Zpět      Tisk     Všechny články

Nový starosta

2.11.2006 v 14:26

První schůze nově zvolených zastupitelů po nedávných komunálních volbách probíhala v Obřadní síni města Harrachova za poměrně velkého zájmu občanů a i téměř všech zaměstnanců MÚ (1.listopadu 2006).

Hned v úvodu schůze oznámil odstupující starosta, pan V.Cajthaml změny v obsazení nového zastupitelstva, dva původně zvolení zastupitelé odstoupili - pan Fr.Střelec byl nahrazen panem O.Jakubcem a pan P.Ploc postoupil své místo v zastupitelstvu, poté co jeho další náhradníci nabídnutý mandát též nepřijali, panu J.Rázlovi.Tomáš Ploc

Dalším bodem byl slib všech nově zvolených zastupitelů, že budou svou práci vykonávat co nejsvědomitěji a plně ve prospěch obce. Poté následovala volba nového starosty, dvou neuvolněných místostarostů a dalších členů rady města. Hlasováním se rozhodlo, že volba bude probíhat tajně. Jediným a vzápětí i zvoleným kandidátem na místo starosty byl pan Tomáš Ploc, ten navrhl na posty místostarostů pana Jiřího Krejčího a pana Přemka Vodseďálka, na poslední dvě místa v pětičlenné radě města byli navrženi pánové - Oldřich Jakubec a Otakar Jiroutek.

I tyto návrhy prošly bez větších problémů. Na závěr poděkoval nově zvolený starosta, pan Ploc odstupujícímustarostovi, panu Cajthamlovi za jeho práci na radnici v posledních osmi letech apředal mu bohatý dárkový koš.

Nový starosta pak všem zastupitelům v krátkém proslovu popřál hodně štěstí v jejich nadcházející práci a zároveň nadnesl i svou vizi, že by byl rád, kdyby mu byli nápomocni a co nejvíce se v budoucnosti podíleli na řízení chodu obce: "Jako jeden tým, který táhne za stejný konec provazu!" Harrachov by pak mohl, dle jeho slov, i nadále vzkvétat a měnit svoji tvář k lepšímu.Starosta města: Tomáš Ploc (ODS)
Místostarosta města: Jiří Krejčí (ODS)
Místostarosta města: Přemek Vodseďálek (SNK-ED)
Člen rady města: Otakar Jiroutek (ODS)
Člen rady města: Oldřich Jakubec (SOS)

Členové Zastupitelstva města:
Miroslav Rýdl (ODS), František Novák (ODS), Václav Cajhaml (SNK-ED), Miroslav Lelek (SNK-ED), Josef Slavík (SNK-ED), Jindra Krajčovičová (SOS), Eva Zbrojová (DRS), Václav Tondr (DRS), Jaroslava Vacková (SZ), Jiří Rázl (ČSSD)

Příští schůze Zastupitelstva města by se měla uskutečnit třináctého prosince 2006.

 

[dh, P. Bůžek, foto M. Soukup]

 

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS