Zpět      Tisk     Všechny články

Ze života českého kavalíra

27.6.2008 v 12:01

Stovkami exponátů připomíná Krkonošské muzeum v Jilemnici zásluhy a dobré skutky hraběte Jana Harracha (1828 až 1909).

Je to dosud nejrozsáhlejší výstava věnovaná tomuto aristokratovi, majiteli jilemnického velkostatku i řady dalších míst v Čechách, Rakousku a Uhrách. Muzeum ji připravilo ke 180. výročí jeho narození a Harracha v ní představuje jako českého kavalíra, řekl ředitel muzea Jan Luštinec.

 

Jana Harrach (1828 až 1909)


"Patří mu čestná pozice mezi českou šlechtou. Měl dobré srdce a přispěl k velkému rozvoji Krkonoš," uvedl. Poznamenal, že už za první československé republiky se přistupovalo ke šlechtě s rozpaky a po válce se bádání a pozitivní poukazování na významné novodobé české šlechtice stalo úplně nežádoucí.

Jan Nepomuk František Harrach v roce 1860 zavedl na jilemnickém panství české úřadování. Lesní hospodářství dosáhlo v jeho éře vrcholu, rekonstruoval pivovary a harrachovská sklárna prošla díky němu nejslavnějším obdobím. Zdokonaloval také krkonošské komunikace a turistické cesty, třeba z Harrachova údolím Mumlavy k Labské boudě a do Špindlerova Mlýna. Dbal navíc na to, aby byly značeny vedle německých i českými informacemi a aby jeho zaměstnanci měli lepší bydlení, úrazové pojištění a solidnější mzdy.

V roce 1892 nechal přivézt na jilemnické panství první lyže, a učinil tak z Jilemnice kolébku českého lyžování. Roku 1889 stál u zrodu jilemnického Klubu českých turistů, v roce 1904 zřídil v Labském dole první krkonošskou přírodní rezervaci. Nad alpínskou hranicí lesa zajistil účinnou ochranu kosodřeviny, zasloužil se o vybudování dráhy z Martinic do Rokytnice nad Jizerou a podporoval Národní divadlo v Praze a Brně nebo Národní muzeum. To vše výstava dokládá.

Je v ní například Harrachova korespondence s Karlem Jaromírem Erbenem, Janem Nerudou a Juliem Zeyerem, kterou muzeum půjčil Památník národního písemnictví. Lidé si mohou prohlédnout Harrachův pracovní stůl, dřevěný cestovní kufr s rodinným znakem a třemi pštrosími pery, jeho těžítka, sklo, rodinné fotografie a také dobové šaty. "Podstatná část exponátů je z původního vybavení jilemnického zámku, sklo vyrobili skláři v Novém Světě - Harrachově, který nechal hrabě upravit do současné podoby a velmi rád tam pobýval," poznamenal Luštinec.

Výstava o Harrachovi potrvá do konce září.

Jilemnické muzeum

 

Jilemnické muzeum

Krkonošské muzeum sídlí v jilemnickém zámku. Bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s prvními přípravami na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. Nyní je tam umístěna expozice k počátkům českého lyžování a historicko-etnografické sbírky, které sledují vývoj západních Krkonoš od počátků velké kolonizace ve 13. století po současnost. Je tam i Kavánova galerie, která shromáždila přibližně 90 děl tohoto předního českého krajináře.

www.kmjilemnice.cz

[ dh ] zdroj: čtk

 

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS