Zpět      Tisk     Všechny články

Hasičské cvičení v Rokytnici

11.10.2007 v 16:54

Druhého taktického námětového cvičení v tomto roce pro výjezdové hasičské jednotky okrsku č.9 se zúčastnili harrachovští dobrovolní hasiči. Proběhlo v úterý devátého října 2007.
To bylo tentokráte organizováno profesionálními hasiči ze stanice v Jilemnici a byl pro tento účel vybrán objekt apartmánového domu Rokytka v Horní Rokytnici nad Jizerou, resp. jeho podzemní parking.

Hasiči Rokytnice

Úderem šestnácté hodiny se rozezvučela poplachová siréna na harrachovské hasičské zbojnici a členům místní výjezdové jednotky byla z OPIS HZS Semily doručena SMS o požárním poplachu. Výjezd jednotky ve dvou zásahových vozidlech (Tatra CAS 32 a Avia DVS 12) proběhl pět minut po vyhlášení poplachu. Za dvacet minut již byla naše jednotka na místě zásahu. Zde byl nám dán úkol provést vytvoření jednoho útočného proudu typu C do prvního podzemního podlaží hromadných garáží kde hořely tři osobní automobily (hlavní ohnisko požáru) s použitím těžké pěny. Na zmíněném místě se již nacházeli členové jednotky z Rokytnice nad Jizerou, kteří jedním útočným proudem C z důvodu velkého tepla v uvedeném podlaží prováděli ochlazování okolí a konstrukcí roztříštěným vodním proudem. Tento proud byl spolu s nově vytvořeným útočným proudem veden od vozidla CAS 32 rokytnických hasičů hlavním vjezdem do zasaženého prostoru. Pro doplňování vody bylo použito cisternové Tatry harrachovských hasičů.

Hasiči Harrachov
Hasiči Harrachov
Udělení pokynů harrachovským hasičům
Tvorba útočného proudu typu C

Vzhledem k velmi silnému zakouření byli nuceni členové výjezdové jednotky použít dýchací techniku S7. Po rozvinutí útočného vedení typu C bylo započato s vlastním hašením požáru pomocí těžké pěny. Zbylí členové pomáhali s vytvořením dalšího útočného vedení proudu C s pokladačem těžké pěny hasičské jednotky z Vysokého nad Jizerou. V průběhu cvičení mezi sebou členové jednotky komunikovali pomocí kapesních radiostanic. Zraněn nebyl žádný z harrachovských hasičů.

Po skončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení ředitelem územního odboru HZS v Semilech plk. Víznerem, velitelem cvičení a velitelem zásahu. Závěrem následovala prohlídka objektu Rokytka. Těsně po tři čtvrtě na šest v podvečer se naše jednotka vrátila na základu.

Hasiči Harrachov
Hasiči Harrachov
Místo zásahu - hromadné
podzemní garáže
Odjezd harrachovských
hasičů na základnu

Taktického námětového cvičení se zúčastnily všechny výjezdové jednotky okrsku č. 9 (Harrachov, Rokytnice, Jablonec a Vysoké nad Jizerou) + jednotka SDH Poniklá a samozřejmě jednotka profesionálních hasičů z Jilemnice. Harrachovský výjezdový tým tvořili: velitel JSDHO Harrachov Michal Bartoš, strojníci – řidiči Petr Putnar a David Jeník, dále pak členové Tomáš Jeník a Zdeněk Putnar. Dýchací techniku při cvičení použili: Petr Lukeš, Roman Polívka, Pavel Kušnír a Martin Soukup.

[ dh ] M.S.sdhharrachov.sweb.cz

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS