Zpět      Tisk     Všechny články

Karkonoski park narodowy

25.5.2009 v 10:58

Polský Krkonošský národní park byl zřízen rozhodnutím Rady ministrů Polské republiky ze dne 16. ledna 1959 a v letošním roce 2009 tedy slaví 50. výročí svého vzniku.

Podhůří Krkonoš bylo navštěvováno slovanským kmenem Bobřanů již v 5. století, souvislé osídlení Krkonoš trvá nepřetržitě od 12. století. Skutečná exploze návštěvnosti nastává od roku 1681, kdy byla postavena kaple sv. Vavřince na Sněžce, která se stala cílem cest mnoha poutníků. Nejrůznější formy lidské činnosti – zpočátku hledání zlata, rud a minerálů, lov, sběr léčivých bylin, později pak osídlování samotných hor ve spojitosti s těžbou dřeva a pastevectvím – zapříčinily velké změny a v jejich důsledku i poškození krkonošské přírody. Poměrně brzy lidé pochopili nutnost ochrany výjimečných přírodních hodnot Krkonoš.

50 lat Karkonoskiego Parku Narodowego

První opatření tohoto druhu byla přijata již na konci 19. století, v roce 1933 byla zavedena druhová ochrana rostlin a zvířat a také byly zřízeny první přírodní rezervace ve Sněžných jamách, v jamách Velkého a Malého rybníka, v Černé jámě a v dolině Lomničky. Většina žulových skalních útvarů byla prohlášena za přírodní památky. V roce 1953 byla zřízena rezervace Góra Chojnik (Hora Chojník) o rozloze 24 ha. Všechny tyto rezervace byly později začleněny do národního parku.

www.kpnmab.pl


Pokaż poland.gov.pl - turystyka na większej mapie

Za půlstoletí činnosti polského Krkonošského národního parku zdejší přírodu ohrožovaly nejrůznější jevy a události, narůstal tlak turistického ruchu a měnil se i celkový pohled na ochranu přírody. Pracovníci národního parku se po celou dobu existence své organizace snažili odvracet všechna nebezpečí a uchovat krkonošskou přírodu v co nejlepším a nejméně narušeném stavu. Krkonošský národní park dnes není pouze jedním z nejcennějších přírodních území Evropy, ale také velmi důležitým regionálním centrem turistiky, vědy a ekologické výchovy. Sněžka

Budoucnost národního parku do značné míry závisí na co nejširším přijetí veřejností, aby jeho území mohlo být co nejúčinněji chráněno. Obrovské přírodní bohatství nacházející se v Krkonoších je zároveň velkou turistickou atrakcí, ale má i značný vliv na hospodářský a ekonomický rozvoj oblasti.

Proto je pro zachování hodnot území nezbytný trvalý dialog mezi správou národního parku a místní společností, aby se podařilo najít co nejlepší, ale zároveň také pro přírodu co nejbezpečnější formy zpřístupnění KPN pro turistiku v širokém slova smyslu.

Národní park jako nejvyšší právní forma ochrany přírody v Polsku dává záruku uchování těchto hodnot jak z pohledu ekologie, tak i ekonomiky. A to nejen pro dnešek, ale i pro budoucí pokolení.

 

Medale Zarządu Głównego PTTK (pamětní medaile)


[ dh ] Zdroj: Časopis Krkonoše - Jizerské hory

 

fotosoutěž NA TÉMA: Obyvatelé Krkonoš
OREA Vital Hotel Sklář se nachází v klidné poloze na kraji lesa v nadmořské výšce 700 m, přesto je z centra Harrachova vzdálený pouze 5 minut chůze.


www.orea.cz/sklar

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS