Zpět      Tisk     Všechny články

Možnost inzerce v Krkonošské sezoně

21.9.2010 v 06:01

Možnost inzerce v turistických novinách Krkonošská sezona.
v současné době připravuje město Harrachov vydání turistických novin "Krkonošská sezona", určených pro nadcházející zimní sezonu 2010/2011.

Chtěli bychom Vám nabídnout možnost uveřejnění Vaší nabídky formou inzerátu.

* Turistické noviny vyjdou v nákladu 55.000 kusů ve třech jazykových verzích v češtině, němčině a polštině.
* Budou k dispozici zdarma v infocentrech v Krkonoších od Kořenova na západě až po Žacléř na východě, prakticky půl roku, po dobu celého nadcházejícího období, do vyčerpání zásob. Taktéž se objeví na pultech městských infocentrech v polské části Krkonoš.
* Setkají se s nimi návštěvníci infocenter a muzeí Správy Krkonošského národního parku.
* Každý inzerent dostane zdarma určité množství turistických novin pro své hosty a návštěvníky.
* Turistické noviny budou k dispozici na dalších infocentrech v Českém ráji, Jizerských horách a Východních Čechách.
* Prostřednictvím agentury CzechTourism v Praze se dostanou i do jejích poboček v Polsku, Německu a Rakousku, do regionálního infocentra na Staroměstském náměstí v Praze.
* Kromě běžné (barevné) inzertní plochy ve třech standardních rozměrech (viz. příloha) Vám nabízíme možnost zakoupení další plochy pro zveřejnění černobílého textu v těsné blízkosti Vašeho inzerátu. Tím Váš inzerát více a blíže osloví čtenáře a umožní zvýraznění nabídky. Text bude námi překládán do jazykových mutací.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás:
Dáša Palátková, dasa-palatkova@volny.cz, tel. 605 711 719
Na vydání těchto turistických novin Krkonošská sezona podalo město Harrachov projektovou žádost o podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Fondu mikroprojektů Česko – polské spolupráce (Cíl 3) Euroregionu Nisa.

Formáty inzerce - Krkonošská sezona-harrachov.pdf

 

[ dh ] M. Soukup, v  Harrachově 20.9.2010

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS