Zpět      Tisk     Všechny články

Hurá do školy

4.9.2007 v 12:59

Šestnáct. Takový je přesně počet nově příchozích žáků prvního ročníku školního roku 2007/2008 harrachovské základní školy Dr. h.c. Jana Masaryka.

Jejich úplně první školní den započal pondělím ránem třetího září 2007 před budovou ZŠ. V doprovodu  rodičů byli prvňáčci přivítáni všemi svými staršími spolužáky a celým pedagogickým sborem. Speciální uvítání se jim dostalo od starosty města Tomáše Ploce a ředitelky školy Aleny Bervicové. Představeni též byli nově příchozí členové pedagogického sboru (celkem tři), ale i ti stávající.

Škola  - první den
První cesta prvňáčků do budovy školy
Škola  - první den
Seřazení prvňáčci

Novinkou v investičním zázemí školy je bezesporu vybudovaní nového pětimístního parkoviště na školním dvoře. Touto cestou vedení školy apeluje na řidiče, aby své vozy již neparkovali na dosavadním prostoru podél kamenné zdi u místní komunikace. Toto místo je vedeno (a bude označeno) jako chodník bez možnosti parkování. V odpoledních hodinách všedního dne bude možnost rovněž využít pro potřeby krátkodobého zaparkování asfaltovou plochu před městskou knihovnou. Systém dalšího parkování u školy se bude v budoucnu ze strany samosprávy města ještě řešit.

T.Ploc
Harrachovský starosta s ředitelkou školy
vítají osobně každého prvňáčka

Tento školní rok bude harrachovskou základní školu navštěvovat celkem
129 dětí, z toho 65 chlapců a 64 dívek.

Základní škola je samostatným právním subjektem pod správou města Harrachova. Tak jako téměř všechny školy venkovského typu se v posledních letech i ta harrachovská potýká s určitým propadem v počtu žáků, který souvisí s demografickým vývojem v celé společnosti. To sebou nese i zvýšené finanční nároky na městské peníze. Jen do konce letošního kalendářního roku je nutné dofinancování ze strany města v částce cca 84 tisíc Kč (ta již byla městským zastupitelstvem schválena) jako pokrytí rozdílu výjimky z počtu žáků, protože státní limit plného financování je sedmnáct žáků na třídu a naše škola se v současnosti pohybuje kolem čtrnácti dětí  v průměru.
V každém případě je snahou samosprávy města udržet stávající rozsah harrachovské devítiletky, byť i do budoucna si toto bude žádat patřičné finanční výdaje.

[ dh ] M. Soukup

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS