Zpět      Tisk     Všechny články

HARRACHOV za polovinu – HappyWeekend

15.5.2011 v 10:30

Rádi bychom Vás informovali o iniciativě Komise pro cestovní ruch a propagaci města Harrachova. Jde o zajímavý způsob zviditelnění harrachovského regionu před hlavní letní sezónou. 

Harrachov

Za tímto účelem by byly po celou dobu jednoho z vybraných červnových víkendů
poskytovány všem turistům a návštěvníkům Harrachova slevy ve výši 50% u všech
subjektů zapojených do  této akce, samozřejmě při splnění všech níže uvedených podmínek. Za účelem přípravy této akce  proběhlo v úterý 03.05.2011 v salonku hotelu OREA Vital Hotel Sklář**** pracovní jednání. Připravovaná PR kampaň byla pojmenována titulkem „HARRACHOV za polovinu – HappyWeekend (nebo Happyvíkend, zvažte co je lepší)“ a je připravována zejména pro podporu návštěvnosti našeho, jinak tradičního horského střediska mimo zimní období.

Pracovní jednání proběhlo za laskavé podpory ředitele OREA Vital Hotel Sklář**** pana ing. Martina Kocourka. Jmenovitě panu řediteli Kocourkovi a všem, kteří se uvedeného pracovního jednání aktivně zúčastnili, touto cestou děkujeme.

V rámci tohoto pracovního setkání došlo po několikahodinovém jednání k vzájemné dohodě na podobě propagační kampaně „HARRACHOV za polovinu – HappyWeekend“. Samotná akce se uskuteční o víkendu 17. až 19. června 2011. Předcházet ji bude maximální medializace, jejímž stěžejním bodem bude tisková konference s datem konání ve čtvrtek 9. června 2011.

V průběhu akce „HARRACHOV za polovinu – HappyWeekend“, budou návštěvníci moci čerpat výhod většinových 50 % slev za volnočasové služby, vstupy do muzeí atd. a v dalších oblastech v té míře, jakou jednotlivý provozovatel dané služby v rámci této kampaně poskytne. Oprávněn k čerpání této služby bude pouze ten návštěvník, jenž si zakoupí na informačním centru Správy KRNAP v Harrachově „HARRACHOV za polovinu – HappyWeekend“ pas v hodnotě 100,- Kč.

K tomuto pasu dostane každý zájemce o tuto akci manuál na tiskopisu A4, na kterém bude seznam zúčastněných subjektů pro „HARRACHOV za polovinu – HappyWeekend“. Současně zde bude uvedena poskytovaná služba a procentní vyjádření slevy. Na tento pas (kartičky či pásku) pak, u do kampaně zapojených subjektů, může po celý víkend v Harrachově poskytnuté slevy návštěvník průběžně čerpat. Samozřejmě pouze jednorázově, nikoliv opakované podobě.

Máme za to, že se jedná o velmi flexibilní systém, do kterého se může formou poskytnutí slevy zapojit maximální množství subjektů provozující služby v cestovním ruchu v našem městě a svým vkladem poskytnuté slevy podpořit společným úsilím public relations města Harrachova.

Multiplikační efekt této marketingové akce dále předpokládá nejenom zvýraznění regionu a atraktivit Harrachova, ale i zvýšení latentního zájmu návštěvníků z celé ČR o trávení volného času, víkendů nebo dovolených v našem regionu.

Tomu by v maximální míře měli napomoci novináři a média s celostátní působností, jejichž účast se pokusí zajistit jak vedení města, tak i renomovaný žurnalista a moderátor připravované tiskové konference, pan Oldřich Vejvoda, ale i sofistikovaný výběr řešení pozvánky k účasti na tiskové konferenci.

Spoluorganizátoři akce poukázat hlavně na jedinečnost našeho regionu. Žádné jiné místo na Krkonoších totiž nedisponuje tak rozmanitým souhrnem nabízených zajímavostí:

 • příroda: jedinečným přírodním prostředím širšího intravilánu města, reprezentovaného mimořádně atraktivním Mumlavským vodopádem,
 • historie: historií našeho tradičního horského regionu reprezentovanou řadou místních muzeí,
 • tradice: reprezentována sklárnou, lázněmi a minipivovarem v jednom komplexu budov,
 • sport: šíří sportovního vyžití – turistika, cyklistika, golf, tenis atd.,
 • adrenalin: volnočasovými projekty jako jsou bobová dráha, vertikal park, lanové parky, lanová dráha atd.

I proto je snahou i přáním iniciátorů z řad Komise pro cestovní ruch a propagaci města Harrachova zapojení pokud možno co největšího počtu subjektů podnikajících na poli cestovního ruchu do kampaně „HARRACHOV za polovinu – HappyWeekend“.

Na e-mailovou adresu zpravodaj@harrachov.cz můžete zasílat vámi navržené zapojení ve formě:

 • název subjektu,
 • adresa,
 • formulování nabízené služby,
 • pultová cena nabízené ceny v Kč,
 • cena nabízené služby po slevě v Kč,
 • sleva proti pultové ceně v Kč,
 • sleva proti pultové ceně v %.

Současně s tímto apelujeme na pokud možno výrazné, ne formální(!!!) slevy. Bobová dráha, lanová dráha, vertical park, turistický vláček a některé vstupné do některých muzeí bylo již sjednáno na výše uvedené první pracovní schůzce ve výši 50 %. I z tohoto důvodu je v titulku této akce zmíněn Harrachov za polovinu. I z tohoto důvodu budou organizátoři akce jako marketingový nástroj uvádět výsledný součet všech slev v Kč.

Všichni ze subjektů, kteří se do kampaně „HappyDay víkend“ aktivně zapojí (dle podmínek předchozího odstavce), jsou zváni na generální pracovní poradu, které se uskuteční v pondělí, dne 16. 05. 2011 od 11.00 hod v salonku OREA Vital Hotel Sklář****. 

Zde budou projednávány následující podrobnosti k celé akci:

 • sestavení přesného seznamu zúčastněných subjektů, druhů poskytovaných služeb a % výše slev na tuto akci,
 • sestavení výsledné slevy, kterou budou moci návštěvníci Harrachova využít,
 • přesný program tiskové konference, včetně losování daru OREA Vital Hotel Sklář****,
 • způsob a zadání vypracování pozvánky na tiskovou konferenci,
 • zadání vypracování tiskové zprávy,
 • způsob prezentace a uplatnění tiskové zprávy,
 • zadání tisku manuálu k prodejnímu pasu PR akce,
 • vysvětlení logistiky k manuálu,
 • způsob uplatnění pasu u subjektů poskytujících služby,
 • ochrana před zneužitím pasu,
 • vyhodnocení PR akce.

Ještě je nutné zmínit, že všem, kteří se do jistě neziskové, ale prospěšné marketingové akce  „HARRACHOV za polovinu – HappyWeekend“ zapojí, bude dán odpovídající prostor v rámci mediální kampaně jak v tiskové zprávě, tak v elektronické podobě na webových stránkách města Harrachova.

A protože zatím na Krkonoších podobnou akci nikdo v této podobě doposud neorganizoval, a neorganizuje, chce být město Harrachov první a originální. Bude proto usilovat, aby se z akce „HARRACHOV za polovinu – HappyWeekend“ stala každoroční tradice podobně, jako například Setkání s Krakonošem, které probíhá pravidelně na konci zimní sezony.

A cílem veškeré této snahy je připomenutí, že město Harrachov není jenom 4-5 měsíců báječného lyžování, ale i 7-8 měsíců pro nádherný jarní, letní i podzimní pobyt.

Martin Soukup

 

[ dh ]

 

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS