Zpět      Tisk     Všechny články

Den Země - Na výletě s Harrachy

16.4.2010 v 09:09

Představujeme tyto majitele panství jako model dobrých hospodářů, kteří si vážili místa, kde žijí, pečovali o něj, šetřili přírodní zdroje a usilovali o to, aby svěřený majetek předali zvelebený dalším pokolením.

Akci DEN ZEMĚ Pořádá MAS „Přiďte pobejt, o.s., město Jilemnice, Správa KRNAP a Čmelák, o.s. ve středu 21. dubna 2010 v Jilemnici

PROGRAM:

Pro děti a veřejnost 8 – 14 hodin (Skupinový program pro děti 4. -6. tříd ZŠ) Trasa je cca 4-5 km dlouhá, pohybujeme se v areálu Hraběnka. Za velmi deštivého počasí budou zastávky umístěny ve městě.
Začátek - brána zámeckého parku v Jilemnici (registrace, zadání trasy)

ZASTÁVKY:

1. Zvědavá ulička – CO NÁM ODKÁZALI HARRACHOVÉ (úvod do tématu – dr. J. Luštinec, Krkonošské muzeum Jilemnice, Správa KRNAP)

2. Sokolský park – PTAČÍ JEVIŠTĚ (Jakub Šimurda, Krkonošské muzeum Vrchlabí, Správa KRNAP)

3. Hraběnka (buňky) – PROČ HRABĚ HARRACH PODPOROVAL VČELAŘE a ne příštipkáře? (dr. J. Materna – Správa KRNAP)

4. Vyhlídka – KAM AŽ DOHLÉDNEM? (Renata Šulcová, ZŠ Jlemnice)

5. Les – JARO V LESE (Ing. L. JIřiště, občanské sdružení Čmeláci Liberec)

6. Sběrný dvůr - PŘEMÝŠLEJ, NEŽ TO VYHODÍŠ (Ing. D. Stolínová, město Jilemnice)

7. Jilemka – HRABĚNKA NA BLATECH (skauti střediska Jilm)

Děti země Jilemnice

Kontakt: Zdeňka Flousková, MAS „Přiďte pobejt!“ (774 678 029)

pdf pozvánka

 

www.maspridtepobejt.cz
Občanské sdružení MAS „Přiďte pobejt!“ je dobrovolný spolek lidí, kteří usilují o rozvoj Jilemnicka v duchu společných představ a předsevzetí, Tento záměr se snaží naplnit mimo jiné i získáváním finanční podpory pro dané území. MAS „Přiďte pobejt!“ působí na Jilemnicku od roku 2004.

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS