Zpět      Tisk     Všechny články

Prodej bytů 

29.9.2008 v 16:35

V současné době jsou veškeré podklady k prodeji bytů v panelových domech č.p. 464 – 475 v Harrachově, (prohlášení vlastníka bytů, geometrické oddělovací plány na pozemky okolo panelových domů a další doklady související s prodejem bytů) předány advokátní kanceláři pověřenou vypracováním kupních smluv na jednotlivé byty ve smyslu přijatého usnesení Zastupitelstva města Harrachov z 6.6.2007 a 19.9.2007.

V nejbližších dnech (řádově do 2 týdnů) bude zaslána stávajícím nájemcům bytů, jichž se prodej bytů týká, Nabídka převodu bytu do vlastnictví dosavadnímu nájemci podle § 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb.

Tato nabídka obsahuje veškeré informace o prodávaném bytu, které budou obsaženy v kupní smlouvě a předchází vlastní kupní smlouvu. Nájemce je touto formou vyzván k odkoupení bytu,  na nějž má uzavřenou nájemní smlouvu.

V případě potvrzení zájmu o koupi bytu nájemcem bytu bude (po zaplacení celé kupní ceny bytu) uzavřena (podepsána) kupní smlouva s nájemcem bytu a ta pak bude neprodleně předána na vklad vlastnictví na katastrální úřad.

V Harrachově dne 29.9.2008
Jiří Dvořáček, správa majetku města Harrachov

 

Prodej bytů    
www.harrachov.cz/mesto/doku/byty_prodej.pdf
  Prohlédnuto: 268

Záměr prodeje bytů ve vlastnictví města
Datum přidání:
15.5.2007 11:01:55

 

[ dh ]

 

RSS
Rss
RSS KANÁL
Návštěvníci našich stránek jistě ocení novou možnost, získávání informací pomocí systému RSS. Oproti jiným způsobům propagace webu není nutná registrace návštěvníka a odpadají tak problémy s neochotou sdělovat svá osobní data. Koncepce RSS nám umožní udržovat s návštěvníky webu trvalý kontakt. Odkaz RSS kanálu najdete na hlavní stránce.

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS