Zpět      Tisk     Všechny články

Sčítání ubytovací kapacity

30.1.2008 v 11:56

Dovolujeme si vás touto cestou informovat, že v měsíci únoru bude provedeno sčítání ubytovací kapacity v našem horském středisku.

Děje se tak v souvislosti s projednáváním „Teze rozvoje lyžařských středisek Krkonoš“ které pojednává o rozvoji sjezdového lyžování v pěti největších krkonošských centrech do roku 2020.

Z tohoto důvodu je nutné zpracovat jednotné sčítání ubytovací kapacity pro další rozvoj lyžování v Krkonoších, a to pro vyvážený vztah mezi stávající a plánovanou kapacitou ubytovacích zařízení, sjezdových tratí a lanových dopravních zařízení apod.

V únoru bude v našem městě provedeno sčítání ubytovací kapacity firmou Ecosing formou obhlídky v terénu a dotazem v daném ubytovacím zařízení. Obhlídky by se vedle pracovníků této firmy nejspíše účastnil též zástupce infocentra, Sportovního areálu a TES KRNAP.


 

Teze k rozvoji lyžařských středisek Krkonoš
jedná se o materiál, ve kterém se tvůrci zabývají  problematikou, jak zlepšovat služby, omezit čekací doby u dopravních zařízení, zvýšit bezpečnost na sjezdových tratích, když limity rozvoje lyžařských středisek nejsou formulovány přesně a srozumitelně.


Celková koncepce navíc musí být výsledkem dialogu a společným zájmem obcí v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu. Výsledkem dialogu by měla být jednoznačná dlouhodobá koncepce, která bude respektována všemi zúčastněnými bez ohledu na změny ve vedení samospráv, orgánů ochrany přírody či představitelů lyžařských areálů. Dohoda na předkládaném materiálu by měla být rovněž krokem ke shodě na odsouhlasení nově připravovaného „Plánu péče o Krkonošský národní park“.

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS