Zpět      Tisk     Všechny články

Krkonoše 2006

2.1.2007 v 21:10

Základním účelem Správy KRNAP je ochrana přírody na území KRNAP a jeho ochranného pásma tvořícího stejnojmennou biosférickou rezervaci.
Nejvýznamnější události uplynulého roku podle tiskové zprávy KRNAP.

 

Informační a propagační kampaň spolufinancovaná z programu INTERREG IIIA
Správa KRNAP prostřednictvím Euroregionu Glacensis získala v roce 2005 finanční prostředky z Evropské unie, konkrétně z programu INTERREG IIIA (Česká republika – Polská republika) na informační a propagační kampaň. Předmětem grantu bylo vytvoření tiskovin a multimédií v česko- polské rsp. polské verzi. Realizovány již byly tiskoviny Návštěvní řád Správy KRNAP (CZ-PL), Turistické hraniční přechody (CZ-PL), Co to jsou zóny v Krkonošském národním parku (PL), Zimní sporty a odpočinek v horách (PL), Letní sporty a odpočinek v horách (PL), Sněžka – ostrov Arktidy uprostřed Evropy (PL), Jan Kaván (CZ, PL), Hrabě Jan Nepomuk František Harrach (CZ, PL), Krkonošská rašeliniště (CZ). Před dokončením je ještě dalších 5 tiskovin. Z multimédií již byly vyrobeny VHS/DVD s image filmem o Krkonošském národním parku a CD-ROM. V návaznosti na systém distribuce budou některé materiály zdarma k dispozici na informačních střediscích, nebo budou zdarma distribuovány na školy a další veřejné instituce.

Skipatroly
Správa KRNAP reagovala na neustále narůstající počet přestupků v okolí sjezdových tratí nabídkou lyžařským areálům, aby se jejich vybraní zaměstnanci stali stráží přírody. Třináct adeptů bylo proškoleno, složili zkoušky a byli ustanoveni stráží přírody se všemi právy a povinnostmi, které z toho pramení. Nejaktivněji se k této nabídce postavil lyžařský areál TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, který si nechal proškolit 8 zaměstnanců. S odstupem doby lze říci, že prakticky pouze na tomto areálu systém tzv. skipatrol opravdu fungoval. Ukázalo se, že se jedná o účinný nástroj ochrany přírody a bude žádoucí, aby v budoucnu fungovaly i v jiných lyžařských areálech, proto před letošní zimou byli proškoleni pracovníci dalších lyžařských areálů. V rámci spolupráce Správy KRNAP a Horské služby budou proškolení pracovníci Terénní služby Správy KRNAP v zásadách první pomoci.

Luční bouda
V únoru 2006 Správa KRNAP zahájila s majitelem Luční boudy se společností AEZZ, a. s. správní řízení v souvislosti s pořádáním koncertu skupiny MIG 21 a Borůvkového country bálu koncem roku 2005. Důvodem zahájení správního řízení bylo pořádání hromadné akce bez souhlasu orgánu ochrany přírody a poškození přírodního prostředí – klečových porostů v I. zóně národního parku. Správa KRNAP za spáchání správního deliktu uložila přestupci pokutu ve výši 250 000,- Kč, která byla odvolacím orgánem Ministerstvem životního prostředí potvrzena. V souvislosti s frézováním cesty vedoucí na Luční boudu pracovníci Správy KRNAP zaznamenali poškození tundrových trávníků a klečových porostů podél cesty. Rolbou (necitlivým pohybem stoje), vyhrnováním sněhu z cesty i samotným frézováním bylo poškozeno mnoho desítek metrů vegetace podél cesty z Pece pod Sněžkou na Luční boudu. Správa KRNAP v této věci podala podnět Policii ČR k prošetření. I přes předložení množství důkazního materiálu nebyl Policií ČR vypátrán pachatel tohoto přestupku a věc byla odložena.

Místní akční skupina Krkonoše
Místní akční skupina (MAS) Krkonoše byla založena jako občanské sdružení v září 2005 (s původním názvem Sdružení pro krkonošské produkty) a jejím hlavním cílem je přispět k rozvoji a prosperitě území Krkonoš. Především se snaží, aby došlo k úzké spolupráci mezi samosprávami obcí, podnikateli, zemědělci a neziskovými organizacemi. MAS Krkonoše sdružuje 22 členů, mezi nimi jsou Správa KRNAP, Krkonoše – svazek měst a obcí, Svazek obcí Východní Krkonoše, Agrární komora Trutnov, podnikatelské subjekty a zemědělci, neziskové organizace, instituce veřejné a státní správy a další. V současné době MAS Krkonoše připravuje Strategii rozvoje regionu, na jímž základě bude v budoucnu možné čerpat prostředky z evropských fondů, zvláště z programu LEADER+. Krkonoše mají šanci přes tuto strategii získat finanční prostředky ve výši od 100 do 250 mil. Kč na období 2007–2013. Dlouhodobým projektem MAS Krkonoše je značení místních výrobků a udělování značky „Krkonoše – originální produkt ®“ pro výrobky z celého turistického regionu Krkonoše. Více informací o tomto projektu na www.domaci-vyrobky.cz nebo www.mas-krkonose.cz

Lanová dráha
na Sněžku

Informační středisko
KRNAP Harrachov

Lanová dráha na Sněžku
Otázka lanové dráhy na Sněžku je předmětem diskusí již více než 20 let. Od samého počátku byl patrný rozpor mezi představou orgánů ochrany přírody a představou obcí, rsp. regionu. Po řadě náročných jednání v několika pracovních skupinách se všechny strany shodly na kompromisním řešení spočívajícím ve výstavbě nového lyžařského areálu mezi Pecí pod Sněžkou a Růžohorkami (lanovka s ukončením na Růžohorkách a jediná sjezdová trať zpět do Pece pod Sněžkou), bez jakéhokoliv lanovkového propojení Růžohorky – Růžová hora. Dnešní spodní úsek Pec pod Sněžkou – Růžová hora by byl odstraněn bez náhrady a stávající průsek by byl zalesněn. Dnešní horní úsek Růžová hora – Sněžka by byl ponechán na dožití. V průběhu doby se ukázalo, že tato varianta není vhodným řešením. Proto Správa KRNAP vyzvala představitele města Pec pod Sněžkou a Lanové dráhy a. s. k novým jednáním.
Jejich výsledkem je dohoda o rekonstrukci lanové dráhy Pec pod Sněžkou – Růžová hora – Sněžka ve stávající trase s přemístěním nástupní stanice k objektu Lesovna. Stanice Růžová hora a výstupní stanice na Sněžce zůstanou umístěny na stávajících místech bez rozšíření zastavěné plochy. Pro trasu budou použity podpěry s příhradovou konstrukcí. Výška stožárů bude přizpůsobena terénu. Vedení zabezpečovacího a komunikačního kabelu bude v chráničce položené na terénu. Toto technické řešení respektuje požadavek Správy KRNAP, aby rekonstrukce nebyla spojena s výkopovými pracemi. Poslední otázkou, kterou zbývá dořešit je přepravní kapacita. Za této situace by město Pec pod Sněžkou a Lanová dráha a. s. upustily od záměru vybudovat plánovaný lyžařský areál Růžohorky a otázku dalšího rozvoje sjezdového lyžování by směřovaly do oblasti mezi stávající areál a Vlašské Boudy.

Projekt „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“ v okolí Klínových bud
V návaznosti na problematický úsek KLBR „lovecký srub – Bufet na Rozcestí“, který vede 2. a 1. zónou národního parku bylo v únoru svoláno místní šetření za účasti pracovníků Správy KRNAP, manažera sdružení Krkonoše – svazek města a obcí a ředitele Skiareálu Špindlerův Mlýn a.s.. Na tomto místním šetření ředitel Správy KRNAP navrhl řešení konfliktu odkloněním Krkonošské lyžařské cesty z rozcestí od bývalé Klínovky na Friesovy Boudy a následné napojení na Liščí svážnici. Během letošního roku proběhly terénní úpravy, které byly podmínkou otevření tohoto obchvatu. Trasa byla v terénu vybavena tyčovým značením a průběžně je zanášena do map.

[dh] zdoje: Jan Verner , krnap.cz

 

Tiskový mluvčí:
Bc. Radek Drahný
tel.: 499 456 310
GSM: 737 272 557
mluvci@krnap.cz

 

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS