Zpět      Tisk     Všechny články

Poradí nová brožurka KRNAP!

9.3.2009 v 09:30


V prosincových dnech loňského roku spatřila světlo světa nová publikace Zemědělský rádce pro šetrné hospodaření v Krkonoších.

Útlá brožura se dotýká nejdůležitějších témat a směrů, které dnes již neodmyslitelně patří k „přírodně-šetrnému“ zemědělskému hospodaření. Autoři z řad Správy Krkonošského národního parku, neziskové organizace Daphne z Českých Budějovic i další oslovení odborníci se v ní pokouší poradit nejen zemědělcům.

Z textu se například dozvíme, jak se vyznat ve složitém systému agrárních dotací, jak správně pečovat o louku s rozptýlenou zelení, jak začít s agroturistikou, chovem včel či jak se aktivněji zapojit do dění v regionu.

Součástí jsou i praktické postřehy a nechybí ani odkazy na další zajímavé zdroje informací včetně kontaktů na úřady.

Publikaci lze stáhnout zde v elektronické podobě či v tištěné formě přímo v budově Správy KRNAP.

pdf zemedelsky_radce 3.42 Mb

Obsah

Ve 27 kapitolách jsou zpracována témata jako evidence hnojení, cross-compliance, přehled dostupných dotací, pozemkové úpravy, prodej ze dvora, NATURA 2000, chřástal polní a zemědělství a další. Kromě praktických postupů jsou témata doplněna kontakty na příslušné místní úřady a přehledem legislativy.

1. Krkonošský národní park a lidé (Jiří Bašta, Klára Pohlodková)
2. Historie i současnost kamenných zídek a snosů (Tomáš Janata)
3. Přehled dostupných dotací (Zuzana Veverková)
4. Agroenvironmentální opatření (Zuzana Veverková, Martina Zemanová)
5. LPIS, Portál farmáře a stájový registr – prostředky
moderního hospodaření (Zuzana Veverková)
6. NATURA 2000 (Stanislav Březina)
7. Evidence hnojení a krmiv (Marcela Beranová)
8. Křížová shoda aneb Cross-compliance (Marcela Beranová)
9. Co se rozumí dobytčí jednotkou? (Marcela Beranová)
10. Havarijní plán (Pavel Němec, Martin Střelec)
11. Louky a pastviny pohledem hospodáře a ochrany přírody (Lubomír Jiřiště)
12. Časté otázky k trvalým travním porostům (Zuzana Veverková)
13. Kam s trávou? aneb Kompostování (Petra Konvalinková)
14. Stromy a keře v zemědělské krajině (Lubomír Jiřiště)
15. Pozemkové úpravy (Lubomír Jiřiště)
16. Voda v krajině (Lubomír Jiřiště)
17. Jak správně likvidovat odpad (Martin Střelec)
18. Plán péče o životní prostředí farmy (Martin Střelec)
19. Začínáme s agroturistikou (Pavel Němec, Martin Střelec)
20. Vstup do ekologického zemědělství (Pavel Němec, Martin Střelec)
21. Prodej ze dvora, místní produkty (Petra Konvalinková)
22. Včelaření pro radost a užitek (Marek Otípka)
23. Chřástal polní a zemědělství (Pavel Jaška)
24. Alternativní zdroje energie – využití biomasy (Petra Konvalinková, Milan Kouřil)
25. Státní správa v Krkonošském národním parku (Hana Slavíčková)
26. MASky – partneři v území (Zdeňka Flousková)
27. Otázky přemýšlivého občana (Zdeňka Flousková)
Kontakty ůřadů a organizací
Seznam použitých zkrate

Publikace byla vydána ve spolupráci se Správou KRNAP a byla podpořena grantem MŽP a Královéhradeckého kraje.

 

DALŠÍ INFORMACE: www.daphne.cz

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS