http://www.ekolist.cz

 

Jak šel čas:

ik

Horská přehrada- 7.6.2005

ik

Přehrada Vilémov - 26.1.2006

ik

Přehrada Vilémov 2 - 23.3.2006

ik

Odpůrci přehrad vítězí - 9.11.2006

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS