Zpět      Tisk     Všechny články

Schengenský prostor v praxi

2.10.2007 v 08:39

Jak bude vypadat schengenský prostor v praxi či ukázky práce policejních psovodů. To vše mohli shlédnout účastníci kurzu MEPA při tzv. „českém dnu“, který se uskutečnil v Harrachově ve středu 26.9.2007. Tuto prezentační akci připravilo Oblastní ředitelství Služby cizinecké a pohraniční policie Hradec Králové.

Schengenbus
Práce se psem
Dopravní kontrola a Schengenbus na Mýtě
Ukázka práce se psem

„Součástí „českého dne“ v Harrachově byla pro účastníky kurzu i pro přítomné novináře ukázka tzv. závojového pátrání (součinnostní forma policejní spolupráce) za účasti specialistů na odhalování padělaných dokladů a služebních psů. Na křižovatce na Mýtě bylo přistaveno i vozidlo tzv. schengenbus, který bude využíván jako mobilní pracoviště pro cizineckou policii po vstupu ČR do schengenského prostoru, ke kterému by mělo dojít úderem první vteřiny nového roku 2008.“ Sdělil harrachovský místostarosta Přemek Vodseďálek, jenž účastníky kurzu osobně pozdravil za samosprávu města.

Pracovníci Oblastní ředitelství SCPP Hradec Králové připravili tuto prezentační akci u příležitosti konání 13. speciálního kurzu pro integrovanou hraniční bezpečnost v rámci Středoevropské policejní akademie (MEPA), kterého se pravidelně účastní zástupci středního a vyššího managementu cizineckých policií 8 evropských zemí  (Rakouska, Maďarska, Spolkové republiky Německa, Polska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a České republiky).

Projekt MEPA vznikl v roce 1992, ČR je jejím členem od roku 1993.  Účastníci kurzu se mimo jiné seznamují s právními normami upravujícími postavení, práva a povinnosti policistů, jsou jim poskytovány informace o prostředcích, metodách a formách práce jednotlivých policejních služeb, rozšiřují si znalosti a zkušenosti směřující ke zvládání úkolů, které přesahují hranice států a mají mezinárodní charakter atd.

 

[ dh ] MS (z podkladů zpravodajství SCPP HK)

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS