Zpět      Tisk     Všechny články

Podzvičinsko

10.4.2007 v 06:03

Podzvičinsko je oblast ležící v sousedství Krkonoš a Českého ráje.

Oblast patřící do turistického regionu Východní Čechy, může nabídnout návštěvníkům zcela neobyčejnou klenotnici kulturně-historických a přírodních památek. Dnes nám tato oblast nabízí ojedinělé přírodní scenérie, historické objekty, malebné vesničky a tichá údolí, která jsou protkána hustou sítí značených cyklostezek a tras po významných objektech.

Krajinu tvoří podhorská pahorkatina. Severní část náleží do Krkonošského podhůří s nejvyšším vrcholem Zvičina (671 m). Zvičina je dominantou celé oblasti, které dala i její název. Vrchol poskytuje nádherné výhledy, z nichž nejatraktivnější je pohled na panorama Krkonoš.

Turistické zajímavosti oblasti Pozvičinsko

Mapa Podzvičinska (doc)

Marketingová spolupráce se Sdružením Podzvičinsko
Se snahou popularizovat území Krkonoš i podhůří, vyvíjí manažeři Svazku Krkonoše iniciativu k provázané propagaci turistického regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Pavel Klapuš doplňuje: „Je jasné, že z pohledu propagace a prezentace regionu je lepší nabízet větší územní celky než jednotlivosti. Podzvičinsko je turisty vnímáno jako Podkrkonoší. Krásná zima není pravidlem, jakmile se zkazí počasí, tak hosté hledají náhradní programy. Zkušenosti ukazují, že je třeba mít připraveny alternativní nabídky. Chceme postupně získávat zkušenosti, pak koordinovat jednotlivé marketingové aktivity. Například cyklotrasy vedoucí z Krkonoš v řadě míst nekončí na jejich hranici, ale plynule přechází a navazují na Podkrkonoší.“

 

[dh] zdroj: dvurkralove.cz, podzvicinsko.cz

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS