Zpět      Tisk     Všechny články

Certifikát pro „Ička“

26.3.2007 v 08:38

V uplynulém měsíci obdržela obě harrachovská informační centra (tedy TIC radnice a TIC Harrachtour) certifikát vydávaný Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism a může tak po celý tento rok i nadále užívat značení Ička v zeleném poli, a to v rámci jednotného značení oficiálních turistických informačních center.

Tomu všemu předcházela právě centrálou kontrola, jež se v našich infocentrech objevila v podzimních měsících minulého roku a provedli ji  delegovaní pracovníci z řad regionálních koordinátorů a spolupracovníků agentury CzechTourism, kteří byli dobře seznámeni s problematikou a k tomuto účelu vyškoleni. 
  
Aby příslušné TIC důkladně prošlo touto kontrolou musí splňovat celou řadu předepsaných a posléze hodnocených parametrů. Mezi ty nejdůležitější patří mj. poskytování informací veřejnosti, příslušné technické i jazykové vybavení, vedení statistiky návštěvnosti, předepsaná otevírací doba, jež může být celoroční nebo sezónní (tou se rozumí nepřetržitě po dobu minimálně 4 měsíců).
Otevírací doba celoročně fungujícího TIC musí činit nejméně pět dní v týdnu, v sezóně (tj. v období zvýšeného přílivu turistů) alespoň jeden den o víkendu.   
V oblasti doporučených aktivit se také hodnotí míra zapojení TIC do struktur dění na poli cestovního ruchu v příslušné obci. Tím se například rozumí spolupráce a účast zástupců TIC v jednotlivých obecních komisích cestovního ruchu. Což je v případě Harrachova naplněnou skutečností.  

[dh] M. Soukup

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS