Zpět      Tisk     Všechny články

Suvenýry a regionální výrobky

8.2.2008 v 13:15

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, s podporou Libereckého kraje a ve spolupráci s Eurocentrem Jablonec nad Nisou pořádá první ročník české výstavy a soutěže „SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ PRODUKTY

Cílem této výstavy a soutěže je popularizace výroby a prodeje kvalitních a nápaditých českých suvenýrů a regionálních produktů.

Jedná se o příležitost pro výrobce regionálních produktů, z nichž některé mají a některé nemají charakter suvenýrů, některé mají jednoznačně za úkol propagovat turistickou atraktivitu konkrétního turistického cíle, jiné vycházejí pouze v místních tradic zemědělské, řemeslné, nebo i manufakturní či průmyslové výroby.
Výstava se má stát tržnicí i veletrhem dobrých nápadů, impulsem k návratu k českým a regionálním tradicím a příležitostí k usnadnění jejich známosti a cesty do světa.

Výstava bude i příležitostí k prezentaci jednotlivých turistických regionů prostřednictvím dárkových předmětů, které je mohou dobře reprezentovat.
Výstava a soutěž „SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ PRODUKTY“ má umožnit představit Vaše výrobky odborné veřejnosti, novinářům, získat v soutěži ocenění spojené nejen s finanční či věcnou cenou, ale i se značnou publicitou. Výstava Vám umožní poznat se s ostatními výrobci z České republiky, vzájemně se inspirovat, spolupracovat, pohovořit a případně i získat nové obchodní partnery.

REGIONÁLNÍ PRODUKTY

SUVENÝRY

Věříme proto, že Vás v tomto ročníku BEZPLATNÁ možnost vystavovat, soutěžit a prodávat v krytých   a reprezentativních prostorách jabloneckého Eurocentra osloví a svou přítomností pomůžete dobře nastartovat tradici výstav a soutěží „SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ PRODUKTYnejefektivnější prostředky propagace regionu“ a především věříme tomu, že tím pomůžete i sami sobě. V tomto termínu se navíc v bezprostřední blízkosti areálu konají tradiční a hojně navštěvované Velikonoční trhy.

Naší snahou je dosáhnout toho, aby již letošní první ročník neměl pouze regionální charakter, ale přerostl   v akci, která svým významem úspěšně překročí hranice Libereckého kraje a časem i hranice naší vlasti.

ikona souboruPřihláška k účasti
ikona souboruPodmínky účasti
V případě zájmu, odešlete přihláškui nejpozději do 7. března 2008 na adresu: Okresní hospodářská komora, Jiráskova 9,  466 01 Jablonec nad Nisou. Můžete také využít elektronické pošty – info@ohkjablonec.cz

 

Výstava se uskuteční ve dnech 19. – 21. března 2008

 

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS