Zpět      Tisk     Všechny články

Strom roku 2007

29.3.2007 v 19:02

Od prvního jarního dne tohoto roku mohou lidé nominovat své kandidáty do ankety Strom roku 2007, kterou již šestým rokem vyhlašuje Nadace Partnerství. Anketa má upozornit na význam stromů pro životní prostředí a vzbudit v lidech zájem o krajinu, ve které žijí.

Nominujte svůj "oblíbený" strom do ankety.
Například 250 let starou lípu v Rokytnici nad Jizerou
.

Strom jako jednoduchý a srozumitelný symbol má přivést veřejnost k většímu zájmu o prostředí, v němž žijeme. Ten svůj může do ankety navrhnout každý – jednotlivci, rodiny, obce, školy, firmy nebo jakékoli další organizace či instituce.
Návrh na Strom roku 2007 by měl obsahovat příběh stromu (pověst, osobní výpověď či historická fakta), lokalitu, kde strom roste (ulici, obec, okres, kraj), druh, výšku, stáří a obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí a jeho fotografii

Své návrhy mohou lidé zasílat nejpozději do 31. května 2007 na adresu Nadace Partnerství, nebo na elektronickou adresu strom.zivota@ecn.cz. Z doručených návrhů porota vybere dvanáct finalistů, jejichž další postup už určují lidé sami – hlasy „svému“ stromu mohou posílat pomocí dárcovských SMS zpráv nebo hlasovacích archů. Výtěžek z hlasování je použit na výsadbu nových stromů po celé ČR. Odměnou pro vítězný strom je jeho odborné ošetření, které provede zahradnická firma Eden na jaře příštího roku. Pokud bude strom zdravý, budou za ušetřené peníze vysazeny nové stromky v jeho okolí.

Veškeré informace  i letáček a plakat ke stažení naleznete zde.

Program Strom života
Nadace Partnerství, Udolní 33, Brno
Tel.515 903 123
Fax. 515 903 110
www.stromzivota.cz

 

Stromem roku 2006 se stala Lípa na hradu
Sádek u Třebíče, která získala téměř 12 tisíc hlasů

 

[dh]

 

Tip na výlet - Bramberk

Na Bramberku u Lučan (787 m.n.m), můžeme obdivovat 21 metrů vysokou rozhlednu z žulových kvádrů.

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS