Zpět      Tisk     Všechny články

Do Harrachova už teče pitná voda ze Souše

22.10.2010 v 08:36

Z úpravny vody na Souši až do Harrachova vede vodovodní přivaděč, jehož výstavbu právě dokončila Severočeská vodárenská společnost (SVS).

Díky třinácti kilometrům nového potrubí se nejen zlepší zásobování města pitnou vodou, ale vyřeší se i problémy s její kvalitou. Místní zdroje, jejichž problém byl mimo jiné i v zamrzání, jsou totiž převážně nekvalitní.

Harrachov už nebude mít problémy s pitnou vodou

Nový přivaděč má být pro město a okolí jediným přívodem pitné vody. Zatímco trvalých obyvatel má Harrachov jen sedmnáct set, v sezoně se počet lidí, kteří potřebují pitnou vodu, zvyšuje díky rekreantům až na deset tisíc.

Výstavba přivaděče vyšla na téměř 108 milionů korun. Stavba se tak oproti původní představě devadesáti milionů prodražila. „ Technickým problémem číslo jedna, který znamenal částečné zdržení na některých úsecích, byl výskyt bloků zdravé prokřemenělé žuly. Řešili jsme proto operativně nasazení různých typů takzvaných skalních fréz, “ uvedl za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Martin Borovička, generální ředitel společnosti Syner.

Trasa nového přivaděče prochází katastrálním územím Desná III, Polubný a Harrachov a vede převážně v komunikacích a cestách. Výjimku tvoří čtvrt kilometru dlouhý úsek v lesním průseku sjezdové tratě Mýtiny v KRNAPu a zhruba pět set metrů potrubí vede po loukách, “ konstatovala mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

Úskalím výstavby bylo i to, že v lokalitách chráněné krajinné oblasti se musely výkopy provádět pouze ručně. Stometrové převýšení mezi Souší a přechodem Milnice v Harrachově si pak vyžádalo instalaci dvou čerpadel v úpravně vody na Souši.

Stavba začala loni v červenci a oficiálním termínem dokončení je 31. říjen. „ V těchto dnech probíhají revizní a tlakové zkoušky, proplachy potrubí, desinfekce a dokončují se povrchy na dotčených komunikacích, “ poznamenala Dagmar Haltmarová.

Čistírna vody Harrachov
Slavnostní dokončení realizace úpravy čističky v Harrachově    foto: deník / Jan Škvára


Dokončena je také úprava čističky

Výstavba třináctikilometrového přivaděče nebyla jedinou akcí SVS v oblasti Harrachova. Zároveň s dokončením nového potrubí skončila i rekonstrukce harrachovské čistírny odpadních vod.

Jejím cílem bylo splnění požadavků legislativy, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod, zejména zajištění účinnosti při odbourávání dusíku a fosforu, “ konstatoval předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti Petr Skokan.

 

 

Více o rekonstrukci harrachovské čistírny odpadních vod:

Harrachov má přes 1 700 trvale žijících obyvatel, z nich je téměř 1 600 napojených na kanalizaci zakončenou na ČOV. Původní mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 9 500 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu roku před rokem 1985. V současnosti na ČOV přicházejí odpadní vody od cca 7 800 EO. Do tohoto počtu EO jsou započítány znečištěné odpadní vody vypouštěné z provozoven drobného podnikání i z řady ubytovacích a stravovacích zařízení. Většina znečištění, přiváděného na ČOV, tedy pochází od podnikatelských subjektů.
ČOV Harrachov

Pro rekonstrukci byly využity stávající objemy nádrží a stávající objekty ČOV, s cílem zajistit vyšší účinnost při odbourávání dusíku a fosforu. Chemické hospodářství bylo doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu, proto byl nově doinstalován zásobník na síran železitý. Součástí rekonstrukce bylo i kalové hospodářství. Došlo k výměně trubních systémů v objektu biologického stupně čištění. Byly rovněž doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Došlo ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod. Rekonstrukce ČOV byla prováděna postupně za provozu, bez odstávek.

Stavba má být podle smlouvy dokončena do konce října 2010 . Dnes jsou stavební práce dokončeny a technologie je namontována. Jednotlivé soubory mají za sebou komplexní zkoušky. Probíhají celkové komplexní zkoušky včetně doladění řídícího systému. Roční zkušební provoz bude zahájen v listopadu 2010 po předání zrekonstruované čistírny.

 


[ dh ] zdroje: SVS.cz, Krkonošský deník

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS