Zpět      Tisk     Všechny články

Přírodní památka Anenské údolí

10.4.2008 v 10:22

V Harrachově, vedle dolní stanice lanovky na Čertovu horu, se nachází přírodní památka Anenské údolí. Vlhká mesotrofní louka hostí bohatou populaci šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus).

Nedaleko centra města byl v roce 1985 vyhlášen chráněný přírodní výtvor, od r. 1992 přírodní památka, Anenské údolí. Nachází se poblíž areálu sjezdovky a skokanských můstků, v bezprostředním sousedství dolní stanice sedačkové lanovky Harrachov – Čertova hora. Lokalita se rozkládá na louce v ploché nivě mezi říčkou Mumlavou a souběžnou místní komunikací. Západní okraj území tvoří pruh smíšeného lesa, východní objekty stanice lanovky.

Anenské údolí

Území lokality je nerovná mezotrofní louka, na níž se střídají silně podmáčené a sušší partie. Časně z jara, v době těsně po roztání sněhu, na ní rozkvétají šafrány bělokvěté (Crocus albiflorus), barevně kontrastující s okolní stařinou. Je to chráněná rostlina, podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazená do kategorie silně ohrožených druhů.

Počet kvetoucích jedinců lze odhadovat na tisíce a na rozdíl od východokrkonošských populací (Albeřice, Lysečiny), kde je značný podíl fialově kvetoucích rostlin,Crocus albifloru v Harrachově naleznete takřka výhradně bělokvětou formu šafránu. Jako u většiny podobných lokalit přímo v obcích lze předpokládat druhotný původ rostlin, dříve často pěstovaných německy mluvícím obyvatelstvem, zde navíc možná i alpského původu, kde má i šafrán bělokvětý centrum výskytu.

Navíc nedaleko harrachovské lokality kdysi bývalo zahradnictví, odkud by rostliny také mohly pocházet. Dnes je však na lokalitě, ekologicky odpovídající původním výskytům, zcela zdomácnělý a vitální.

Území bylo v minulosti částečně poškozeno výstavbou budovy lanovky a výkopem městské kanalizace, která ho na okraji protíná. Správa KRNAP (která se stala vlastníkem pozemku) zajišťuje jednou ročně pravidelné kosení, takže populace se zdá být stabilní a její další plošné poškozování nehrozí. Jiné chráněné nebo vzácné druhy rostlin se na lokalitě nevyskytují, v prohlubních s vodou se na jaře množí obojživelníci.

Kolem lokality (po místní asfaltové komunikaci) vede modře značená turistická trasa z Harrachova na Nový Svět.

Bílá voda
Jaro je podle mě ideální doba pro pobyt v naší ozdravovně", láká Jiří Hladík 


[ dh ] zdroj: časopis Krkonoše a Jizerské hory

 

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS