Zpět      Tisk     Všechny články

Tip na výlet - „Riegrovka“

10.10.2008 v 14:18

Riegrova stezka, nazvaná na počest slavného semilského rodáka JUDr. Františka Ladislava Riegra, je krajinnou a turistickou perlou Horního Pojizeří.

Riegrova stezka

„Nad míru příjemnou jest procházka touto stezkou, která rovněž Riegrovo jméno nese. Kráčíte tudy jako v parku a přece jste v lůně čisté přírody, jejíž vzhled změnila ruka lidská jenom zřízením železniční trati na druhé straně údolí. Ta však celkovému dojmu krásna ni v nejmenším nezdá se vaditi...

...Rozkošně se vám tu dýchá v nezkaženém lesním ozónu i usedáte tu a tam na lavičky, jichž po cestě dosti naseto, nechávajíce své myšlenky doprovázeti ladnou hudbou dovádivých jizerských vlnek. Mile lahodí oku sytá zeleň úzkého koberce lučiny táhnoucí se mezi stezkou a břehem vody jizerské.“ (Jan Kamenický)

Stezka
Riegrova stezka je zajímavou geologickou lokalitou severních Čech. V délce zhruba 3 km se Jizera probíjí hluboce zaříznutým skalnatým údolím od Bítouchova k soutoku s Kamenicí u Spálova. Místy až 130 metrů nad říčním korytem ční strmá skaliska. Tuto výšku hloubila Jizera 5 miliónů let, od období mladších třetihor. Její spád v tomto úseku činí 1 metr na 100 metrů délky toku. Stezka se chvílemi vine těsně nad řekou, potom doslova přilepena ke skalám stoupá vysoko do srázného úbočí, překonává nejstrmější úsek lávkou zavěšenou na svislé skalní stěně, tunelovým průvlekem protíná horninovou výspu, aby zase pokračovala klidnými rovinnými pasážemi

 

kameny na stezce
visutá galerie


Není to procházka upraveným parkem, ale projde tu každý, kdo je zvyklý podnikat turistické výlety běžné náročnosti. A aby požitek z putování po Riegrově stezce byl ještě více umocněn, bylo zde v roce 1983 rozmístěno 12 tabulí naučné stezky, podrobněji informující o geologických zajímavostech trasy. Skály, lemující tok Jizery, tak promlouvají o tom, jak příroda utvářela tento malebný kout naší vlasti.

Rss

VÝLET ÚDOLÍM JIZERY - RIEGROVA STEZKA

Semily – Bítouchov – údolí Jizery – Podspálov – Morava – Kamenického stezka – Semily, 12 km


Jizera
Řeka Jizera, pramenící na jižním svahu hory Smrk v Jizerských horách, protéká po 50 km dlouhé pouti jedním z krajinářsky nejzajímavějších údolí Čech, přírodní rezervací Údolí Jizery, vyhlášenou v roce 1951 (od r. 1992 přírodní rezervace). Skalní soutěska Galerie u Bítouchova byla vyhlášena v roce 1990 za chráněný přírodní výtvor (od r. 1992 přírodní památka).

 

Riegrova stezka - visutá galerie

Liská síla
Nejmladší zdejší technickou památkou je vodní elektrárna z dvacátých let minulého století. Nejstarším lidským dílem v kaňonu a dobovou technickou kuriozitou jsou říkovské železniční tunely na dráze Pardubice – Liberec, Riegrova stezkauvedené do provozu roku 1859. Celková délka čtyř tunelů je 743 m.

V roce 1870 nechala textilní firma Schmitt v Bítouchově, jejíž tovární objekty byly častými povodněmi nejvíce ohrožovány, rozsáhlým odstřelem skal rozšířit soutěsku, která byla původně v nejužším místě široká jen něco přes metr. Tato soutěska, dlouhá cca 80 m, se dala ještě v polovině 19. století přeskočit. Soutěska byla zpřístupněna visutou lávkou v roce 1909. Zbudování této 77 m dlouhé visuté galerie 5,5 m nad hladinou Jizery bylo pracné, neboť jejích 20 železných nosičů bylo nutno zapustit 70 cm hluboko do tvrdé fylitové skály.

Riegrova stezka je stará stezka, která funguje od roku 1909, kdy byla zakončena její bezmála dvouletá stavba.

Stavba stezky byla zahájena v červnu 1909, stezka byla pojmenována po nejslavnějším semilském rodákovi Dr. F. L. Riegrovi. Riegrova turistická stezka byla 5,1 km dlouhá, z toho nová část 3,8 km. Stavba nové části trvala tři měsíce, bylo na ní vystříleno 304 kg dynamitu při 2053 ranách. Slavnostní otevření stezky se konalo 10. října 1909. Riegrova stezka byla ihned po otevření hojně navštěvována. Za první rok jí prošlo 80 tisíc návštěvníků.

Pěšorest
Přístřešek umožňující oddech, občerstvení, příjemné posezení s výhledem na Krkavčí skálu zde stojí od r. 1973 (nejedná se o původní přístřešek, ale o novou stavbu, realizovanou v roce 2001 Lesy ČR s.p. na místě stavby původní).

V Pěšorestu, jak byl přístřešek nazván, měli návštěvníci k dispozici i sešitek, do něhož mohli zaznamenávat své dojmy a připomínky.

Nová naučná stezka
Původní naučná stezka byla v údolí Jizery vybudována v roce 1983. Autorem textů byl profesor RNDr. Fediuk. Stezka měla 12 zastavení. Po dvaceti letech provozu informační systém nesloužil svému účelu, text na tabulích byl navíc příliš odborný, proto bylo rozhodnuto o její rekonstrukci.

Nová naučná stezka obsahuje celkem 15 zastavení, věnovaných ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Informační panely, obsahující texty v českém a anglickém jazyce jsou doplněny ilustračními obrázky a fotografiemi.

Fotografie vpravo je ze Slavnostního přestřižení pásky, v místě na visuté lávce v soutěsce Galerie za účasti Semilského starosty J. Farského (9.10.2008)

 

[ dh ] zdroje: tvrtm.cz, pohlednice-fleknova-stepanova.cz

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ
Tipy na výlety (nejen) autem
Pojďme navštívit turisticky nejzajímavější místa Jizerských hor.
Autem na Černou Studnici a odtud pěšky po Černostudničním hřebenu na vyhlídku Terezínka nad Tanvaldem a stejnou cestou zpět.
Za půvaby odvrácené strany Krkonoš aneb jaro na kole. Pohoří protínají stovky kilometrů stezek určených nejen pro zkušené "bikery", ale i pro rodiny s dětmi...    
Hrad Trosky je jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice. Tato památka je zasazena do malebné krajiny...
Přijměte pozvání do mikroregionu Pojizeří, kraje řeky Jizery, hlubokých údolí a dalekých rozhledů  Horní Pojizeří
Na Bramberku u Lučan (787 m.n.m), můžeme obdivovat 21 metrů vysokou rozhlednu z žulových kvádrů Vidět odsud bývá také například Sněžka, Černá hora, Bezděz i Ještěd.

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS