Zpět      Tisk     Všechny články

V Krkonošské sezoně na skok k sousedům

27.12.2010 v 15:53

Nosným tématem nového vydání turistických novin Krkonošská sezona jsou „Krkonoše – hory bez hranic“.

Tak se totiž dají stručně shrnout a vyjádřit současné tendence života obyvatel, představitelů komunální politiky a státních orgánů, kteří v nejvyšších českých horách působí a pracují. Svými aktivitami přispívají k rozvoji území, tvůrčí činností k uchování tradic a svým entusiasmem k jejich obnově.
Naším záměrem je v Krkonošské sezoně přiblížit některé zajímavé přeshraniční i příhraniční aktivity a představit zajímavá místa v Polsku, ležící v těsné blízkosti pod horami.
Počteníčko začíná vánočními zvyky a tradicemi, praktikovanými na české i polské straně. Pokračuje exkursem do sportu, který je v horách od nepaměti – sáňkováním na rohačkách, vlčkách, rejdách. Přiblíží mezinárodní sjezdy na saních – rohačkách do Kowar a Jilemnické krasojízdy.

Krkonošská sezona

Představena je zajímavá škála nejenom horských vánočních liturgických památek. Její součástí je pozvánka k prohlídce betlémů, dnes již jako muzejních exponátů. Zavítat můžete do expozic v Krkonoších, ale i Podkrkonoší. Kam – to se sami dočtete.
Pod titulkem „Navštivte polské Krkonoše – nezklamou vás“ – vám umožňujeme ochutnávku opravdových zajímavostí našich blízkých sousedů. Krátkými medailonky si připomeneme někdejší výrazné sportovní osobnosti obou regionů.
Pro dlouhé zimní večery jsme vybrali povídání o vysokohorské lokalitě, vykazující drsné arktické klimatické podmínky, situované nedaleko dnešní Vrbatovy boudy. Právě kolem někdejších Jestřábích bud se upínala tehdy skrytá pozornost mužů ve vojenských uniformách za II. světové války. Nejen milovníkům bílých stop je věnováno vzpomínkové vyprávění jednoho z prvních tehdy ještě Čechoslováků, kteří se vypravili do Švédska na dálkový Vasův běh.

Nechybí sjezdové možnosti v Čechách i v Polsku, několik receptů dobrot i z podkrkonoší, ale i zajímavý pohled věnovaný třem „radnicím“ v Jelení Hoře, Kowarech a Karpaczi, anebo prezentace některých ubytovacích, stravovacích a dalších služeb.
Závěr zimního vydání novin je věnován čtenářské soutěži. Zúčastnit se můžete i vy!

 

Krkonošskou sezonu, která byla financována z fondu mikroprojektů česko – polské Euroregionu Nisa,  vydalo Město Harrachov ve spolupráci se Svazkem Krkonoše, získáte zdarma v krkonošských infocentrech. Přeložena je i pro vaše polské a německé hosty či přátele. Tak se pro ni zastavte na harrachovském turistickém infocentru, rádi vám ji předáme. 

 

EU

 


[ dh ] M. Soukup


Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS