Zpět      Tisk     Všechny články

Brožurka J.Harrach

21.2.2007 v 11:34

Brožurka Jan Nepomuk František hrabě Harrach

Novým titulem správy KRNAP je brožurka s názvem Jan Nepomuk František hrabě Harrach, zabývající se osobností, která patří k nejvýznamnějším představitelům nejen šlechtického rodu Harrachů, ale také naší aristokratické společnosti 2. poloviny 19. století.

Někdejší majitel rozsáhlých statků v severních Čechách, na Hradecku, v Dolním Rakousku a Uhrách se zasloužil o rozvoj našeho politického, hospodářského i kulturního života. Koneckonců mnoha plodů jeho práce užíváme s prospěchem dodnes. Text je doplněn dvaatřiceti barevnými obrázky.

Brožurka formátu A6 má rozsah 16 stran a je vydávána v češtině a polštině v rámci projektu Evropské unie Interreg III A Česká republika – Polsko. K dostání je v Krkonošském muzeu v Jilemnici a několk kusů mají i na informačním středisku KRNAP v Harrachově, kde se s osobností tohoto výjimečného šlechtice můžete seznámit podrobněji.

Snažení a duševní práce národa našeho má za následek, že povstaly rozličné myšlenky, rozličné smýšlení v národě našem.
Jan hrabě Harrach 1895

 

[dh]

 

Harrachov rodu nepatří - Jan Nepomuk hrabě Harrach

Zásluhy hraběte Jana o český kulturní i politický život jsou bez nadsázky obrovské. Jako kurátor Matice české podporoval intenzívně českou literaturu. Málokdo dnes ví, že právě s jeho podporou vydal K. J. Erben v definitivní podobě "Prostonárodní české písně a říkadla" (1864) a jeho štědrou finanční dotací byl udržován po několik let významný matiční přírodovědný časopis "Živa".

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS