Zpět      Tisk     Všechny články

FOTO- žurnál: Oslavy hasičů

8.9.2008 v 10:49

Dne 6. září 2008 se uskutečnila oslava 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Harrachově. Oslavy byly zahájeny již před 11 hodin příjezdem hasičských sborů s jejich technikou. Následoval slavnostní nástup jednotek a dále pak průvod městem za účasti dechové hudby a mažoretek.

V lokalitě Sedmidomky pod minigolfem Kraus se konala skromná přehlídka hasičské techniky. Pro přítomné bylo připraveno občerstvení a pro děti několik zábavných soutěží. Při netradiční hasičské soutěži se bavil každý (prohlédněte si video) a zábava při táboráku pokračovala do večerních hodin. Akci vtipně moderoval Martin Soukup, který je hasičským starostou.

       FOTO ŽURNÁL

 

VIDEO-ŽURNÁL


          PLAKÁT AKCE

 

Z DĚJIN HASIČSKÉHO SBORU

Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva a se souhlasem zdejší sklárny hraběte Harracha byl dne 27. 5.1883 založen hasičský sbor. Jeho název zněl: Harrachovský hasičský sbor se sídlem v Novém Světě.

Účelem založení sboru bylo chránit životy a majetek obyvatel v případě požáru, povodně a jiných živelných pohrom.

Ustavení sboru bylo potvrzeno 28.7. 1883 ve smyslu zákona z 15.11. 1867-RG, Bl.č.134 CK místodržitelstvím pro Čechy v Praze.

Sbor byl organizován v Liberecké župě. Jeho členy byli převážně občané německé národnosti a několik Čechů pracujících ve sklárně.
(sdhharrachov.sweb.cz)

 

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS