Zpět      Tisk     Všechny články

K výsledkům anketního dotazování

24.10.2008 v 10:03

Nabízíme Vám nyní informace o  dílčích výsledcích nedávného sociologického šetření, ve kterém měl každý a nejen trvale žijící obyvatel města Harrachov, příležitost vyjádřit svůj názor k životním podmínkám zde.

Tedy, v rozsahu současného stupně jejich vyhodnocení. To však nic neubírá na jejich zajímavosti. Tento výsledek je reflexí názorů celkem 119 respondentů, kteří tvoří bez ohledu na věk 7,6% absolutně všech trvale hlášených obyvatel tohoto města. Blíže skutečnosti je však tento podíl podstatně významnější. Minimálně 17,4%, bereme-li v úvahu, že se jednotlivé dotazníky dostaly do rukou všem obyvatelů města starším 15 let a nebo ještě přesněji do každé domácnosti. Tu tvoří v průměru 3 osoby, což odpovídá názoru cca 22,6% trvale žijících obyvatel. Všechny tyto hodnoty jsou však statisticky zajímavé a z hlediska jejich účelu neopomenutelné. Kompletní grafy a tabulky přinášíme níže.

Co by měl městský úřad řešit především ? V čem spočívá hlavní šance pro další rozvoj města?


Z pohledu pověřených zpracovatelů návrhu Strategického programu rozvoje je pro nás obecně největším překvapením vysoký stupeň nespokojenosti převážné většin respondentů s životem zde. To je v přímém kontrastu nejen s našimi poznatky, které jsme získaly v průběhu dosavadních šetření, ale také z výsledků anket mezi jedno - i vícedenními návštěvníky tohoto střediska. V obou případech a nezávisle na sobě jsme získali, ale také se nám potvrdil dojem dobře a pro návštěvníky poměrně atraktivně vybaveného střediska cestovního ruchu. Včetně standardů ubytovacích a stravovacích, jako i dalších kulturně společenských nabídek.

Ne, že by nebylo co vylepšit, to je možné vždy a v mnoha směrech, ale například porovnáme-li vybavenost a pestrost nabídky služeb zde s vybaveností a pestrostí nabídek v Rokytnici n. J., Vrchlabí, Špindlerově Mlýně a nebo Peci p. Sněžkou, není se až tak za co stydět.

Čeho si ve svém městě nejvíce vážite a ceníte? Za co se v obci nejvíce stydíte, co vám znepříjemňuje život?

Mimo to vnímáme zde poměrně vysoký stupeň především návštěvnické pohody, který je dán nejen úpravou veřejných prostranství, chodníků, ale také celkově dobrou údržbou pořádku, souladu zelně a zástavby, což ve značné míře a v různém  stupni chybí převážné většině výše uvedených středisek. Zároveň, hledejme odpověď na otázku: co chybí tomuto středisku ve vybavenosti na rozdíl od ostatních středisek na území Krkonoš? Domníváme se, že toho není tolik, aby výsledná a současně průměrná hodnota spokojenosti či nespokojenosti s životem zde musela být v kumulativní otázce ankety s číslem 4 v hodnotě 3,1. Z čeho tedy pramení ona nespokojenost, jako i rozdílnost názorů místních obyvatel na straně jedné s názory návštěvníků (hlavního zdroje příjmů) a zpracovatelů návrhu Strategického programu rozvoje tohoto města?  To je otázka na kterou bude třeba ještě společně hledat odpověď.


Do té doby existuje dál možnost sdělovat týmu zpracovatelů své připomínky, názory a náměty a to nejen prostřednictvím elektronické pošty na adresu: houdek@knc.czu.cz, ale také prostřednictvím klasické poštovní zásilky na adresu: Karel Houdek, p.o. box 108, 181 21 Praha 8. Všechny vaše sdělení se nejen velmi pečlivě evidují, ale také průběžně vyhodnocují.

ANKETA
Současně máte dál možnost – pokud jste tak dosud neudělali, zaslat nám z těchto internetových stránek města získaný a následně vyplněný svůj anketní lístek, který bude zařazen do dalšího kola vyhodnocení této ankety. Každý hlas a názor má svůj význam a  smysl.

 

výsledky ankety INTERNET XLS výsledky ankety POŠTA XLS

           Prohlížet soubory můžete např. pomocí programu Excel Viewer 2003


Současně s tím máte také možnost doručit nám prostřednictvím tzv. návrhové – evidenční karty, konkrétní návrh projektu, programu a třeba také organizačního opatření k zajištění dalšího, lepšího, ale především dlouhodobého rozvoje města Harrachov. Také tato návrhová evidenční karta je už nyní k dispozici zde na internetových stránkách města a nebo Vámi ji přímo na městském úřadu v tištěné podobě ochotně poskytnou.  

Návrhová evidenční karta

Návrhová evidenční karta

 

Jejím prostřednictvím lze doručit na adresu zpracovatele strategického plánu : houdek@knc.czu.cz, nebo prostřednictvím klasické poštovní zásilky na adresu: Karel Houdek, p.o. box 108, 181 21 Praha 8, konkrétní návrhy projektu, programu a třeba také organizačního opatření k zajištění dalšího, lepšího, ale především dlouhodobého rozvoje města Harrachov.

Děkujeme Vám za Váš dosavadní zájem o naši práci a těšíme se na Vaše další náměty a připomínky.  
Karel Houdek, koordinátor projektu

 

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS